Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım I Dersi Sınav Cevap Kağıtları ve Dönem Ödev Metinlerinde Görülen İfade ve Yazım Yanlışları


Babacan M.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.8, no.79, pp.33-36, 2003 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 79
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.33-36

Abstract

Eski müfredatta adı Yazılı Anlatım olan ve yeni müfredatta Türk Dili I ve Türk Dili II  adı altında verilen ders çerçevesinde üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmakta olan kimi eserlerde “anlatım yöntemi” yerine, “anlatım şekli”, “anlatım biçimi” terimleri kullanılmaktadır. TDK’nun Türkçe Sözlük’ünde yer alan açıklamalara göre şekil, Arapça şekl sözcüğünden gelmektedir. “Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim”,  anlatım biçimi sözcüğün sekizinci anlamı olarak tanımlanmaktadır. Biçim ise “sanat ve yazın yapıtlarında dış görünüş, form.”  Olarak tanımlanan sözcüğün dördüncü anlamıdır.  Kimi eserlerde Türkçe olması ve kaynaklardaki adlandırma ortaklığı nedeniyle şekil kelimesi yerine  biçim  sözcüğü kullanılmıştır. “Anlatım yöntemleri” yerine “Anlatım şekilleri” kullanılması da uygun olmamaktadır. Bu terim genel kapsam olarak  tartışma, betimleme, öyküleme ve açıklama gibi kavramları içermektedir. Bu kapsamda anlatılan kavramlar,  şekilden ziyade konunun nasıl ele alındığı ve işlendiği ile ilgilidir. Bu yönleriyle de üslup özelliği olarak görülmelidir. ‘Anlatım Şekilleri’ kavramı yanlış çağşımlara sebep olmaktadır. Şekil ya da biçim terimleri dış yapı özelliği olarak ele alınmalıdır. Bu kelimelerin yerine yöntem kelimesini, konu başlığı olarak da “anlatım yöntemleri” ifadesini kullanmak daha uygun olacaktır.