Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Outcome of Mandibular Dentigerous Cysts 1 to 10 Years After Decompression Using a Custom-Made Appliance

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Three-dimensional evaluation of surgically assisted asymmetric rapid maxillary expansion

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.155, ss.620-631, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Complications related to surgically assisted rapid palatal expansion

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, cilt.119, ss.601-607, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Dental Anxiety in Patients Undergoing Dentoalveolar Surgery with Laser Treatment

PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, cilt.31, ss.169-173, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Micro-arc oxidation of Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys for biomedical applications

MATERIALS CHARACTERIZATION, cilt.62, ss.304-311, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cemento-ossifying Fibroma of the mandible: A case report with 2 - year follow-up

Yeditepe Dental Journal, cilt.15, ss.374-377, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

supernumerary teeth in a neurofibromatosis type I child patient

journal of disability and oral health, cilt.19, ss.146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of Impacted Dilacerated Maxillary Incisors in Mixed Dentition

European Archives of Paediatric Dentistry, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Segmental Osteotomy to Reposition a Malposed Dental Implant in the Anterior Maxilla: A Clinical Report

Oral Health and Dental Management, cilt.16, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Segmental Osteotomy to Reposition a Malposed Dental Implant in the Anterior Maxilla: A Clinical Report

Journal of Oral Health and Dental Management, cilt.16, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gömülü Mandibular Üçüncü Molar Dişlerin Çekiminde Kullanılan Sutur Tekniğinin İkinci Molar Dişin Periodontal Sağlığına Etkisi

Turkiye Klinikleri Ağız Diş Çene Cerrahisi, cilt.2, ss.40-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral lymphangioma of the alveolar ridge – a report of a rare case

Hamdan Medical Journal, cilt.9, ss.247, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outcome of a dentigerous cyst following decompression using a removable appliance a case report

Oral Health and Dental Management, cilt.13, ss.87-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outcome of a dentigerous cyst following decompression using a removable appliance: a case report.

Oral health and dental management, cilt.13, ss.87-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maxillary Tuberosity Reconstruction with Transport Distraction Osteogenesis

CASE REPORTS IN DENTISTRY, cilt.2012, ss.1-4, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde Kullanılan Lazerler

türkiye Klinikleri J Dental Sci-special Topics, cilt.3, ss.7-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliği Girişimlerinde Sedasyon.

AKADEMİK DENTAL, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Buccal corticotomy for closure of oraantral openings: case report.

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.32, ss.409-414, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of in vitro bioactivity on Ti6Al4V surfaces blasted with ZrO2/Ha mixtures

20th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Santiago, Chile, 4 - 07 Kasım 2020

Tuber maxilla reconstruction with floating bone technique: report of a case

2nd Mediterranean Congress of Implantology, Korfu, Yunanistan, 20 - 24 Mayıs 2020

KÖTÜ DİFERANSİYE SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOM: BİR VAKA SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi. Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, cilt.0, ss.249

Evaluation of Treatment Time for Dilacerated Impacted Maxillary Central Incisors in Mixed Dentition

2019 Continental European and Scandinavian Divisions Meeting, Madrid, İspanya, 19 - 21 Eylül 2019

Management of Impacted Dilacerated Maxillary Incisors in Mixed Dentition

14th Congress of The European Academy of Paediatric Dentistry, LUGANO, İsviçre, 21 - 23 Haziran 2018

Treatment choices of edontulous Jaws with Dental Implant Session 2

Implance Workshop TIRANA, ALBANIA, 25 - 26 Kasım 2017

Periferal Dev Hücreli Granülom:Olgu Sunumu

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Keratokistik Odontojenik Tümor: Olgu Sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Kongresi, bodrum, 23 - 27 Mayıs 2017

Oral lymphangioma of the Alveolar Ridge: a rare case report

23. Congress of the European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery 12-16 September 2016 London ,UK, 12 - 16 Eylül 2016

Histological Variation of Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor: a Case Report

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 10. Uluslararası Kongresi, 11 - 15 Mayıs 2016

Evaluation of Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion with Piezosurgery Versus Oscillating Saw

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Kongresi, 27 - 31 Mayıs 2015

Noninvasive Treatment Choice for a Large Radicular Periapical Cyst at Mentum and Its 8 Years Follow Up

ACBID-BAOMS Congress in conjunction with 4th Conference of BAMFS(Balkan Association of Maxillofacial Surgeons), 5 - 08 Kasım 2014

Dudak Damak Yarıklı Vakalarda Multidisipliner Tedavi : Olgu Sunumu

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararasi Sempozyumu EYLÜL-2014 VAN ,Türkiye, 4 - 05 Eylül 2014

Dudak damak yarıklı vakada multidisipliner tedavi olgu sunumu

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 4 - 07 Eylül 2014

Deviations of implants during flapless surgery

8th International Congress ACBID 2014, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

Ameloblastic Fibro Odontoma In Mandible Posterior Region: A Case Report

21st International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (2014), 18 - 22 Mayıs 2014, ss.87

Occurance of pyogenic granuloma around dental implant:A case report

7th International Congress ACBID 2013, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

Adenomatoid odontojenik tümör operasyonu sonrası yertutucu olarak kullanılansüt dişine beyazlatma uygulaması

Ege Bölgesi dişhekimleri odası 18.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (EBDO), 30 Kasım - 02 Aralık 2012

Dentigeröz Kist Bulunan 7 Yaşındaki Kız Hastanın Enükleasyon ve Marsüpializasyon İle Tedavisi

Bir Olgu Sunumu 19. Türk pedodonti derneği kongresi 04-07 Ekim 2012 Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

Clinical results of Computer Guided Implant Surgery Using Mucosa Supported Surgical Guide

Protez Akademisi ve Gnatoloji Dernegi 10th Uluslararası Bilimsel Kongresi Antakya- Hatay, 18 - 20 Mayıs 2012

Bilgisayarlı tomografi sonrası hazırlanan implant cerrahi rehberlerin klinik kullanımları

Uluslar arası katılımlı eskişehir dişhekimliği kongresi konferansı, 24-26 Kasım, 2011, 24 - 26 Kasım 2011

The effects of different consolidation periods on bone formation and implant success in alveolar distraction osteogenesis: a clinical study

20th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, November 1-4,2011 Santiago, Chile, 4 - 07 Kasım 2011

Implant Placement Post-Autogenous Grafting in The Anterior Esthetic Region Following Unsuccesful Orthodontic Extrusion of Impacted Central Incisor

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons ( HITAOMS) in conjunction with the 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), 14 - 17 Ekim 2010

5 year follow-up of an Odontogenic Keratocyst

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons ( HITAOMS) in conjunction with the 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), 14 - 17 Ekim 2010

Potential complications and precautions in alveolar distraction osteogenesis, a retrospective study in 46 patients.

precautions in alveolar distraction osteogenesis, a retrospective study in 46 patients. The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons ( HITAOMS) in conjunction with the 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), 14 - 17 Eylül 2010

: Five year follow-up of an odontogenic kerratocyst, T

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (HITAOMS) in conjunction with the 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), 14 - 17 Eylül 2010

Reconstructive surgical outcome of a discontinuous mandibula defect with block iliac bone graft and dental implants

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons ( HITAOMS) in conjunction with the 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), , 14 - 17 Eylül 2010

Clinical Results of Computer Guided Implant Surgery Using Bone or Mucosa Supported Surgical Guide

4th Computer Aided Implantology Academy International Congress, 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress October, 16 - 17 Ekim 2009

Evaluation of Dental anxiety in dentoalveolar surgery patients treated by lasers

2nd Congress of World Fedaration for Laser Dentristry European Division, 14 - 17 Mayıs 2009

Avareness of undergraduate students about current status of Lasers in dentristry

2nd Congress of World Federation for Laser Dentristry European Division, 14 - 17 Mayıs 2009

Bisfosfanat kullanımına Bağlı Avasküler Çene Kemiği Nekrozlarının Tedavi Protokolü.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15.Uluslararası Kongresi, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

Minör Rekonstrüktif Oral Cerrahi Vakalarında Nd:YAG Laser Uygulamaları

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15.Uluslararası Kongresi, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

Edante Çenelerde Bilgisayar Destekli İmplant Planlamaları Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15.Uluslararası Kongresi, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

Clinical Histopathologic and Radiological Features of Large Radicular Cyst Involving the Entire Maxillary Sinus

11th Congress of the European Academy of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Budapest, Hungary, Budapest, Macaristan, 25 - 28 Haziran 2008

Multiple Myeloma Hastalarında Zelodranata Bağlı Mandibula Nekrozu: İki Olgu Raporu

Oral Cerrahi Derneğinin VII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24 - 29 Mayıs 2008

Pyojenik Granulomanin Er:YAG ve Nd:YAG Laser kombinasyonu ile tedavisi :Olgu sunumu

TÜRK dişhekimliğinde laser derneği kongresi antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2007

: Implant Saported prothetic rehabilitation of the combination syndromed patients after further surgical treatments.

14th International Congress of Turkish Assosiation of Maxillofacial Surgeons ., Antalya, Türkiye, 31 - 03 Temmuz 2007

Bilateral İdioppatik Sublingual Tükürük Bezi Hiperplazisi olan Total Dişsiz Hastanın Tedavisi: vaka raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi Belek Antalya Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Kronik Osteomiyelite Bağlı Gelişen Ekstraoral Fistül Yolu Eksizyonu: olgu sonumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Endodontik Tedavi Sırasında Nekrotizan Madde Kullanımına Bağlı Gelişen Osteomiyelitis Olgu sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernaği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Kronik Osteomiyelite Bağlı Gelişen Ekstraoral Fistül Yolu Eksizyonu Olgu Sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernaği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Yirmi Bir Yıl Süreyle Varolan Oroantral Fistül Yolunun Konvansiyonel Yöntemle Kapatılması Olgu Sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernaği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Kombinasyon Sendromlu Hastaların İleri Cerrahi Tedaviler sonrası İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyonu: vaka raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi Belek Antalya Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Mandibulada patolojik Kırık riski Oluşturan Malpoze Gömülü Üçüncü Büyük Azı Dişi: olgu sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi antalya turkey, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Yirmibir Yıl Süreyle Varolan Oroantral Fistül Yolunun Konvensiyonel Yöntemle Kapatılması: olgu sonumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Endodontik Tedavi sırasında Nekrozitan Madde Kullanımına Bağlı Gelişen Osteomiyelitis: olgu sonumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Multiple Myeloma Hastalarında Zeledronata Bağlı Mandibula Nekrozu iki olgu raporu

Oral Cerrahi Derneği.VIII Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24 Mayıs 2008 - 27 Mayıs 2007

Tümör rezeksiyonu sonrası fibula trasplantasyonu ile reconstrüksiyonu yapılmış mandibulanın vertikal alveolar distraksiyon sonrasında implant destekli prostetik rehabilitasyonu.

Oral Cerrahi Derneği 7. Protez akademis ve gnatoloji derneğinin 8. Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, Mayıs 2006, Türkiye, 27 Mayıs - 02 Haziran 2006

Lingual sinir nevraljisi ve lingual nöroktomi ile tedavisi: Olgu Raporu

Oral Cerrahi Derneği 7. Protez akademis ve gnatoloji derneğinin 8. Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, Mayıs 2006, Türkiye, 27 Mayıs - 02 Haziran 2006

Tuber Maxilla Reconstruction with Horizontal Distraction Osteogenesis

11th Congress of International Preprosthetic and Reconstructive Surgery, Amsterdam, Hollanda, 21 Nisan - 23 Mayıs 2005

İmplant Planlamasında 3 boyutlu CT: Olgu Raporu

13. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği Kongresi, 1 - 04 Mayıs 2005

Onlay bone graft use in alveolar distraction osteogenesis in severely athrophic edentulous mandible

8th International Danubis Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Budapeşte-Macaristan, 29 Nisan - 01 Mayıs 2004

Effect of hyperbaric oxygen therapy one one stage implant rehabilitation besides reconstruction of athrophic maxilla with combined bone graft

8th International Danubis Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Budapeşte-Macaristan, 29 Nisan - 01 Mayıs 2004

Esthetic Operations in Maxillofacial Surgery in Dentistry and Ethics

5th International Congress of Dental Law and Ethics. Massachussets, USA, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2003

Esthetic Operations in Maxillafacial Surgery and Ethics

5th International Congress on Dental Law and Ethics, OMAHA, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2003

Çift Çene Osteotomisi Gerektiren Dento Fasiyal Deformiteler

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 4 - 08 Haziran 2003

Ortognatik Cerrahide Bimaksiller Osteotomi Uygulamaları

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 04 Haziran 2003

Oroantral Fistüllerin Kapatılmasında Bukkal Kortikotomi: Vaka Raporu.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 09 Haziran 2002

Bilirkişi Raporları

son tibbi durumunu bildirir Rapor

cumhuriyet savcılığı anadolu, ss.2, İstanbul, 2019