Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Haber ve Doğruluk İlişkisi: Doğruluk Sorunun Geçmişi ve Haberin Dönüşümü

Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, sa.1, ss.29-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gramsci’nin Hegemonya Kuramı Bağlamında Nükleer Karşıtı Hareketin Milliyet Gazetesindeki Temsiliyeti (11 Ocak 1999-25 Temmuz 2000)

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, sa.21, ss.633-671, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception Management, News and Propaganda Relationship in the Cold War Era

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, sa.28, ss.107-129, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri Sürecinde Yazılı Basının Siyasal İletişim Yönünden İncelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, sa.23, ss.273-312, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ücretsiz Gazeteler: Türkiye’deki ve Dünya’daki Gelişimleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Kurgu Online International Journal of Communication Studies, cilt.22, sa.1, ss.19-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel Bir Değerlendirme)

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, sa.13, ss.131-159, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni İletişim Teknolojileri ve Cepheden Canlı Yayın

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, sa.20, ss.311-317, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Radyo Yayıncılığının Gelişimi (1926 – 1991)

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, sa.14, ss.529-557, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi

Selçuk İletişim, cilt.1, sa.2, ss.41-52, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Medyada Kendini İfade, Teşhir ve Gözetim (Gözetimin Sayısal Bilgiyle Dönüşümü Üzerine Nitel Bir Çalışma)

Digital Communication Impact International Academic Conference, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.186-209 Creative Commons License

Sosyal Medya ve Gazetecilik

International Conference of New Media and Interactivity (Yeni iletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı), İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.59-67 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar