Sosyal Medya ve Gazetecilik


Creative Commons License

Özçağlayan M. , Uyanık F.

International Conference of New Media and Interactivity (Yeni iletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı), İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.59-67

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.59-67

Özet

Sosyal Medya ve Gazetecilik

Gazetecilik pratiği, yeni iletişim teknolojileri ve özellikle İnternet ile birlikte, (iletişim aracının coğrafi uzaklığına ve bulunduğu zaman dilimine bakılmaksızın) haberin toplanması ve çok sayıda insana yayımında, yeni yollar ve araçlar edinmiştir. Çevrimiçi (online) içerik basılı olanla yer değiştirirken, gazeteciler de, olumlu bir yaklaşımla bakılırsa, profesyonel gazeteciliği yeniden inşa etmek için yeni fırsatlar olarak da değerlendirilebilecek bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmışlardır. Sosyal medyanın gazetecilikte kullanımı onlardan biridir ve bu da sektöre canlı tartışmalar getirmiştir. Sosyal medya, kendi başına bir medya ortamı olmanın yanında, geleneksel gazetecilik ve elbette reklamcılık ve halkla ilişkiler için de bir mecraya dönüşmektedir. BBC gibi medya kuruluşları da, bu gelişmeleri görerek sosyal medya kullanımını yönetme konusunda kılavuzlar çıkarmaya başlamıştır. Bu da, gazeteciliğin evrensel ilkelerini, hem mevcut medyanın üretim, dağıtım ve tüketim biçimlerini değiştirmek, hem de (özgürlüklerini, kullanıcı katılımıyla birlikte genişletmek anlamında) gazetecilere birçok olanak sunan bu yenilikçi atmosfere uyarlamak için yeni bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu çalışma, bu yeni İnternet araçlarının gazetecilik pratiği üzerindeki etkisini ve medya kuruluşlarının sosyal medyaya nasıl tepki verdiklerini, BBC örneği ile bağlantılı olarak incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, sosyal ağlar, İnternet, Web 2.0, gazetecilik, yurttaş gazeteciliği, bloglar, kullanıcıların ürettiği içerik, gazeteler, geleneksel medya, Twitter, Facebook, BBC.

Social Media and Journalism

With the new communication technologies and particularly with the Internet, journalism practice has gained new ways and tools to gather and distribute news to a great number of people regardless with their geographical distance and time zone to the medium itself. When the online content began replacing the print, the journalists have faced with new challenges which can also be evaluated, in a positive approach, as new opportunities to reconstruct professional journalism. The use of social media in professional journalism is one of them and it brings lively debates within the industry. The social media, which itself is a media environment, is also turning into a medium for the traditional journalism, and of course for the advertising and PR industries. Having seen all these developments, some media outlets such as the BBC􏰂􏰞􏰇 􏰟􏰟􏰲have begun implemented newsroom guidelines governing the use of social media. Hence, it inevitably requires a new approach in order the universal principles of journalism to be implemented in this new innovative atmosphere which presents many new possibilities to journalists (in sense of widening their freedom, with user participation), to change the way media which are produced, distributed and consumed. The study examines the influence of these new Internet tools on the journalism practice and, how the media organizations are responding to the social media, linked with the 􏰂􏰞􏰇BBC􏰟􏰟􏰲 case in this content.

Key Words: Social media, social networks, Internet , Web 2.0, journalism, citizen journalism, blogs, user generated content, newspapers, traditional media, Twitter, Facebook, BBC.