Genel Bilgiler

Biyografi

1978 yılında İzmir'de doğdu ve İlk-Orta-Lise öğrenimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Dr. Taştan, aynı yıl Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı İngilizce İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalına asistan (Araştırma Görevlisi) olarak atandı. 2000-2005 yılları arasında Human Resources Management ve Yönetim ve Organizasyon programlarında yüksek lisans eğitimlerini aldı ve 2005-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Örgütsel Davranış Bilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılında İngilizce Örgütsel Davranış Bilim Dalı'ndan "The Mediating Role of Psychological Empowerment on the Relationship between Participative Organizational Climate, Self-efficacy and Individual Performance Behaviors"(Katılımcı örgüt iklimi, öz-yeterlilik algısı ve bireysel performans davranışları arasındaki ilişkide psikolojik güçlendirmenin ara değişken rolünün incelenmesi)" adlı tezi ile İşletme Doktoru unvanını aldı. 2000-2013 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme ve İngilizce İşletme Yönetim Organizasyon anabilim dalında görev yapan Dr.Taştan, 2013 yılından itibaren İngilizce Örgütsel Davranış Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2016 yılında İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olan Taştan, 07.Nisan 2017 tarihinde Yönetim ve Strateji Alanında ve Örgütsel Davranış Uzmanlık alanında Doçent olmuştur. İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans düzeyinde, İngilizce Örgütsel Davranış Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve doktora düzeylerinde dersler vermektedir.  Aynı zamanda, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde ve İİBF İşletme Bölümünde lisans düzeyinde dersler vermektedir. Örgütsel Davranış, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Örgüt Kuramları, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, Örgüt Kültürü ve Liderlik derslerini vermekte olup, örgütsel davranış, çalışma psikolojisi, pozitif psikoloji, liderlik, örgüt kültürü, kültürel psikoloji alanlarında yayınlanmış çok sayıda akademik makalesi ve ulusal-uluslararası kongrelerde sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Uluslararası kongrelerde bilim kurulu üyeliği, çeşitli akademik dergilerde hakem kurulu üyeliği ve editörlükleri bulunmakta olup, uluslararası bilimsel konferanslarda davetli konuşmacı olarak yer almıştır. 15.Mayıs.2019 tarihinde Romanya'da uluslararası bilimsel kongrede almış olduğu Akademik Yüksek Onur Ödülü bulunmaktadır. Dünya Gökberk Taştan adında 1 erkek çocuk annesidir.

Kurum Bilgileri

Birim
İşletme Fakültesi
Bölüm
İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı
Örgütsel Davranış (İngilizce) Anabilim Dalı

İletişim