Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Edebiyatında Faust

YEDİ İKLİM, ss.52-56, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Fazıl Hüsnü Dağlarca’xxnın Nereye Şiirinin Tahlili

TÜRK EDEBİYATI, ss.43-47, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Bir Edebiyat Disiplini Kurucusu Mehmet Kaplan

Türk Edebiyatı, ss.36-44, 2019 (Hakemsiz Dergi)

YAHYA KEMAL-KAR MUSİKİLERİ

YEDİ İKLİM, cilt.32, ss.46-47, 2018 (Hakemsiz Dergi)

CAHİT SITKI’NIN KORKUSU

YEDİ İKLİM, cilt.31, ss.47-52, 2018 (Hakemsiz Dergi)

ŞAİR VE ŞEHİR: ERDEM BEYAZIT’IN VEDA ŞİİRİNİN TAHLİLİ

YEDİ İKLİM, cilt.32, ss.48-51, 2018 (Hakemsiz Dergi)

ÇİLEKEŞ MÜSLÜMANLARIN ROMANI

YEDİ İKLİM, cilt.31, ss.56-59, 2018 (Hakemsiz Dergi)

15 TEMMUZ: ORDU MİLLET DESTANI

TÜRK EDEBİYATI, ss.70-73, 2018 (Hakemsiz Dergi)

EŞYANIN METAFİZİĞİ BAĞLAMINDA SEDAT UMRAN’xxIN LEKE ŞİİRİ

YEDİ İKLİM, cilt.30, ss.57-60, 2018 (Hakemsiz Dergi)

TEVFİK FİKRET TOPLUMCU BİR ŞAİR MİYDİ?

YEDİ İKLİM, cilt.30, ss.60-64, 2018 (Hakemsiz Dergi)

II.MEŞRUTİYET SONRASINDA TÜRKÇÜLÜK CEREYANI

YEDİ İKLİM, cilt.30, ss.54-60, 2018 (Hakemsiz Dergi)

EDEBİYAT TARİHİNDE ZAMANIN ROLÜ VE MODALAR

YEDİ İKLİM, cilt.30, ss.55-59, 2018 (Hakemsiz Dergi)

TEVFİK FİKRET’İN FENER ŞİİRİNİN TAHLİLİ

YEDİ İKLİM, cilt.30, ss.61-65, 2018 (Hakemsiz Dergi)

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE ANTALYA

TÜRK EDEBİYATI, ss.16-20, 2018 (Hakemsiz Dergi)

TEVFİK FİKRET’İN KRİZANTEM ŞİİRİNİN TAHLİLİ

YEDİ İKLİM, cilt.30, ss.51-55, 2018 (Hakemsiz Dergi)

CENAP ŞEHABETTİN’İN TEMAŞA-YI HAZAN ŞİİRİNİN TAHLİLİ

YEDİ İKLİM, cilt.30, ss.41-45, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Okur Tavırları Karşısında Behçet Necatigil

TÜRK EDEBİYATI, ss.62-65, 2016 (Hakemsiz Dergi)

ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNDE DENİZ

TÜRK EDEBİYATI, cilt.43, ss.54-59, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Ahmet Hamdi Tanpınar ın Eserlerinde Şehir ve Mimari

Gelenekten Geleceğe, cilt.1, ss.89-96, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Sana Yazdığım Bir Mektup Olsam Funda Özsoy Erdoğan ın Öyküleri

HECE ÖYKÜ DERGİSİ, cilt.4, ss.190-192, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Kitap Bilgisi ve Sevgisi

BURDUR ARAŞTIRMALARI, cilt.5, ss.101-106, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Mektuplardan Oluşan İki Roman Handan ve Mektup Aşkları

HECE EDEBİYAT DERGİSİ, cilt.11, ss.216-221, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Özgün İmge Oluşturması Bakımından Çile deki Kelime Grupları

HECE EDEBİYAT DERGİSİ, cilt.10, ss.305-314, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk Tiyatrosunun Eğitime Katkıları

HECE EDEBİYAT DERGİSİ, cilt.10, ss.288-294, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Ara Nesil de Eleştiri

HECE EDEBİYAT DERGİSİ, cilt.8, ss.71-85, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Okul Tiyatrosu ve Eğitime Katkıları

DÖNENCE, cilt.3, ss.13-16, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Bir Türk Halk Müziği Derlemecisi Salih Urhan

BURDUR ARAŞTIRMALARI, cilt.2, ss.87-92, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Türk Edebiyatında Gezi Türü

DÖNENCE, cilt.3, ss.13-16, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hamit Çine Bir Halk Sanatçısının Öyküsü

BURDUR ARAŞTIRMALARI, cilt.1, ss.5-10, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Necip Fazıl ın Öykücülüğüne Genel Bir Bakış

Dönence, cilt.3, ss.8-10, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Yaş Otuz Beş Hangi Yolun Yarısı Eder

Ayışığı, cilt.1, ss.12-14, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EĞİTİCİ EDEBİ METİN OLARAK ŞİİR

3.ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİM KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 20 - 23 Mart 2020, cilt.1, ss.354-360

ÖĞRENCİ FIKRALARINDA İDEAL ÖĞRETMEN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ I. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Aralık 2018

Çağdaş Şiirimizde Öğretmen Algısı

V. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018

BİYOGRAFİK ROMAN VE EĞİTİCİ YÖNLERİ

USBS 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 04 Ekim 2018 - 06 Ocak 2019, ss.14

Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinin Drama Yöntemiyle Öğretimi

IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Sosyal ve Psikolojik Olgu Olarak Haldun Taner’inÖykülerinde Müzik

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TOPLUM BİLİMLERETKİLEŞİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.379-388

Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

Avrasyada Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2013

Türk Edebiyatı ve Müzik

Müzik, Tiyatro ve Edebiyatın Bilim İle Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, MÜZDAK-Haliç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2013

Deyimlerimiz ve Karakter Eğitimi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2012

Denemenin Doğuşu

Yabancı Diller Yüksek Okulu, Çarşamba Seminerleri, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 27 Şubat 2013

Kompozisyon Yazılı Anlatım Ders Kitaplarındaki Yazılı Anlatım Yöntemleri Konusunun İşleniş Sınıflandırma ve Terim Sorunları

Atatürk Kültür Merkezi - Yıldız Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu. İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 11 Kasım 2012 - 13 Kasım 2011

Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Becerileri Üzerine Bir Araştırma Afyonkarahisar Örneği

Bahçeşehir Üniversitesi - Kubbealtı Akademisi Türkiye'de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010

Lale Müldür e göre şiir ve şair Lale Müldür ün poetik görüşleri

11. Akdeniz Altın Portakal Şiir Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 21 - 22 Mart 2008

Tanzimattan II Meşrutiyete Arap Harfleriyle İlgili Yapılan Çalışmalar ve Görüşler

Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2008

Burdur Milletvekili Mehmet Âkif Ersoy a Göre Eğitim

Burdur Valiliği, 1. Burdur Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2005

Türk Dilinin Doğru Kullanılması ve Eğitimde Türk Dilinin Önemi

Bucak Milli Eğitim Müdürlüğü, Adem Tolunay Fen Lisesi Etkinliği, Türkiye, 05 Mayıs 2005

Güven Turan ın Cendere Şiir Kitabında Sözcük Ekonomisi ve Dilbilgisi Özellikleri

8. Akdeniz Altın Portakal Şiir Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mart 2005

Orhan Veli Kanık ın Şiirlerinde Çocukça Bakış Çerçevesinde Halk Edebiyatı Etkisi

Osmangazi Üniversitesi, Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye Yüksek Öğretim Kurumları I. Halkbilim Sempozyumu ve Şenliği, Eskişehir, Türkiye, 30 Eylül - 01 Ekim 2004

Çağdaş Türk Şiirinde Ölümün Ele Alınış Biçimi ve Geliştirilen Tutumlar

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslar Arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2004

Kameriyeli Mezar Öyküsüne Yapısalcı Bir Yaklaşım

Bilkent Üniversitesi, Ölümünün 50. Yılında Sait Faik Sempozyumu, İstanbul, Burgazada, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2004

Türkiye de Ansiklopediciliğin Tarihi

Burdur Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü, Kütüphanecilik Haftası Etkinliği, Burdur, Türkiye, 05 Nisan 2002

Orhan Pamuk un Romanlarındaki Edebiyat dışı Metinlerde Görülen Anlam Değişmeleri

Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 8 - 10 Mart 2001

Isparta nın Yetiştirdiği Şair Dilci ve Milletvekili Ağlarcızade Mustafa Hakkı

Ispartanın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 17 - 19 Ekim 1998

Cahit Sıtkı Tarancı nın Otuzbeş Yaş Şiiri ile Dante nin İlâhi Komedya sında Otuzbeşyaş Meselesinin Ele Alınışı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, II. Mukayeseli Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 1994

Kitap & Kitap Bölümleri

ARA NESİL

MODERN TÜRK EDEBİYATI, OKTAY YİVLİ, Editör, GÜNCE YAYINLARI, İzmir, ss.111-138, 2017

CUMHURİYET DÖNEMİ KURMACA DIŞI TÜRLER

MODERN TÜRK EDEBİYATI, OKTAY YİVLİ, Editör, GÜNCE YAYINEVİ, İzmir, ss.464-500, 2017

Türk Tiyatrosunda Çanakkale Savaşları

Emperyalizme Direniş Bilinci Çanakkale, ANDI FATİH, Editör, HAT YAYINEVİ, İstanbul, ss.240-255, 2015

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2014

EDEBİYAT VE İNSAN

AKADEMİK KİTAPLAR, İstanbul, 2014

Ansiklopedide Bölümler

TANZİMATTAN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI

Kültür Bakanlığı Yayınları, ss.98-122, 2019