Doç.Dr.

AYŞE NİLÜFER ÖZAYDIN


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1998 - 2003

1998 - 2003

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı A.B.D., Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı A.B.D., Türkiye

1976 - 1984

1976 - 1984

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

1998 Türkiye nüfus ve sağlık araştırması verilerine göre, Türkiye'deki evli erkeklerin üreme sağlığı konusundaki bilgi ve tutumu

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

1997

1997

Yüksek Lisans

Ankara ilindeki eczanelerde soğuk-zincir konusunda uygulamalar

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Hava Kirliliğinin Sağlık Etkilerinin Hesaplanması: Air-Q yazılımının kullanımı ve uygulama

Sağlık ve Tıp

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı kongresi kapsamında HASUDER

2020

2020

Aromaterapi Kursu

Sağlık ve Tıp

Art de Huile

2019

2019

Kanser Biyoinformatiğinde Yapay Zeka

Mesleki Eğitim

İstinye Üniversitesi,Moleküler Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMKAM), Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD)

2019

2019

Araştırma Yayınlama Çalıştayı

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi

2018

2018

Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi (TOYS) kursu

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi

2017

2017

Klinik Becerilerin Standardizasyonu ve Eğitim Metodolojisi kursu, Aile Planlaması Uygulama Eğitimi

Mesleki Eğitim

T.C. Sağlık Bakanlığı,

2017

2017

Master derece Reiki semineri

Kişisel Gelişim

Uma Chonyi Füsun Unat, Bağımsız Reiki Master

2016

2016

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 10. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, T.C. Sağlık Bakanlığı

2015

2015

Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi,

Mesleki Kurs

T.C.S.B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Marmara Üniversitesi

2015

2015

III. Art Derece Reiki Semineri

Kişisel Gelişim

Uma Chonyi Füsun Unat, Bağımsız Reiki Master

2012

2012

Klinik araştırma metotları kursu.

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri Derneği, Yale Üniversitesi, Tıp Fakültesi.

2012

2012

The Research Workshop: From research to practice: Training Course In Sexual And Reproductive Health Research. The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction in partnership with World Health Organization the Department Of Reproductive Health And Research.

Mesleki Eğitim

The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction in partnership with World Health Organization the Department Of Reproductive Health And Research.

2011

2011

Klinik ortamlarda öğrenme ve değerlendirme kursu, ileri eğitici gelişimi programı.

Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi

2011

2011

Kadın üst giysileri dikimi

Kişisel Gelişim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

2011

2011

Bitki Ressamlığı Kursu

Kişisel Gelişim

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul

2011

2011

Strategic Leadership and Management for Reproductive Health Training of Trainers

Mesleki Eğitim

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs

2011

2011

Evidence Based Management of Pre-eclampsia and Eclampsia, University of Oxford,

Mesleki Kurs

, The Geneva Foundation for Medical Education and Research: WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction. The World Health Organization

2011

2011

Adolescent sexual health. The Geneva Foundation for Medical Education and Research:

Mesleki Kurs

The Geneva Foundation for Medical Education and Research: WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction. The World Health Organization.

2011

2011

From research to practice: Training Course In Sexual And Reproductive Health Research. The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction, The World Health Organization

Mesleki Eğitim

The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction, The World Health Organization.

2011

2011

Kalitatif Araştırmalar Kursu.

Mesleki Kurs

Marmara Sağlık, Eğitim, Araştırma Vakfı,

2010

2010

Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu Sertifikası

Kişisel Gelişim

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Edinburg Royal Botanik Garden, Yeditepe Üniversitesi

2010

2010

İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü.

2009

2009

Course on Introduction to the Cancer Epidemiology, as part of Summer School on cancer epidemiology in Lyon, France. World Health Organization International Agency for Research on Cancer in collaboration with IAEA.

Mesleki Kurs

International Agency for Research on Cancer, WHO,

2008

2008

Jinekoloji pratiğinde meme hastalıklarına yaklaşım semineri.

Mesleki Kurs

Marmara Universitesi, Tıp Fakültesi

2007

2007

Çok değişkenli çözümlemeler (İleri düzey) kursu, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,

Mesleki Eğitim

Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği,

2007

2007

The graduate summer school on new advances in statistics

Mesleki Kurs

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2005

2005

The focus course “Design of an Integrated Curriculum”.

Mesleki Kurs

University of Maastricht, Faculty of Medicine. Maastricht, the Netherlands

2005

2005

“Üreme Sağlığı eğitimcisi”; Üreme sağlığına giriş, Güvenli annelik, Aile planlaması danışmanlığı, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri ve Eğitim becerileri eğitimleri.

Mesleki Eğitim

. T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye.

2004

2004

Sağlık araştırmacıları için niteliksel araştırma yöntemleri eğitim programı,

Mesleki Kurs

Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL),

2003

2003

Örneklem tasarımı semineri.

Mesleki Eğitim

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Emory University, Rollins School of Public Health,

2003

2003

İşçi Sağlığı Gezici Eğitim Semineri “İstanbul ve Batı Karadeniz Bölgesi”.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

2002

2002

Ölçme ve değerlendirme teknikleri kursu, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi

2002

2002

Eğitim becerileri kursu, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

2001

2001

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi

Mesleki Eğitim

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

2001

2001

Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Kursu, Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Mesleki Eğitim

Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

2000

2000

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi.

Mesleki Eğitim

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,

2000

2000

Sağlık araştırmalarında bilgisayar ve internet kullanımı kursu

Mesleki Eğitim

Uluslar arası Halk Sağlığı Kongresi

2000

2000

Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Kursu, Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Mesleki Eğitim

Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

1999

1999

Project Cycle Management: PCM Training in Partner States

Mesleki Eğitim

European Council

1998

1998

Nüfus ve kalkınma kısa dönemli kursu.

Mesleki Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Bursa, Türkiye.

1998

1998

Enhancing IPC Skills and IEC Materials Utilization

Mesleki Eğitim

The Johns Hopkins University, School of Hygene and Public Health, The Centre for Communication Programs,

1998

1998

Sağlık yönetimi eğitim program

Mesleki Eğitim

Ankara Tabip Odası, SSK Ankara Sağlık İşleri, Ankara Sağlık Müdürlüğü,

1998

1998

Klinik araştırmaların tasarımı, yürütme ve sunum ilkeleri ve kalite kontrolü

Mesleki Eğitim

TÜBİTAK, Türk Tabipleri Birliği,

1997

1997

Üreme sağlığı hizmetlerini güçlendirme programı, eğitici eğitimi.

Mesleki Eğitim

T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

1997

1997

Yönetim eğitim programı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı.

Mesleki Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1997

1997

Advances in Family Health Communication Workshop,

Mesleki Kurs

The Johns Hopkins University, Centre for Communication Programs,

1997

1997

Başarılı eğitim programları yürütme kursu

Mesleki Kurs

Management Sciences for Health, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,

1996

1996

Yönetim ve organizasyon II dönem programı. Hacettepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Mesleki Kurs

Hacettepe Üniversitesi

1996

1996

Zaman ve stres yönetimi

Mesleki Kurs

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,

1996

1996

Etkin ve hızlı okuma semineri

Kişisel Gelişim

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Sarı Işık Diksiyon-İletişim, etkin ve hızlı okuma kursları

1996

1996

Etkili Sunuş Teknikleri semineri,

Kişisel Gelişim

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Bağımsız Danışmanlık Hizmetleri,

1995

1995

Eğitim metodolojisi semineri

Mesleki Eğitim

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,

1994

1994

Advanced Grammar

Kişisel Gelişim

Applied English Language Stıdies Unit, The University Liverpool, UK

1994

1994

Academic Vocabulary

Kişisel Gelişim

Applied English Language Studies Unit, The University Liverpool, UK

1994

1994

Epidemiology In Action

Mesleki Kurs

Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, United Kingdom,

1993

1993

EPI Training course, Expanded Programme of Immunisation,

Mesleki Kurs

World Health Organization

1991

1991

Antrenman bilgisi sempozyumu. Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, Gençlik ve Spor Gen. Müd., Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi.

Mesleki Eğitim

Hacettepe Üniversitesi

1991

1991

Anti Doping Education and Legal Aspects of Doping Control in the Sport Medicine Course, International Olympic Committee, Hacettepe Üniv. Eczacılık Fakültesi.

Mesleki Kurs

International Olympic Committee, Hacettepe University, Faculty of Pharmacy

1991

1991

İş Hekimliği Sertifikası.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi Başkanlığı.

1990

1990

Spor Hekimliği Sertifika eğitimi

Mesleki Eğitim

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı

1986

1986

Rahim içi araç uygulama kursu, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi.

Mesleki Kurs

T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü,

1976

1976

Daktilografi Kursu Bitirme Sertifikası

Kişisel Gelişim

Özel AR Daktilografi Kursu

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2001 - 2012

2001 - 2012

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2005 - 2007

2005 - 2007

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2001 - 2002

2001 - 2002

Uzman

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

1997 - 2001

1997 - 2001

Kadın Sağlığı Daire Başkanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü,

Bakanlık, T.C. Sağlık Bakanlığı

1992 - 1997

1992 - 1997

İl Aşılama Sorumlusu

Bakanlık, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Sağlık Müdürlüğü, Bağışıklama Şub.

1987 - 1992

1987 - 1992

Ankara, Çubuk 1 Nolu Sağlık Ocağı Hekimi,

Bakanlık, T.C. Sağlık Bakanlığı,

1986 - 1987

1986 - 1987

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Şube Müdürlüğü

Bakanlık, T.C. Sağlık Bakanlığı

1985 - 1986

1985 - 1986

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Bağışıklama Sorumlusu

Bakanlık, T.C. Sağlık Bakanlığı

1984 - 1985

1984 - 1985

Gaziantep Merkez, Karşıyaka Sağlık Ocağı Hekimi

Bakanlık, T.C. Sağlık Bakanlığı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Protection of adolescents from unwanted pregnancies and STIs

Lisans

Lisans

Aile Planlaması

Lisans

Lisans

Adolescent health

Lisans

Lisans

Dünya çocuk sağlığı politikası ve hedefleri

Lisans

Lisans

Gıda güvenliği ve katkı maddeleri

Lisans

Lisans

Food safety and security, food additives

Lisans

Lisans

Demographic transition in the world and Turkey

Lisans

Lisans

Overwiew of women's health

Lisans

Lisans

Bağışıklama

Lisans

Lisans

İstenmeyen gebelikler

Lisans

Lisans

Family Planning

Lisans

Lisans

Çocuk sağlığı göstergeleri

Lisans

Lisans

Effects of excessive fertility on women's and child health

Lisans

Lisans

Antenatal Care Risk Aproach

Lisans

Lisans

Kanıta dayalı tıp stajı

Lisans

Lisans

Sağlık Ölçütleri

Lisans

Lisans

Unwanted pregnancies

Lisans

Lisans

Demographic transition in the world and Turkey

Lisans

Lisans

Safe Motherhood

Lisans

Lisans

Türkiye'de çocuk sağlığının durumu

Lisans

Lisans

World child health policy and targets

Lisans

Lisans

Conventions on the rights of the woman and child

Lisans

Lisans

Gebelik ve emzirme döneminde beslenme

Lisans

Lisans

Child health indicators

Lisans

Lisans

Risk gruplarında beslenmenin değerlendirilmesi

Lisans

Lisans

Prevention of reproductive organ cancers

Lisans

Lisans

Assessment of nutritional status in risk groups

Lisans

Lisans

Kadın ve çocuk sağlığı konusundaki sözleşmeler

Lisans

Lisans

Kadın sağlığına genel bakış

Lisans

Lisans

Emzirme, bebek beslenmesi ve büyüme gelişme izlemleri

Lisans

Lisans

Beslenme ile ilişkili hastalıklar ve korunma

Lisans

Lisans

Immunization

Lisans

Lisans

Acil korunma

Lisans

Lisans

Emergency contraception

Lisans

Lisans

Maternal nutrition during pregnancy and lactation

Lisans

Lisans

Sağlıkla ilgili kayıtlar ve bildirim

Lisans

Lisans

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri

Lisans

Lisans

Nutrition related diseases in prevention

Lisans

Lisans

Breastfeeding, infant feeding and growth monitoring

Lisans

Lisans

Child health status in Turkey

Lisans

Lisans

Antenatal bakım ve risk yaklaşımı

Lisans

Lisans

Adolesan sağlığı

Lisans

Lisans

Güvenli annelik

Lisans

Lisans

Mesleki genitoüriner sistem hastalıkları

Lisans

Lisans

Soluduğumuz havada ne var?

Lisans

Lisans

Definition; pandemic, epidemic, endemic, eradication, control, elimination, prevalance, case definitions, primary and secondary attact rate

Lisans

Lisans

ICP/Research Planning Workshop

Doktora

Doktora

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması

Lisans

Lisans

Fertility regulation, unwanted pregnancies and abortions

Lisans

Lisans

Araştırma Grup Danışmanlığı

Lisans

Lisans

Contraceptive methods

Lisans

Lisans

Mesleksel kanserler

Lisans

Lisans

Contraception for special groups

Lisans

Lisans

Kardiyovasküler risk faktörleri

Lisans

Lisans

Family planning in practice

Lisans

Lisans

Soluk Beniz modülü

Lisans

Lisans

Soluduğumuz havada ne var?

Lisans

Lisans

Research Planning Workshop

Lisans

Lisans

Sağlık eğitimine giriş

Lisans

Lisans

Reproductive Health

Lisans

Lisans

US/CS History taking, counselling, talking about sexuality,

Lisans

Lisans

Infection Prevention

Lisans

Lisans

Soluk Beniz

Lisans

Lisans

Protection of adolescents from unwanted pregnancies and STIs

Lisans

Lisans

Prevention of reproductive organ cancers

Lisans

Lisans

Evidence based medicine

Lisans

Lisans

Health economics, basic definitions economic evaluation in health care

Lisans

Lisans

Ageing in public health perspective

Lisans

Lisans

Yaşam kalitesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Nüfus ve sağlık

Lisans

Lisans

Sağlık hizmetlerinin finansmanı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlık göstergelerinin hesaplanması

Lisans

Lisans

Halk sağlığı bakışı ile yaşlanma

Lisans

Lisans

Financing health care systems

Lisans

Lisans

Sağlık ekonomisi, temel tanımlar ve sağlık hizmetinde ekonomik değerlendirme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiye'de sağlığın durumu

Lisans

Lisans

Quality of life

Doktora

Doktora

İleri epidemiyoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Temel sağlık hizmetleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kadın sağlığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Biyoistatistik ve karar verme

Doktora

Doktora

İleri epidemiyoloji

Doktora

Doktora

İleri istatistik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aile planlaması danışmanlığı ve geri dönüşümlü yöntemlere giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Epidemiyoloji

Lisans

Lisans

Kardiyovasküler risk faktörleri modülü

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The availability of contraceptive methods in Turkish pharmacies and the status of pharmacies and pharmacists as providers of contraception

ÖZAYDIN A. N. , Bozdogan B., Kici N., Ozaydin F. N.

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.25, sa.6, ss.427-433, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Radiologic findings of screen-detected cancers in an organized population-based screening mammography program in Turkey

Kayhan A., Aribal E., Sahin C., Tasci O. C. , ÖZKAN GÜRDAL S., Ozturk E., et al.

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.22, sa.6, ss.508-513, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Gram-negative bacilli causing infections in an intensive care unit of a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey

Akcay S. S. , Inan A., Cevan S., ÖZAYDIN A. N. , Cobanoglu N., Ozyurek S. C. , et al.

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.8, sa.5, ss.597-604, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Successful First Round Results of a Turkish Breast Cancer Screening Program with Mammography in Bahcesehir, Istanbul

Kayhan A., ÖZKAN GÜRDAL S., Ozaydin N. , Cabioglu N., Ozturk E., Ozcinar B., et al.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, sa.4, ss.1693-1697, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Isoretinoin has no negative effect on attention, executive function and mood

Ergun T., Seçkin Gençosmanoğlu D. , Özaydın A. N. , Bakar Ö., Cömert A., Atsu N., et al.

Journal Of The European Academy Of Dermatology And Venereology, cilt.26, sa.4, ss.431-439, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2012

2012

Isotretinoin has no negative effect on attention, executive function and mood

Ergun T., Seckin D., Ozaydin N. , Bakar O., Comert A., Atsu N., et al.

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, cilt.26, sa.4, ss.431-439, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Effect of extremely low frequency electromagnetic fields on growth rate and morphology of bacteria

Inhan-Garip A. , Aksu B. , Akan Z., AKAKIN D. , ÖZAYDIN A. N. , San T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, cilt.87, sa.12, ss.1155-1161, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Survey on a Mammographic Screening Program in Istanbul, Turkey

Ozmen V., ÖZAYDIN A. N. , Cabioglu N., Gulluoglu B. M. , Unalan P. C. , Gorpe S., et al.

BREAST JOURNAL, cilt.17, sa.3, ss.260-267, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Validity and Reliability of Cardiff Acne Disability Index in Turkish Acne Patients

Atsue N., SEÇKİN GENÇOSMANOĞLU D. , Ozaydin N. , Cali S., Demircay Z., Ergun T.

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.44, sa.1, ss.25-27, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Consistency of couple declaration about using family planning methods in Turkey

Akin L., Ozaydin N.

Journal of Biosocial Science, cilt.38, sa.6, ss.735-744, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

The relationship between males' attitudes to partner violence and use of contraceptive methods in Turkey

Akin L., Ozaydin N.

European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, cilt.10, sa.3, ss.199-206, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1989

1989

Single-dose amoxicillin, TMP-SMX and ofloxacin therapy in lower urinary tract infections

ÜNAL S., AYDIN M. D. , Ozaydin N. , AKIN A.

Mikrobiyoloji Bulteni, cilt.23, sa.3, ss.231-237, 1989 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Men's Knowledge and Attitudes Towards Breast Cancer: A Descriptive Study

ÖZAYDIN A. N. , DOĞAN E., Bozdogan B.

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.16, sa.3, ss.183-191, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

The impact of training of peer educator on sexual and reproductive health: An interventional study

Özaydın A. N. , Cifter A., Bozdogan B., Kici N.

Marmara Medical Journal, cilt.33, ss.75-82, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Effect of information technology services on hospital performance

Nokay İ., ÖZAYDIN A. N.

Health Care Academician Journal, cilt.5, sa.2, ss.226, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Screening of summary of product characteristics of desloratadine for cardiovascular safety

ÖZAYDIN A. N. , ÖZAYDIN F. N.

The International Journal of Recent Scientific Research, cilt.8, sa.8, ss.19119-19121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Comparison of the Summary of Product Characteristics of Levocetirizine 5 mg According to Safety Criteria for Rational Drug Use

ÖZAYDIN F. N. , ÖZAYDIN A. N.

Research Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy) RRJHCP, cilt.3, sa.1, ss.43-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Pendik 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 65 Yaş Üzerindeki Kişilerde İlaç Kullanımı

YÜKSEL G. H. , ÖZAYDIN A. N.

STED, cilt.25, sa.6, ss.225-230, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yaşlılarda besin ilaç etkileşimi

ÖZAYDIN F. N. , ŞENSOY F., ÖZAYDIN A. N.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.125-130, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

EFFECTS OF EATING HABITS ON ANTHROPOMETRICS AND BLOOD VALUES OF AUTOMOTIVE FACTORY WORKERS IN TOFAŞ

Şeker Ş. E. , Tüfekçi Alphan M. E. , Özaydın A. N. , Şensoy F., Aslanhan B., Özkan A.

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH, sa.4, ss.1-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The geographic variance of Helicobacter pylori infection in Europe and its impact on the incidence of gastric cancer

ÖZAYDIN A. N.

EMJ Gastroenterol, cilt.3, ss.94-102, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Meme kanseri taramaları

Özaydın A. N.

Görünüm, sa.10, ss.10-11, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Sources of Breast Cancer Knowledge of Women Living in Moda/Istanbul and Their Attendance to Breast Cancer Screening

Yildirim A. D. , ÖZAYDIN A. N.

JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.10, sa.1, ss.47-56, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

FIRST ROUND RESULTS OF A LONG TERM POPULATION- BASED BREAST CANCER SCREENING PROGRAM FROM BAHCESEHIR

Kayhan A., Gurdal S. O. , ÖZAYDIN A. N. , Ozturk E., CABIOĞLU N., ARIBAL M. E. , et al.

JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.8, sa.4, ss.180-184, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Aile Planlaması Danışmanlığı

Özaydın A. N.

Hekim Forumu, sa.191, ss.46-49, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

SCREENING AND DIAGNOSIS IN BREAST CANCER (ISTANBUL BREAST CANCER CONSENSUS CONFERENCE 2010)

Baskan S., Atahan K., ARIBAL M. E. , ÖZAYDIN A. N. , Balci P., Yavuz E.

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.8, sa.3, ss.100-125, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Investigation of the effect of different calcium concentration on the growth of enterotoxigenic Bacteroides fragilis strains

Balkan N., ÖZAYDIN A. N. , Ulger N. T.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.2, sa.4, ss.149-154, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

Men's Belief in Sexual Myths and Factors Effecting These Myths

Torun F., Torun S. D. , ÖZAYDIN A. N.

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.24, sa.1, ss.24-31, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler

Torun F., Torun S., ÖZAYDIN A. N.

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.24-31, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2009

2009

BREAST CANCER KNOWLEDGE, SOURCE OF INFORMATION, AND BREAST HEALTH PRACTICES OF WOMEN IN BAHCESEHIR

ÖZAYDIN A. N. , Gulluoglu B. M. , Unalan P. C. , Gorpe S., CABIOĞLU N., Oner B. R. , et al.

JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.5, sa.4, ss.214-224, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2006

2006

The European Charter on Counteracting Obesity 2006”

Özaydın A. N. , Soylu M., Kalaça S.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.81-83, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Balık tutabilmek

Özaydın A. N. , Tiryaki A. R. , Çalı Ş.

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, sa.30, ss.46-53, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Active surveillance of severe malaria and related deaths in two referral hospitals in Mukalla city in Yemen

Bin Ghouth A. S. , Özaydın A. N.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.75-79, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Kadın ve şiddet

Özaydın A. N. , Üner O., Akın A.

Sağlık ve Toplum, sa.3, ss.73-78, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

İstenmeyen gebelikler ve düşüklerin kadın sağlığına etkileri

Özaydın A. N. , Akın A.

Sağlık ve Toplum, cilt.8, sa.3, ss.55-60, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Hepatit A aşısı ve Hepatit B aşısında Yenilikler

Özaydın A. N.

Ankara Deontoloji Dergisi, sa.2, ss.12-15, 1996 (Hakemsiz Dergi)

1993

1993

Sporda Bayanlar

Özaydın A. N.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.2, sa.10, ss.344-346, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Gümüşhacıköy’de Yaşayan Erişkinlerin E-nabız Uygulamasını Kullanım Sıklıkları ve Kullanımı Etkileyen Faktörler

Özaydın A. N. , Nokay İ.

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Türkiye, 30 Nisan - 01 Mayıs 2021, ss.32

2020

2020

Knowledge- Attitudes- Practice on the Female Genital Mutilation in Somali female students in Turkey

Mohamed Ismail B., Özaydın A. N.

4 Uluslararası 22 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 19 Aralık 2020, sa.45, ss.427

2020

2020

Interaction between clinical medical students and the pharmaceutical industry: A descriptive study

Özaydın A. N. , Çifter A., Bozdoğan B., Kici N., Erdir B., Aslan S., et al.

4 Uluslararası 22 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 19 Aralık 2020, sa.59, ss.271

2020

2020

Ten-year, population based, mammographic breast cancer screening in Bahcesehir/Istanbul

Özaydın A. N. , Arıbal E., Özkan Gürdal S., Özçınar B., Cabioğlu N., Özmen V.

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 19 Aralık 2020, sa.138, ss.343

2020

2020

Türkiye-İstanbul, Sultanbeyli'deki Arapça konuşan göçmenlerin sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Mohammed A. Z. F. , Özaydın A. N.

4th International Hıppocrates Congress on Medical and Health Sciences, 25 - 26 Eylül 2020, ss.87-89

2019

2019

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Özaydın A. N. , Uzuner A.

İstanbul Eczacı Odası, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2019

2019

2019

How effective the structured training in the decision of screening of gestational diabetes?

Usal Tarhan N., Ayvacı Taşan H., Özaydın A. N.

3rd International and 21st National Public Health Congress, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.783

2019

2019

Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programının Halk Sağlığı açısından yansımaları

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye, 26 Kasım 2019, ss.1-15

2019

2019

Meme kanserinde tarama programları nasıl uygulanır? Bahçeşehir tecrübesi

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2019

2019

2019

Birinci basamakta meme kanseri taramalarının önemi

Özaydın A. N.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2019

2019

2019

Population based breast cancer screening: What are the spesific problems and the ways of the solution?

Özaydın A. N.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019

2019

2019

Meme kanseri taraması

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi-2, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2019

2019

2019

Yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımı: Toplum bazlı bir çalışma

Yüksel H. G. , Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

I. Uluslar arası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Mart 2019, ss.101

2018

2018

Characteristics of screen detected breast cancer of Turkish Screening Project

Cabıoğlu N., Özkan Gürdal S., Kayhan A., Özaydın A. N. , Şahin C., Özçınar B., et al.

BHGI Global Summit, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Ekim 2018

2017

2017

The knowledge about current issues of contraceptive methods of pharmacists in Istanbul

Özaydın A. N. , Bozdoğan B., Özaydın F. N.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

2017

2017

Uptake of mammography and reasons for non participation: A cross sectional study in Istanbul

Tepe P., Özaydın A. N. , Sakarya S.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

2017

2017

Effect of sexual and reproductive health peer educator training on preclinical medical students’

Özaydın A. N. , Bozdoğan B., Çifter A., Kici N.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences” (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

2017

2017

Factors affecting the success of smoking cessation treatment in a smoking cessation clinic

Kocakaya D., Olgun Yıldızeli Ş. , Senol H., Aslan S. , Çırakoğlu A., Çakır M. N. , et al.

European Respiratory Society Annual Congress 2017, Milan, İtalya, 09 Eylül 2017 - 13 Eylül 2107

2017

2017

Factors affecting the success of smoking cessation treatment in a smoking cessation clinic

kocakaya d., OLGUN YILDIZELİ Ş. , şenol h., arslan s., Çırakoğlu a. M. , Çakır M. N. , et al.

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Milan, İtalya, 9 - 13 Eylül 2017, cilt.50 identifier

2017

2017

Kronik hastalıkların önlenmesinde polifenollerin yeri

Özaydın F. N. , Şensoy F., Özaydın A. N.

Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Bir aile sağlığı merkezine kayıtlı yaşlılarda sık görülen hastalıklar ve ilaç kullanımı

Yüksel H. G. , Özaydın A. N.

9.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.45-46

2017

2017

Aktif yaşlıda hangi antihistaminik daha güvenlidir?

Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

9.Ulusal Yaşlılık kongresi, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.45-46

2016

2016

1 Aralık Dünya AIDS günü Bulaşma ve korunma yolları

Özaydın A. N.

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 28 Kasım 2016

2016

2016

Food Drug Inretaction in the Elderly

Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

The Food Factor I Barcelona Conference, Barcelona, İspanya, 2 - 04 Kasım 2016, ss.41

2016

2016

Meme kanserinde erken teşhis ve kendi kendine meme muayenesi

Özaydın A. N.

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2016

2016

2016

Meme kanserinde erken teşhis ve elle muayenenin önemi

Özaydın A. N.

genç sağlıkçılarla erken teşhiste umut var, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim 2016

2016

2016

Sign Language Education for Barrier Free Health Care Implementation in Radiology Units

Akyurt N. , Özaydın A. N.

19th ISRRT World Congress, Seoul, Güney Kore, 20 - 22 Ekim 2016, ss.128

2016

2016

Meme kanserinde erken tanıda kendi kendine meme muayenesi

Özaydın A. N.

Meme kanseri bilinçlendirme seminerleri, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2016

2016

2016

Mide Kanseri Toplum Tabanlı Taranmalı mı?

Özaydın A. N.

Uluslararası katılımlı Mide Kanseri Çalıştayı. T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı ve KANKODER. , Ankara, Türkiye, 10 Mart 2016

2015

2015

Bahcesehir mammography screening project (BMSP) is cost-effective in a developing country

Ozmen V., Cabiogsu N., Ozkan-Gurdal S., Ozaydin N. , Kayhan A., Aribal E.

38th Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 8 - 12 Aralık 2015, cilt.76 identifier

2015

2015

Bahcesehir mammography screening project BMSP is cost effective in a developing country

Özmen V., Cabioğlu N., Özkan Gürdal S., Özaydın A. N. , Kayhan A., Arıbal M. E.

2015 San Antonio Breast Cancer Symposium, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 12 Aralık 2015

2015

2015

The screening of breast cancer awareness and health behaviors of women age 40 to 69 in Mus, the least developed city in Turkey: A population based, cross-sectional study.

Ozmen T., Yuce S., Guler T., Ulun C., Ozaydin N. , Pruthi S., et al.

Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO) / Clinical Science Symposium on Predicting and Improving Adverse Outcomes in Older Adults with Cancer, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Mayıs - 02 Haziran 2015, cilt.33 identifier

2014

2014

Cost effective screening for breast cancer.

Özaydın A. N.

Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs. , Ankara, Türkiye, 27 Kasım 2014

2014

2014

Kadınlarda alkol ve sigaranın birlikte kullanımı meme kanseri riskini artırıyor mu ?

Yıldırım A. D. , Esencan T. Y. , Özaydın A. N.

Konsensus 14 "Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme", İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

2014

2014

İstanbul/Moda'da oturan 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri olası risk faktörleri

Yıldırım A. D. , Özaydın A. N. , Esercan T.

Konsensus 14 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

2014

2014

Ergonomic risk assessment in a workplace through Quick Exposure Checklist (QEC)

Arsan Bilgiç E., Özaydın A. N.

VII. International Conference on Occupational Safety and Health. , İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2014, sa.235

2013

2013

Molecular profiles of screen detected

Özaydın A. N.

San Antonio Breast Cancer Symposium , Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 14 Aralık 2013, ss.4-7

2013

2013

Meme kanseri epidemiyolojisi (Meme kanseri paneli)

Özaydın A. N.

6. Uluslararası Onkoloji Günleri,, Muş, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2013, sa.449510

2013

2013

İstanbul/Moda'daki 40-69 yaş grubu'ndaki kadınların meme kanseri erken tanı programlarına katılmama nedenleri

Yıldırım A. D. , Özaydın A. N.

II. Uluslararası katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013

2013

2013

Molecular profiles of screen-detected breast cancers from a Turkish breast cancer screening program

Cabioglu N., Gurdal S. O. , Kayhan A., Ozaydin N. , Aribal E., Ozmen V.

49th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mayıs - 04 Haziran 2013, cilt.31 identifier

2012

2012

Meme kanseri taramaları neden tartısılıyor? Tarama programları faydasız mı?.

Özaydın A. N.

2. Meme kanseri için yürüyoruz toplantısı” Meme kanserine karsı ortak hareket, T.C. S.B., DSÖ, Istanbul Büyüksehir Belediyesi. , İstanbul, Türkiye, 10 Kasım 2012, sa.449527

2012

2012

Evaluation of anxiety level about their professional skills of the third year students of faculty of medicine in Marmara University

Hıdıroğlu S. , Lüleci N. E. , Özaydın A. N. , Save D. , Karavuş M.

VI: Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi , Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2012

2012

2012

Cervical cancer screening behaviours in Turkish middle age group women in Moda

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, sa.51

2012

2012

Risk status of osteoporosis in Turkish middle age group womennin Moda

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, sa.7

2012

2012

Cervical Cancer Screening Behaviours in Turkish middle age group women in Moda.

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı Kongresi "2012", Ankara, Türkiye, 2 - 03 Ocak 2012, sa.449036, ss.125

2011

2011

Making disease surveillance work

Özaydın A. N. , Velipaşaoğlu S.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Türkiye, 13 - 18 Haziran 2011

2011

2011

Cold chain

Özaydın A. N.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Türkiye, 13 - 18 Haziran 2011

2010

2010

Making disease surveillance work

Özaydın A. N. , Velipaşaoğlu S.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Türkiye, 6 - 11 Aralık 2010

2010

2010

Cold chain

Özaydın A. N.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Türkiye, 6 - 11 Aralık 2010

2010

2010

Survey on a pilot mammographic screening programme in Istanbul, Turkey

Cabioğlu N., Özmen V., Özaydın A. N. , Güllüoğlu M. B. , Ünalan P., Gorpe S., et al.

7th European Breast Cancer Conference, Barcelona, İspanya, 24 - 27 Mart 2010

2009

2009

Bahçeşehir'de oturan sağlıklı kadınlarda mamografi çekilmesini etkileyen faktörler

Özaydın A. N. , Cabioğlu N., Güllüoğlu M. B. , Cöbek Ünalan G. P. , Görpe S., Öner B., et al.

X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009, ss.96

2009

2009

“How does medical education effect the nutrition knowledge and behaviors of students as future counsellors and role model for populatio

Özaydın A. N. , Astarlı Ö.

12th World congress on Public Health in Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 02 Mayıs 2009, ss.3610

2009

2009

Helicobacter pylori prevalance in Turkey: A population based, cross-sectional screening with the 13C-Urea breath test.

Özaydın A. N. , Türkyılmaz A. S. , Çalı Ş.

12th World congress on Puplic Health , İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009, sa.10102

2009

2009

FActors associated with breast cancer screening behavior

Özaydın A. N. , Cabioğlu N., Ünalan P. C. , Görpe S., Kaleli S., Özden V. E.

12th World Congress on Puplic Health , İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009, sa.9079

2008

2008

Adolesanların "adete" bakışı

Altundaş E., Demet E., Ergin B., Gündüz E., Malim S., Özaydın A. N.

12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.311

2008

2008

Probleme dayalı öğrenme modüllerinin değerlendirilmesi

Gürpınar M., Keklik E., Sarıkaya Ö. , Özaydın A. N. , Kalaça S.

5. Ulusal Tıp Eğitim Kongresi , İzmir, Türkiye, 06 Mayıs 2008 - 09 Mayıs 2009, ss.87

2007

2007

İlköğretim öğrencilerine 'Sağlıklı Yaşam' Eğitimi

Özaydın A. N. , Güleken M., Eyvaz K., Altundaş E., Levent Y.

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007, ss.427

2007

2007

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan asistan doktorların yaşam kalitesi

Demir F., Özaydın A. N. , Gülü T., Taşdemir M., Kocabaş M., Açıl M.

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007, ss.446-447

2006

2006

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde okuyan gençlerde riskli davranışların değerlendirilmesi

Kalaça S., Demir F., Özaydın A. N. , Bakırcı N., Çalı Ş.

I. Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 Kasım - 01 Aralık 2006, ss.28

2005

2005

Kırk yaş üzerindeki kadınlar yaşamlarının bu dönemlerine hazırlar mı?

Özaydın A. N. , Torun S., Deveci B., Duğan N., Alpak G.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri , Ankara, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.369

2005

2005

Erkeklerin cinsel mitleri

Torun S., Özaydın A. N. , Torun F.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Ankara, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.536

2005

2005

Sağlıklı orta yaşlı kadınlarda osteoporoz riski

Özaydın A. N. , Yıldırım N., Uçkun U., Yılmaz H., Şimşek O.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri , Ankara, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.367

2004

2004

A descriptive study of the university students about their knowledge on reproductive health and assesment of their needs

Özaydın A. N. , Arslan Y., Elshair A., Hashim M.

8th Congress of the European Society of Contraception, Edinburgh, İngiltere, 23 - 26 Haziran 2004, ss.184

2004

2004

A model: which factors affect the use of contraceptive methodsof husbands in Turkey?

Özaydın A. N. , Akın L.

8th Congress of the European Society of Contraception, Edinburgh, İngiltere, 23 - 26 Haziran 2004, ss.184

2000

2000

Total qualty management preparations at the Ministry of Health

Kaya K., Numanoğlu S. C. , Oğuzhan T., Batur M., Özaydın A. N. , Çelik S., et al.

International Puplic Health Congress "Health 21 in Action", İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.75

2000

2000

Cold chain practice in the pharmacies in Ankara (1997)

Özaydın A. N. , Akın L.

International Public Health Congress "Health 21 in Action", İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.54

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Durumlar

Özaydın A. N. , Aşut Ö., Acar Vaizoğlu S. (Editör)

Yeni Halk Sağlığı, Prof Dr Songül Acar Vaizoğlu, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.237-311, 2019

2017

2017

Araştırma Tipleri

Özaydın A. N. , Özdil K. (Editör), Kadanalı A. (Editör), Naderi S. (Editör)

Asistan El Kitabı, Doç Dr Kamil Özdil,Prof Dr Ayten Kadanalı,Prof Dr Sait Naderi, Editör, Retina Tasarım Ajansı, Kocaeli, ss.255-275, 2017

2015

2015

Adolesanların cinsel ve üreme sağlığı

Özaydın A. N. , Apaydın Kaya Ç. (Editör), Uzuner A. (Editör) , Cöbek Ünalan G. P. (Editör) , Akman M. (Editör) , Çifçili S. S. (Editör)

Adolesan Sağlığı, Doç Dr Çiğdem Apaydın Kaya, Editör, Medikal Akademi, İstanbul, ss.327-357, 2015

2006

2006

İzleme ve Değerlendirme Becerileri Eğitici Rehberi

Heitmann U., Özaydın A. N.

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizm, Ankara, 2006

2005

2005

Family Planning Counselling in Service Training Module, Trainer’s Guidebook

Özaydın A. N. , Debay M.

Avrupa Birliği, Üreme Sağlığı Ofisi, Ankara, 2005

2005

2005

Aile Planlaması Danışmanlığı (Katılımcı Kitabı

Özaydın A. N. , Debay M.

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizm, Ankara, 2005

2001

2001

Olağanüstü durumlarda üreme sağlığı hizmetleri ve aile planlaması

Özaydın A. N.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, A.S.Esin,T.Oğuzhan,K.Cengiz Kaya,T.Ergüder,A.Taylan Özkan,İ.Yüksel., Editör, TAKAV Yay, Ankara, ss.227-261, 2001

Desteklenen Projeler

2008 - 2019

2008 - 2019

Bahçeşehir Meme Tarama Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Özmen V.(Yürütücü), Güllüoğlu B. M. , Arıbal E., Ünalan P. G. , Özaydın A. N. , Gorpe S., et al.

2018 - 2018

2018 - 2018

Erkeklerin meme kanseri hakkında bilgi ve tutumları

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Özaydın A. N. (Yürütücü)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

İstanbul, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER) , (Coordinator of Turkey)

Başkan

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Senatürk, Senoloji Akademisi, Epidemiyoloji Bölümü

Başkan

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED)

Üye

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER)

Eşbaşkan

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Avrupa Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon Derneği (ESC)

Üye

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

Üye

1987 - Devam Ediyor

1987 - Devam Ediyor

İstanbul Tabip Odası (İTO)

Üye

2018 - 2020

2018 - 2020

T.C. Türkiye Sağlık Enstitüsü, Kanser Epidemiyolojisi ve Prevantif Onkoloji Bilim Kurulu üyeliği

Bilim Kurulu Üyesi

2017 - 2020

2017 - 2020

T.C. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Kanser Epidemiyolojisi ve Prevantif Onkoloji Çalışma Grubu üyeliği

Üye

2017 - 2019

2017 - 2019

Marmara Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı (MARSEV)

Başkan

2016 - 2019

2016 - 2019

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2016-2020 HIV/AIDS ulusal Stratejik Planı, Çalışma Grubu üyeliği

Üye

2013 - 2015

2013 - 2015

Ulusal Kanser Danışma Kurulu , Erken Tanı ve Tarama Alt Kurulu

Danışma Kurulu Üyesi

2013 - 2013

2013 - 2013

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi Hazırlama Grubu

Danışma Kurulu Üyesi

2011 - 2011

2011 - 2011

T.C.Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, "Üreme Sağlığı Eğitim Becerileri Eğitimi" ,"Üreme Sağlığı İleri Eğitim Becerileri Eğitimi", "Üreme Sağlığı İzleme Değerlendirme Eğitimi" Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu

Bilim Kurulu Üyesi

2011 - 2011

2011 - 2011

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, "Üreme Sağlığına Giriş", "Güvenli Annelik", "Aile Planlaması Danışmanlığı", "Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar", Gençlere yönelik üreme sağlığı Hizmetleri eğitimi","Doğuma hazırlık eğitici eğitimi" Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu

Bilim Kurulu Üyesi

2010 - 2010

2010 - 2010

T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Aile Planlaması Bilim Komisyonu

Bilim Kurulu Üyesi

2009 - 2010

2009 - 2010

2010 İstanbul Meme Kanseri Konsensus Çalışma Grubu, Meme Kanseri Tarama ve Tanı alt çalışma grubu

Bilim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2020

Kasım 2020

PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

The Turkish Journal of Family Physician

Diğer Dergiler

Temmuz 2020

Temmuz 2020

European Journal of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

The open public health journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

European Journal of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

2. Türk İdare Dergisi, T.C.İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

Diğer Dergiler

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Türk İdare Dergisi, T.C.İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

Diğer Dergiler

Ağustos 2017

Ağustos 2017

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

TÜBİTAK Projesi

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Mart 2017

Mart 2017

Bulletin of World Health Organization,

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

TÜBİTAK Projesi

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2016

Ağustos 2016

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

European Journal Of Breast Health

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Marmara Medical Journal,

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

International Research Journal of Public and Environmental Health

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Kolay uygulanabilir ofis-içi egzersizlerin, ofis yaşamına bağlı gelişen kas-iskelet sistemi yakınmalarına etkisi” başlıklı araştırmaları MASCO 2019’da birincilik ödülü

Masco Komitesi, Marmara Üniversitesi

Mart 2016

Mart 2016

“İşyerinde Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi; Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bir Fabrikanın Üretim Sahalarında Çalışan Kişilerin İskelet Sistemi Yakınmaları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” konulu Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Tabip Odası’nın İş ve İşçi Sağlığı Alanında birincilik ödülü

İstanbul Tabip Odası

Mayıs 1995

Mayıs 1995

22-28 Nisan ve 20-28 Mayıs 1995 tarihlerinde Ulusal Aşı Günlerinin Ankara ilinde uygulanmasında gösterilen başarılı çalışmalardan dolayı TAKDİRNAME

Ankara Valisi Sn Erdoğan Şahinoğlu

Mart 1995

Mart 1995

Çocuk Sağlığında 2000 yılı Hedefleri” konulu araştırma yarışmasında birincilik ödülü "Kızamık aşısına devamsızlık nedenleri; vaka kontrol araştırması

Unıcef Ve 2. Katkı Pediatri Dergisi

Ekim 1991

Ekim 1991

Prof. Dr. Nusret H.Fişek pratisyen hekimlik alanında Malnutrisyon Prevalansı araştırması ile bilimsel araştırma özendirme ödülü.

Türk Tabipleri Birliği

Ekim 1991

Ekim 1991

Prof. Dr. Nusret H.Fişek pratisyen hekimlik alanında Malnutrisyon Prevalansı araştırması ile bilimsel araştırma özendirme ödülü

Türk Tabipleri Birliğ

Ocak 1989

Ocak 1989

Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesinin 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağı’nda 20.2.1987 tarihinden beri sürdürülen çalışmalardan ve bölgenin eğitim fonksiyonuna olumlu katkılardan dolayı TEŞEKKÜR ile ödüllendirme

T.C. S.S.Y.B.-H.Ü. Tıp Fakültesi, Çubuk Sağlık Grup Başkanı Sn. Prof. Dr. Ayşe Akın’Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

4 Uluslararası 22 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Nisan 2021

Nisan 2021

AP, Güvenli Cinsel İlişki

Konferans

Bezmialem Üniv, TurkMSIC-Türkiye

Nisan 2021

Nisan 2021

Meme kanseri önlenebilir mi? Covid-19 salgını sırasında nasıl taranmalı?

Konferans

TC Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Gn Müd, Kanser Dairesi Başkanlığı -Türkiye

Mart 2021

Mart 2021

Meme Kanseri Önlenebilir mi? Kimler Risk Altında? Nasıl Korunmalı?

Konferans

Meme Sağlığı Derneği-Türkiye

Kasım 2020

Kasım 2020

Bahcesehir Mamografik Tarama Programı Sonucları

Seminer

TC Sağlık Bakanlığı, Kanser Daire Başkanlığı, Covid 19 Pandemisi nedeniyle Bakanlığımız Bilişim Teknik Destek Birimi katkısıyla , 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde video konferans sistemi ile Teşhis Merkezlerinde görevli Genel Cerrahi Uzmanlarına yönelik gerçekleştirmeyi planladığımız meme kanseri konulu çevirimiçi (on-line) eğitim-Türkiye

Kasım 2020

Kasım 2020

Dünya Tek Biz İkimiz: meme kanseri etkinliği, Hayatı ertelememeli

Konferans

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi-Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

Meme kanserinin epidemiyolojisi, risk faktörleri, primer ve sekonder korunma, KKMM

Konferans

Acıbadem, Bahçeşehir, Marmara, Okan ve Pamukkale Universiteleri Tıp Öğrencileri Birlikleri -Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

Meme kanseri ve korunma

Konferans

Pierre Fabre İlaç, Onkoloji Departmanı-Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

15 Ekim 2020, Meme Kanseri, "Covid-19 Pandemisinde Meme Kanseri" eğitimi

Konferans

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı, Kanser Daire Başkanlığı-Türkiye

Şubat 2020

Şubat 2020

Gençler ve üreme sağlığı.

Konferans

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği, 2020 Şile Eğitim Kampı-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar eğitimi; -Epidemiyoloji ve risk faktörleri, -Korunma yolları

Seminer

İstanbul Eczacı Odası, -Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, MUTF, Bilimsel Araştırma Nedir? ve Nasıl Planlanır Kursu -Gözlemsel-kesitsel araştırmalar ve veri toplama gerecinin hazırlanması

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

Tarama ve tarama sonrası teşhis eğitimi. Meme kanserinde tarama programları nasıl uygulanır? (Bahçeşehir Tecrübesi)

Konferans

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kanser Savaş Dairesi-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

1 Aralık Dünya AIDS Günü Toplantısı. “ Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı’nın Halk Sağlığı Açısından Yansımaları”

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, UNFPA, DSÖHO-Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Hayatı Ertelememeli, Meme sağlığı ve muayenesi eğitimi

Konferans

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği, -Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Toplum Bazlı Meme Kanseri Taramasında Sorunlar ve Çözüm Yolları,

Konferans

15. Ulusal meme hastalıkları kongresi -Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Birinci basamakta meme kanseri ve taramanın önemi

Konferans

İstanbul Sağlık Müdürlüğü-Türkiye

Haziran 2019

Haziran 2019

Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi 2, Meme Kanseri Taraması

Konferans

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kanser Savaş Dairesi,-Türkiye

Ocak 2019

Ocak 2019

Araştırma Yayınlama Çalıştayı

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Ocak 2019

Ocak 2019

Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri (TOYS) kursu

Çalıştay

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

Gönüllü Danışmanlık Ve Test Merkezi Eğitimi, -Cinsel sağlık, değerler ve mitler, -Cinsellikte iletişim yolları, -CYBE ve HIV/AIDS Danışmanlığı

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Akran Eğitmen Eğitimi

Konferans

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği, HAYAD-Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

SAĞLIKTA AKADEMİK OKUR-YAZARLIK SEMİNERİ / Çalışma Protokolü/Metodolojisi III (Analiz: Protokole Göre Doğru Veri, Doğru İstatistik) -Veri Toplama ve Veri Organizasyonu

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

Epidemiyolojik Araştırma Planlama Çalıştayı

Çalıştay

İstanbul Sağlık Müdürlüğü-Türkiye

Ocak 2018

Ocak 2018

Araştırma Planlaması ve Araştırma Becerisi Kazandırma Kurs Programı -Gözlemsel-kesitsel çalışmalar -Anket yöntemi

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2017

Kasım 2017

II. Lora Eğitim Kampı, -Aile planlaması yöntemleri

Seminer

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği-Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

Hayatı Ertelememeli -Meme sağlığı farkındalığı etkinliği

Seminer

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği -Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

Sürekli Eğitim Merkezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, SENATÜRK Senoloji Akademisi, Meme Hemşireliği Sertifika Programı, - Meme kanserinin Türkiye’de Toplumda Yeri, Etyoloji ve Epidemiyoloji. - İletişim ,

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Ocak 2017

Ocak 2017

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı’nda Temel Kavramlar sempozyumu - Cinsel Sağlık ve üreme sağlığında sosyal normlar,

Seminer

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği & HAYAD & UNFPA-Türkiye

Kasım 2016

Kasım 2016

1 Aralık Dünya AIDS Günü AIDS öldürmez, ön yargı öldürür.

Konferans

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği-Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

Hayatı ertelememeli, -Meme muayenesi eğitimi

Seminer

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği-Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

Genç Sağlıkçılarla, Erken Teşhiste Umut Var" Eğitim Semineri, -Meme kanserinde erken teşhis ve kendi kendine meme muayenesi

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

Kontraseptif yöntemler ile ilgili güncel gelişmeler

Konferans

İstanbul Eczacı Odası,-Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

Kadın Mühendisler Klübü Seminerleri. -Meme kanseri bilinçlendirme seminerleri -Erken teşhis hayat kurtarır

Seminer

Koç Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

Topluma dayalı meme kanseri taramalarına bir örnek: MEMEDER Deneyimi.

Konferans

10. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu, RADTEK 2016-Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

Uluslararası katılımlı Mide Kanseri Çalıştayı. -Mide Kanseri Toplum Tabanlı Taranmalı mı?

Konferans

T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı ve KANKODER-Türkiye

Kasım 2015

Kasım 2015

Cinsel Haklar Üreme Hakları, Kim, Nerede, Nasıl? -Üreme sağlığı hizmetlerine geniş bir bakış

Konferans

Türkiye Aile Planlaması Vakfı-Türkiye

Ekim 2015

Ekim 2015

Meme Hemşireliği Sertifika Programı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, SENATÜRK Senoloji Akademisi - Meme kanserinin Türkiye’de Toplumda Yeri, Etyoloji ve Epidemiyoloji. - İletişim Becerileri

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2014

Kasım 2014

Cost effective screening for breast cancer. Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs.

Konferans

Cost effective screening for breast cancer. Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs. -Türkiye

Eylül 2014

Eylül 2014

Helikobakter pilori prevalansı ve risk faktörleri: Türkiye deneyimi

Konferans

11. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi-Türkiye

Mart 2014

Mart 2014

Anne ölümlerini önlemede uluslar arası ve ulusal hedefler. Anne ölümlerini önleme sempozyumu I

Konferans

İstanbul Sağlık Müdürlüğü-Türkiye

Ekim 2013

Ekim 2013

Meme Kanseri Risk Faktörleri ve Korunma

Konferans

Şişli Sağlık Meslek Yüksek Okulu-Türkiye

Eylül 2013

Eylül 2013

Meme Kanseri Risk Faktörleri ve Korunma (Meme Kanseri Bilinçlendirme Kampanyası)

Konferans

Estee Lauder-Türkiye

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Meme kanseri epidemiyolojisi (Meme kanseri paneli)

Seminer

6. Uluslararası Onkoloji Günleri-Türkiye

Nisan 2013

Nisan 2013

Kuaför ve berberlerde meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklardan korunma

Konferans

Körfez Belediyesi-Türkiye

Mart 2013

Mart 2013

Kuaför ve berberlerde meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklardan korunma

Konferans

Çayırova Belediyesi-Türkiye

Kasım 2012

Kasım 2012

Meme kanseri taramaları neden tartışılıyor? Tarama programları faydasız mı?/ Meme kanseri için yürüyoruz toplantısı” Meme kanserine karşı ortak hareket

Çalıştay

Meme kanseri için yürüyoruz toplantısı” Meme kanserine karşı ortak hareket, T.C. S.B., DSÖ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Türkiye

Ekim 2012

Ekim 2012

Türkiye’de üreme sağlığı hizmetleri nereye gidiyor?

Konferans

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Türkiye

Eylül 2012

Eylül 2012

Meme Sağlığı, meme kanseri taramaları, KKMM

Konferans

FORD Oto sanayii İzmit-Türkiye

Mart 2012

Mart 2012

Meme Sağlığı, meme kanseri taramaları

Konferans

SIEMENS İstanbul-Türkiye

Şubat 2012

Şubat 2012

Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonları çalışanlarına yönelik enfeksiyonların önlenmesi ve bağışıklama

Konferans

Tuzla Belediye Başkanlığı, Sağlık İşleri Müdürlüğü, -Türkiye

Kasım 2011

Kasım 2011

11. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Haziran 2011

Haziran 2011

Workshop on mid-level management (MLM) training in immunization for national training coordinators

Çalıştay

Uluslararası Çocuk Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi-Türkiye

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Eğitimin Temel Kavramları ve Yetişkinlerde Öğrenme. Zoonotik Hastalıklar Eğitici Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Türkiye

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Üreme Sağlığı. Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu

Seminer

Türk Tabipler Birliği, Kadın Kolu. Denizli-Türkiye

Nisan 2011

Nisan 2011

Meme Hastalıklarında tanı testleri: Ulusal Standartlar

Konferans

7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara-Türkiye

Mart 2011

Mart 2011

Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonları çalışanlarına yönelik sağlık ve hijyen eğitimi (Mesleki risklerim ve sağlığım)

Konferans

Tuzla Belediye Başkanlığı, Sağlık İşleri Müdürlüğü-Türkiye

Aralık 2010

Aralık 2010

Workshop on mid-level management (MLM) training in immunization for national training coordinators

Çalıştay

Uluslararası Çocuk Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi-Türkiye

Temmuz 2010

Temmuz 2010

Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri personeline yönelik Kapsamlı Modül Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Haziran 2010

Haziran 2010

İleri Eğitim Becerileri Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Ocak 2010

Ocak 2010

Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri personeline yönelik Kapsamlı Modül Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Aralık 2009

Aralık 2009

Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezlerinde Eğitim Becerileri Eğitimi hakkındaki İzleme ve Değerlendirme Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Ekim 2009

Ekim 2009

Workshop on mid-level management (MLM) training in immunization for national training coordinators

Çalıştay

International Children's Center and World Health Organization European Office-Türkiye

Nisan 2009

Nisan 2009

Kadın Sağlığı Açısından Önemli Tarama Testleri

Konferans

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi-Türkiye

Kasım 2006

Kasım 2006

Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri personeline yönelik Kapsamlı Modül Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Eylül 2006

Eylül 2006

Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri personeline yönelik Kapsamlı Modül Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Temmuz 2006

Temmuz 2006

Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri personeline yönelik Kapsamlı Modül Eğitimi, İzmir

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Mayıs 2006

Mayıs 2006

Program Değerlendirme: Neyi Ölçüyoruz?

Çalıştay

IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana-Türkiye

Mayıs 2006

Mayıs 2006

Batı Trakya’da yaşayan Soydaş Kadınlara yönelik eğitim seminerinde “Üreme Sağlığı, Erken Evlilikler, Erken Gebelikler

Konferans

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-Türkiye

Nisan 2006

Nisan 2006

Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu.

Seminer

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye

Mart 2006

Mart 2006

Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Mart 2006

Mart 2006

Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında, eğitim kapasitesini güçlendirmek amaçlı klinik becerilerin standardizasyonu eğitimi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’-Türkiye

Aralık 2005

Aralık 2005

Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında, eğitim kapasitesini güçlendirmek amaçlı eğitim becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Kasım 2005

Kasım 2005

Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri personeline yönelik Kapsamlı Modül Eğitimi, İstanbul

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Ekim 2005

Ekim 2005

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Çağı Çocuk Sağlığına Yaklaşım Pratik Rehber El Kitabı”nın hazırlık çalıştayı. Ankara

Çalıştay

T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfsızsıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfsızsıhha Mektebi Müdürlüğü-Türkiye

Eylül 2005

Eylül 2005

Türkiye’de Helikobakter Pilori Prevalansı Çalışması Sonucu: TURHEP Çalışması

Konferans

2. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Belek-Antalya-Türkiye

Eylül 2005

Eylül 2005

Türkiye’de Helikobakter Pilori Prevalansı Çalışması Sonucu: TURHEP Çalışması

Konferans

22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası-Türkiye

Eylül 2005

Eylül 2005

Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri personeline yönelik Kapsamlı Modül Eğitimi

Seminer

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü-Türkiye

Kasım 2004

Kasım 2004

TURHEP: Türkiye’de Helikobakter Pilori Araştırması: Kesin sonuçlar.

Konferans

9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara-Türkiye

Eylül 2004

Eylül 2004

TURHEP: Türkiye’de Helikobakter Pilori Araştırması: Ön sonuçlar

Konferans

21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kemer-Antalya, -Türkiye

Temmuz 2003

Temmuz 2003

Eğiticilerin Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi kursu, Edirne

Seminer

T.C. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği -Türkiye

Mayıs 2002

Mayıs 2002

Eğiticilerin Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi kursu, Edirne

Seminer

T.C.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği -Türkiye

Nisan 2002

Nisan 2002

Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

Seminer

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve İstanbul Tabip Odası’-Türkiye

Burslar

2012 - 2012

2012 - 2012

From research to practice. Training course in sexual and reproductive health research

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2011 - 2011

2011 - 2011

The optional block on adolescent sexual and reproductive health and related all five module

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2009 - 2009

2009 - 2009

Introduction to cancer epidemiology in Lyon

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2005 - 2005

2005 - 2005

"Design of an Integrated Curriculum" focused course by University of Maastricht, Faculty of Medicine

Üniversite

2001 - 2001

2001 - 2001

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi

Diğer Resmi Kurumlar

1998 - 1998

1998 - 1998

Hacettepe Üniv Nüfus Etütleri Enstitüsü & Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)'nın "Nüfus ve Kalkınma" eğitim kursuna katılım

Birleşmiş Milletler

1998 - 1998

1998 - 1998

Enhancing IPC Skills and IEC Materials Utilization training by The John Hopkins University Center for Communication Programme

Üniversite

1997 - 1997

1997 - 1997

ODTÜ İşletme bölümünü düzenlediği, "Yönetim Eğitimi Programı"

Diğer Resmi Kurumlar

1997 - 1997

1997 - 1997

Advances in Family Health Communication Workshop

Üniversite

1997 - 1997

1997 - 1997

Course of running successful training programs

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

1996 - 1996

1996 - 1996

Zaman ve Stres Yönetimi

Özel Kurum ve Organizasyonlar

1994 - 1994

1994 - 1994

Epidemiology

Diğer Resmi Kurumlar

1993 - 1994

1993 - 1994

Programme management and EPI

Diğer Resmi Kurumlar

1993 - 1993

1993 - 1993

EPI Training Course

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 281

h-indeksi (WOS): 9

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Okan Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Trakya Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstinye Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2008

Nisan 2008

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2007

Nisan 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2006

Aralık 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

Meme kanseri hakkında merak edilen her şey: Belirtileri, tedavisi, risk faktörleri
Diğer
22.10.2020

Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu kapsamda Hürriyet gazetesinin özel sağlık ekinde, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) deki başkan yardımcısı rolüm ve Halk Sağlıkçısı olmam nedeniyle, halk için farkındalık yaratmak amaçlı bir yazı yazdım, yayınlandı.