Minör Rekonstrüktif Oral Cerrahi Vakalarında Nd:YAG Laser Uygulamaları


ÇAVUŞ O., değirmenci s., UĞURLU F. , ŞENER B. C.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15.Uluslararası Kongresi, 29 Ekim - 02 Kasım 2008