Bisfosfanat kullanımına Bağlı Avasküler Çene Kemiği Nekrozlarının Tedavi Protokolü.


değirmenci s., ÇAVUŞ O., UĞURLU F. , ŞENER B. C.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15.Uluslararası Kongresi, 29 Ekim - 02 Kasım 2008