Dudak Damak Yarıklı Vakalarda Multidisipliner Tedavi : Olgu Sunumu


KAHRAMANOĞLU E. , yöndem c., UĞURLU F. , ÖZKAN Y.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararasi Sempozyumu EYLÜL-2014 VAN ,Türkiye, 4 - 05 Eylül 2014