Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1996 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo - Televizyon, Türkiye

 • 1985 - 1988 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Pr., Türkiye

 • 1980 - 1984 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İngilizce Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

 • 1988 Yüksek Lisans

  Çokuluslu Şirketlerde Halkla İlişkiler

  İstanbul Üniversitesi, Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Pr.

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce