Deviations of implants during flapless surgery


özyazgan d., AKDOĞAN E. T. , UĞURLU F. , SERTGÖZ A.

8th International Congress ACBID 2014, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri