Zr02/HA karışımları püskürtülmüş ve laser ile işlenmiş titanyum yüzeylerin bioaktivitelerinin sentetik vücut sıvıları ile değerlendirilmesi


Hazar Yoruç A. B. , ŞENER B. C. , ekşioğlu yıldız h., UĞURLU F. , ALTUN İ. A.

Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği 18. Uluslar arası Kongresi, 2 - 06 Ekim 2010