Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Liderlerin kullandığı güç kaynaklarının çalışanların verimliliği üzerindeki rolünün nitel bir araştırma ile incelenmesi

Business Economics and Management Research Journal, cilt.3, ss.63-80, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examination of the Relationship Between Destructive Leadership and Organızational Cynicism: The Role of Psychological Contract Breach

International Social Sciences Studies Journal, cilt.6, ss.2117-2126, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve yenilikçi iş davranışları arasındaki ilişkide psikolojik güvenlik algısının rolünün incelenmesi

International Journal of Management and Administration, cilt.4, ss.84-99, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The examination of the impact of workplace envy on individual outcomes of counterproductive work behavior and contextual performance: The role of self-control

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.735-766, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üretkenliğe Aykırı Çalışma Davranışlarını Açıklayan Psikososyal Yapılar Olarak İşyerinde Kıskançlık Duygusu ve Strese Yönelik Esnekliğin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.55-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between socially responsible leadership and organisational ethical climate: In search for the role of leader's relational transparency

International Journal of Business Governance and Ethics, cilt.13, ss.275-299, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Impact of Employees' Perceived Business Ethics and Ethical Climate on Organizational Social Capital

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.10, ss.47-76, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Psychological Capital A Positive Psychological Resource and Its Relationship with Creative Performance Behavior

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.101-118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Güven ve Sosyal Adalet Algısının Örgütlerde Sosyal Sermaye Yapısı ile İlişkilerinin İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.13-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of the moderating effect of work exhaustion on the relationship between perceived servant leadership and organizational commitment

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.307-328, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Agentic and Communal Values in the Individuals Outcomes of Job Related Affectice Well Being and Political Deviance

Romanian Journal for Multidimensional Education, cilt.7, ss.141-154, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

THE ASSOCIATES OF MANAGER RELATIONS HUMANRESOURCES PRACTICES AND AUTONOMY WITH EMPLOYEEINNOVATIVENESS AND THE MODERATING EFFECT OFORGANIZATIONAL CULTURE EVIDENCE FROM SEVERALINNOVATIVE FIRMS IN TURKEY

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.26, ss.33-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Destek Algısının İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi İstanbul Özel Hastanelerinde Bir Çalışma

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.121-138, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerde Kurumsallaşma Düzeyinin Nepotizm Üzerine Etkisininİncelenmesi Hastane Çalışanları Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), cilt.1, ss.61-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of the effect of dark triad on motivation and conflict of interest in hospitals

Beykent 2nd International Health Sciences Research Days Congress, Plovdiv, Bulgaristan, 8 - 10 Kasım 2019

The Impacts of Perceived Ethical Climate and Codes of Ethics on Employees’ Deviant Behaviors in Organizations

12th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice, Iasi, Romanya, 15 - 17 Mayıs 2019, ss.308-330

The Impacts of Perceived Ethical Climate and Codes of Ethics on Employees’ Deviant Behaviors in Organizations

12. LUMEN International Scientific Conference – Rethinking Social Action. Core Values in Practice, Iasi, Romanya, 15 - 17 Mayıs 2019

The Relations of Toxic Workplace Environment with Perceived Burnout and Occupational Commitment: An Appraisal of Ecological Theory in Organizations

12th LUMEN International Scientific Conference/ Rethinking Social Action. Core Values in Practice, Romanya, 15 - 18 Mayıs 2019, ss.277-279

The Influence of Ethical Climate on Perceived Organizational Trust: A Study among Private Sector Employees in Turkey

2. LUMEN EDU International Scientific Conference/Education, Quality Sustainable Development, Targovishte, Bulgaristan, 21 - 22 Kasım 2018

The Influences of Perceived Social Inclusion and Social Justice on Subjective Well-being: An Assessment of Ecological Theory in Organizational Psychology

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, cilt.1, ss.152-153

In Search for the Link between Psychological Sense of Community and Perceived Well-Being: An Organizational Level Approach

10. Lumen International Scientific Conference RSACVP 2018ESDPAL 2018, Suceava, Romanya, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.36-37

Counterproductive Use of Technology: Cyberloafing

4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0” (IMISC2017), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2017, ss.35

An investigation of the potential antecedents and consequences of cyberloafing behaviors

European Association for Work Organizational Psychology 2017 (EAWOP 2017), Dublin, İrlanda, 17 - 20 Mayıs 2017

A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety

4th International Conference on Logos University Mentality Education Novelty (LUMEN), Lasi, Romanya, 10 - 12 Nisan 2014, cilt.149, ss.943-947 identifier

An Examination of the Relationship between Leader-Member Exchange and Innovative Work Behavior with the Moderating Role of Trust in Leader: A Study in the Turkish Context

3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2013, cilt.181, ss.23-32 identifier

A study of the relationship among organizational justice, psychological empowerment and organizational citizenship behavior

2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science (ICIBSoS), Jakarta, Endonezya, 4 - 05 Kasım 2013, ss.325-332 identifier identifier

The Influences of Participative Organizational Climate and Self-Leadership on Innovative Behavior and the Roles of Job Involvement and Proactive Personality: A Survey in the Context of SMEs in Izmir

2nd Annual International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, cilt.75, ss.407-419 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Etik Sorumluluk ve Kurumsal Vatandaşlık

Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, Pınar Başar,Duygu Celayir, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.117-139, 2020

Tükenmişlik

Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Ş.Şimsek, A.Çelik, T.Akgemci, A.Diken, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.629-638, 2020

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Yönetimi

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Çetin Sefa, Sadykova Güzel, Yıldırım Şükran, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.183-221, 2019

Individual Differences:Personality, Perception, and Employee Attitudes

Organizational Behavior, Aytül Ayşe Cengiz, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir, ss.30-69, 2019

Organizational Psychosocial Factors as Predictors of Work Exhaustion and Occupational Commitment: An Extension of the Job Demand-Control-Support Model

Recent Researches on Social Sciences, Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafat Musialik, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs Publishing, Krakow, ss.305-317, 2018

Human Capital and Social Capital: Building Paths to Organizational Sustainability

The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioğlu, H., Atik, A., Hızıroğlu, S.,Elliott, R.L., Atik, D., Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi (Gece Publishing), Ankara, ss.886-902, 2018

White-collar criminals and organizational criminology: Theoretical perspectives

Ethics in Research Practice and Innovation, Sandu, Antonio, Frunza, Ana, Unguru, Elena, Editör, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania, ss.296-323, 2018

The Impact of Organisational Culture on the Two-Factor Model of Environmental and Psychological Empowerment: An Assessment of Behavioural and Motivational Approaches

Current Approaches in Social Sciences, Rasim Yılmaz, Günter Löschnigg, Hasan Arslan, Mehmet Ali İcbay, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.387-403, 2015

A study of the relationship among organizational justice, psychological empowerment and organizational citizenship behavior

Recent Trends in Social and Behaviour Sciences , Ford Lumban GaolSeifedine Kadry,Marie Taylor,Pak Shen Li, Editör, Taylor & Francis Group, London, ss.325-332, 2014 Creative Commons License