Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Reassessing Innovative Work Behaviors during COVID-19 Pandemic: The Impacts of Workplace Spirituality and Psychological Safety Perception

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.537-555, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Liderlerin kullandığı güç kaynaklarının çalışanların verimliliği üzerindeki rolünün nitel bir araştırma ile incelenmesi

Business Economics and Management Research Journal, vol.3, no.1, pp.63-80, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Examination of the Relationship Between Destructive Leadership and Organızational Cynicism: The Role of Psychological Contract Breach

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.62, pp.2117-2126, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve yenilikçi iş davranışları arasındaki ilişkide psikolojik güvenlik algısının rolünün incelenmesi

International Journal of Management and Administration, vol.4, no.7, pp.84-99, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dysfunctional Behavior Patterns in Leadership and Pathological Narcissism: A Psychoanalytic Theory Based Evaluation

Istanbul Management Journal, no.87, pp.49-91, 2019 (International Refereed University Journal)

The examination of the impact of workplace envy on individual outcomes of counterproductive work behavior and contextual performance: The role of self-control

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.735-766, 2019 (International Refereed University Journal)

The relationship between socially responsible leadership and organisational ethical climate: In search for the role of leader's relational transparency

International Journal of Business Governance and Ethics, vol.13, pp.275-299, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Üretkenliğe Aykırı Çalışma Davranışlarını Açıklayan Psikososyal Yapılar Olarak İşyerinde Kıskançlık Duygusu ve Strese Yönelik Esnekliğin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.55-79, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Employees' Perceived Business Ethics and Ethical Climate on Organizational Social Capital

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.10, no.1, pp.47-76, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

The relationship between organisational climate and organisational innovativeness: Testing the moderating effect of individual values of power and achievement

International Journal of Business Innovation and Research, vol.12, no.4, pp.465-483, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Psychological Capital A Positive Psychological Resource and Its Relationship with Creative Performance Behavior

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, pp.101-118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Güven ve Sosyal Adalet Algısının Örgütlerde Sosyal Sermaye Yapısı ile İlişkilerinin İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, pp.13-58, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation of the moderating effect of work exhaustion on the relationship between perceived servant leadership and organizational commitment

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.307-328, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE ASSOCIATES OF MANAGER RELATIONS HUMANRESOURCES PRACTICES AND AUTONOMY WITH EMPLOYEEINNOVATIVENESS AND THE MODERATING EFFECT OFORGANIZATIONAL CULTURE EVIDENCE FROM SEVERALINNOVATIVE FIRMS IN TURKEY

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.26, pp.33-57, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Agentic and Communal Values in the Individuals Outcomes of Job Related Affectice Well Being and Political Deviance

Romanian Journal for Multidimensional Education, vol.7, pp.141-154, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

Örgütlerde Kurumsallaşma Düzeyinin Nepotizm Üzerine Etkisininİncelenmesi Hastane Çalışanları Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), vol.1, pp.61-83, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Social justice and social connectedness: Identifying the links with psychological distress

20. World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty, Iasi, Romania, 28 May 2021

The traumatic life experiences and ontological well-being: Insights from narrative psychology and self-memory theory

20. World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty, Iasi, Romania, 28 May 2021

Üniversite öğrencilerinde gözlemlenen psikolojik uyumsuzluk, olumlu gelecek beklentisi ve öz-yeterlilik algısı üzerine bir araştırma

10th International Scientific Research Congress -Social and Educational Sciences, Ankara, Turkey, 11 April 2021

Evaluation of the effect of dark triad on motivation and conflict of interest in hospitals

Beykent 2nd International Health Sciences Research Days Congress, Plovdiv, Bulgaria, 8 - 10 November 2019

EVALUATION OF THE EFFECT OF DARK TRIAD ON MOTIVATION AND CONFLICT OF INTEREST IN HOSPITALS

Beykent 2nd International Health Sciences Research Days Congress, Plovdiv, Bulgaria, 8 - 10 November 2019

The Impacts of Perceived Ethical Climate and Codes of Ethics on Employees’ Deviant Behaviors in Organizations

12th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice, Iasi, Romania, 15 - 17 May 2019, pp.308-330

Evaluating Pro-environmental behaviors with the roles of altruistic values and personal norms: Evidence from healthcare employees

2. LUMEN Health International Scientific Conference, Chisinau, Moldova, 19 - 21 September 2019

The Impacts of Perceived Ethical Climate and Codes of Ethics on Employees’ Deviant Behaviors in Organizations

12. LUMEN International Scientific Conference – Rethinking Social Action. Core Values in Practice, Iasi, Romania, 15 - 17 May 2019

The Relations of Toxic Workplace Environment with Perceived Burnout and Occupational Commitment: An Appraisal of Ecological Theory in Organizations

12th LUMEN International Scientific Conference/ Rethinking Social Action. Core Values in Practice, Romania, 15 - 18 May 2019, pp.277-279

The Influence of Ethical Climate on Perceived Organizational Trust: A Study among Private Sector Employees in Turkey

2. LUMEN EDU International Scientific Conference/Education, Quality Sustainable Development, Targovishte, Bulgaria, 21 - 22 November 2018

The Influences of Perceived Social Inclusion and Social Justice on Subjective Well-being: An Assessment of Ecological Theory in Organizational Psychology

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, vol.1, pp.152-153 Sustainable Development

In Search for the Link between Psychological Sense of Community and Perceived Well-Being: An Organizational Level Approach

10. Lumen International Scientific Conference RSACVP 2018ESDPAL 2018, Suceava, Romania, 26 - 29 April 2018, vol.1, pp.36-37

Counterproductive Use of Technology: Cyberloafing

4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0” (IMISC2017), İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.35

An investigation of the potential antecedents and consequences of cyberloafing behaviors

European Association for Work Organizational Psychology 2017 (EAWOP 2017), Dublin, Ireland, 17 - 20 May 2017

Responsible and Ethical Leadership A Discussion

15. World LUMEN 2016-ESDPAL, 14 April 2016

A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety

4th International Conference on Logos University Mentality Education Novelty (LUMEN), Lasi, Romania, 10 - 12 April 2014, vol.149, pp.943-947 Sustainable Development identifier

An Examination of the Relationship between Leader-Member Exchange and Innovative Work Behavior with the Moderating Role of Trust in Leader: A Study in the Turkish Context

3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2013, vol.181, pp.23-32 identifier

A study of the relationship among organizational justice, psychological empowerment and organizational citizenship behavior

2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science (ICIBSoS), Jakarta, Indonesia, 4 - 05 November 2013, pp.325-332 identifier identifier

The Influences of Participative Organizational Climate and Self-Leadership on Innovative Behavior and the Roles of Job Involvement and Proactive Personality: A Survey in the Context of SMEs in Izmir

2nd Annual International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2012, vol.75, pp.407-419 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

COVID-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinde gözlemlenen psikolojik uyumsuzluk, olumlu gelecek beklentisi ve öz-yeterlilik algısı üzerine bir araştırma

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-5, Çakır, Özlem Çiftyıldız, Kemal, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.183-211, 2021

Kurumsal Sürdürülebilirlik

in: Strateji: Yönetsel Bağlam Çerçevesinde Güncel Okumalar, Kaplan Mehmet, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.48-78, 2021

An integrative overview of workplace affective states: Prospects for positive organizational behavior

in: Academic Studies in Administrative Sciences, Ayşe Özcan Buckley, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.107-149, 2020

Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Etik Sorumluluk ve Kurumsal Vatandaşlık

in: Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, Pınar Başar,Duygu Celayir, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.117-139, 2020

Tükenmişlik

in: Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Ş.Şimsek, A.Çelik, T.Akgemci, A.Diken, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.629-638, 2020

Modernizm ve postmodernizm bağlamında pozitif psikoloji ve pozitif örgütsel davranış

in: Disiplinlerarası Boyutuyla Örgütsel Davranış, A.Çiğdem Kırel, Ayça Güzel Özbek, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.201-241, 2020

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Yönetimi

in: Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Çetin Sefa, Sadykova Güzel, Yıldırım Şükran, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.183-221, 2019

Individual Differences:Personality, Perception, and Employee Attitudes

in: Organizational Behavior, Aytül Ayşe Cengiz, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir, pp.30-69, 2019

Organizational Psychosocial Factors as Predictors of Work Exhaustion and Occupational Commitment: An Extension of the Job Demand-Control-Support Model

in: Recent Researches on Social Sciences, Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafat Musialik, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs Publishing, Krakow, pp.305-317, 2018

Human Capital and Social Capital: Building Paths to Organizational Sustainability

in: The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioğlu, H., Atik, A., Hızıroğlu, S.,Elliott, R.L., Atik, D., Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi (Gece Publishing), Ankara, pp.886-902, 2018

White-collar criminals and organizational criminology: Theoretical perspectives

in: Ethics in Research Practice and Innovation, Sandu, Antonio, Frunza, Ana, Unguru, Elena, Editor, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania, pp.296-323, 2018

The Impact of Organisational Culture on the Two-Factor Model of Environmental and Psychological Empowerment: An Assessment of Behavioural and Motivational Approaches

in: Current Approaches in Social Sciences, Rasim Yılmaz, Günter Löschnigg, Hasan Arslan, Mehmet Ali İcbay, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.387-403, 2015

A study of the relationship among organizational justice, psychological empowerment and organizational citizenship behavior

in: Recent Trends in Social and Behaviour Sciences , Ford Lumban GaolSeifedine Kadry,Marie Taylor,Pak Shen Li, Editor, Taylor & Francis Group, London, pp.325-332, 2014 Creative Commons License