Başarılar & Tanınırlık

Davetli Konuşmalar

  • Mart 2020 Akademik ve Reel Sektör İş Birliğinde Spor Çalıştayı

    Çalıştay

    İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye

  • Aralık 2019 Milli Spor Politikası Çalıştayı

    Çalıştay

    Marmara Üniversitesi, Türkiye