Adenomatoid odontojenik tümör operasyonu sonrası yertutucu olarak kullanılansüt dişine beyazlatma uygulaması


gökkaya B., ÖZCAN E. M. , UĞURLU F. , MENTEŞ A. R.

Ege Bölgesi dişhekimleri odası 18.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (EBDO), 30 Kasım - 02 Aralık 2012