Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quantitative Determination of Heavy Metal Contamination in Horse Mackerel and Whiting Caught in the Sea of Marmara

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.102, ss.498-503, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

ALUMINIUM(III), Fe(II) COMPLEXES AND DYEING PROPERTIES OF APIGENIN (5,7,4 '-TRIHYDROXY FLAVONE)

REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.29, ss.211-231, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of spectrophotometric determination method for Au(III) and Ag(I)

MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL, cilt.21, ss.319-329, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İstanbul Aktarlarında Satılan Bitkisel Çaylarda Ağır Metal Tayini

Marmara Pharmaceutical Journal, cilt.19, ss.136-140, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Ternary Complex Formation of Isoniazid with Some Transition Metals Amino Acics

Trakya University Journal of Natural Sciences TUJNS, cilt.14, ss.1-14, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Altın için Cu II kullanılarak oksidatif kenetlenmeye dayanan spektrofotometrik bir tayin yönteminin geliştirilmesi

Trakya University Journal of Natural Science., cilt.13, ss.47-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Bitkisinin Tedavideki Yeri Ve Yapılan Analitiksel Çalışmalar

2. ULUSAL MARMARA ECZACILIK KONGRESİ, UMEK 2018, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, cilt.1, ss.219

Determination of some heavy metal levels in carrot (daucus carota) grown in various regions in Turkey

1 nd International Balkan Chemistry Congress2018, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, cilt.1, ss.52

Determination of toxic elements(Cd, Cr and Pb) in strawberry tree(arbutus unedo L.)

1 nd International Balkan Chemistry Congress2018, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, cilt.1, ss.65

Antimicrobial and Other Medicinal Properties of Tea Tree Oil

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, cilt.1, ss.171

The Antioxidant Properties of Daucus carota L.

International Congress of science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, cilt.1 identifier identifier

The Antioxidant Properties of Safflower (Carthamus tinctorius L.)

International Trace Analysis Congress EsAN 2018, Sivas, Türkiye, 20 - 23 Temmuz 2018, cilt.1, ss.162

The determination of some Heavy Metals and Phosphorus Levels in Spring Waters of Istanbul Region with Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer(ICP-MS) Method

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.1367

Determination of JWH-210(4-ethyl-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone and JWH-210-N-(5-carboxypentyl) metabolite in blood with LC-MS/MS

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, cilt.1, ss.15

Nigella sativa L.(Çörek Otu) içeriğindeki timokinon tayininde kullanılan analitiksel yöntemlerin araştırılması

İVEK 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.775

Propolis içeriğinin ve antioksidan özelliklerinin tayininde kullanılan analitiksel yöntemler

İVEK 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.777

Panax Ginseng ve Yapılan Analitiksel Çalışmalar

13.Türkiye eczacılık Kongresi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Aralık 2016, cilt.1

Şampuan Üretiminde Kullanılan Bazı Kimyasal Maddelerin Analitiksel Yöntemlerinin İncelenmesi

Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2016, cilt.1

Diyabet Hastalığı Ve Metforminin Analitiksel Yöntemlerinin İncelenmesi

Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2016, cilt.1

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nde Akreditasyon Süreci

I.Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, HacettepeÜniversitesi,Ankara, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2016, cilt.1

Canlılarda Toluen ve Toluen Metabolitlerinin Tayinleri Üzerine Bir Derleme

2. İvek uluslararası ilaç ve eczacılık kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, cilt.1, ss.140

Koenzim Q10 ve Klinik Açıdan Önemi

2.İvek uluslararsı ilaç ve eczacılık kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, cilt.1, ss.142

Tıpta Tedavi Amaçlı kullanılan Sarı Kantaron Hypericum Perforatum Bitkisindeki Etken Maddelerin Tayinleri Üzerine Bir Derleme

2.İvek .uluslaraarsı ilaç ve eczacılık kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, cilt.1, ss.174

Potentiometric and spectrophotometric Study on the Stability Constants of Resveratrol Complexes with Cu II and Zn II

15.İnternational Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.76

Characterızatıon Of Antıoxıdant Propertıes Of Strawberry Tree Arbutus Unedo L Fruıts And Leaves

15.İnternational Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.83

Doğal Renklendirici Karotenoidler ve Analitiksel Uygulamaları

2.İstanbul Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2015, cilt.1, ss.12

Determination of Cadmium and Lead Concentrations in Turkish Herbal Tea

Fourth International Meeting on PharmacyPharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014, cilt.1, ss.116

Carminic Acid Textile Cosmetic and Food Colorant

Fourth International Meeting on Pharmacy&Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014, cilt.1, ss.137

Determınatıon Of Zn Levels In Patıents Who Have Undergone Coronary Artery Bypass Surgery

6.Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Trabzon, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2013, cilt.1, ss.144

7 An Evaluation of Barbarossa Hayrettin Pasha s Naval Ensign of the 16th Century in Istanbul Naval Museum with Dyestuff Analysis

DHA 32, 32nd Meeting of Dyes in History and Archeology, La Rochelle, Fransa, 2 - 05 Ekim 2013, cilt.1, ss.32

Koroner bypass ameliyatı geçirmiş kişilerde Se düzeylerinin belirlenmesi

6.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.166

Aluminium complex and dyeing properties of apigenin

6 th Aegean analytical Chemistry Days,Denizli, Denizli, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008, cilt.1

Naringenin Demir II kompleksinin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik ve spektrofotometrik olarak tayini

III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2006, cilt.1

Trakya bölgesinde üretilen peynirlerde bazı ağır metal içeriklerinin araştırılması

X.Ulusal kimya Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 21 Eylül 1994, cilt.1, ss.4

Kitap & Kitap Bölümleri