Treatment of Class II Malocclusion by Using Alveolar Distraction Technique.


yöndem c., ŞENER B. C. , ERVERDİ A. N. , ÇAVUŞ O., UĞURLU F.

12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25 - 27 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri