Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ekim 2019 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Nisan 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Trakya Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ekim 2016 Bilirkişi Kurulu

  İstanbul Galenos Ecza Deposu

  Bilirkişi Kurulu

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ağustos 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ağustos 2013 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Nisan 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ağustos 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ağustos 2010 Tez Savunma (Doktora)

  Trakya Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2012 - 2015 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

  Üye

 • 2013 - 2013 Piyasa araştrma komisyonu

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2012 - 2012 Bilimsel Araştrma Projeleri Koordinasyon Birimi ihale komisyonu

  Asli Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2021 SIGMA JOURNAL ofF ENGINEERING ANDNATUREL SCIENCES

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2020 Journal of research in pharmacy (online)

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2020 Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry

  Diğer Dergiler

 • Mart 2020 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Alt Yapı, Trakya Üniversitesi, Türkiye

 • Temmuz 2019 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2019 ACTA PHARMACEUTİCA SCİENCİA

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2019 ACTA PHARMACEUTİCA SCİENCİA

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2018 ACTA PHARMACEUTİCA SCİENCİA

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2018 ACTA PHARMACEUTİCA SCİENCİA

  Diğer Dergiler

 • Nisan 2016 JOURNAL OF RESEARCH İN PHARMACY

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2015 Journal of research in pharmacy (online)

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2013 FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2006 INORGANICA CHIMICA ACTA

  SCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler