Assoc. Prof.

AYŞE NİLÜFER ÖZAYDIN


School of Medicine

Internal Medical Sciences

Department of Public Health

Education Information

1998 - 2003

1998 - 2003

Doctorate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı A.B.D., Turkey

1994 - 1997

1994 - 1997

Post Graduate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı A.B.D., Turkey

1976 - 1984

1976 - 1984

Under Graduate

Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

1998 Türkiye nüfus ve sağlık araştırması verilerine göre, Türkiye'deki evli erkeklerin üreme sağlığı konusundaki bilgi ve tutumu

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

1997

1997

Post Graduate

Ankara ilindeki eczanelerde soğuk-zincir konusunda uygulamalar

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Hava Kirliliğinin Sağlık Etkilerinin Hesaplanması: Air-Q yazılımının kullanımı ve uygulama

Health&Medicine

4th International and 22nd National Congress on Public Health by Association of Public Health Specialists

2020

2020

Aromaterapi Kursu

Health&Medicine

Art de Huile

2019

2019

Kanser Biyoinformatiğinde Yapay Zeka

Vocational Training

Istinye University, Molecular Cancer Application and Research Center (İSÜMKAM), Molecular Cancer Research Association (MOKAD)

2019

2019

Araştırma Yayınlama Çalıştayı

Vocational Course

Marmara Üniversitesi

2018

2018

Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi (TOYS) kursu

Vocational Course

Marmara Üniversitesi

2017

2017

Klinik Becerilerin Standardizasyonu ve Eğitim Metodolojisi kursu, Aile Planlaması Uygulama Eğitimi

Vocational Training

R.T. Ministry of Health

2017

2017

Master derece Reiki semineri

Personal Evolution

Uma Chonyi Füsun Unat, Independent Reiki Master

2016

2016

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 10. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı

Occupational Health and Safety

Association of All Radiology Technicians and T.C. Ministry of Health

2015

2015

Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi,

Vocational Course

R.T. MoH. Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Agency and Marmara University, Faculty of Medicine.

2015

2015

III. Art Derece Reiki Semineri

Personal Evolution

Uma Chonyi Füsun Unat, Independent Reiki Master

2012

2012

Klinik araştırma metotları kursu.

Vocational Course

Marmara University, Faculty of Medicine, Ankara University Faculty of Medicine Developmental Paediatrics Association, Yale University, Faculty of Medicine.

2012

2012

The Research Workshop: From research to practice: Training Course In Sexual And Reproductive Health Research. The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction in partnership with World Health Organization the Department Of Reproductive Health And Research.

Vocational Training

The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction in partnership with World Health Organization the Department Of Reproductive Health And Research.

2011

2011

Klinik ortamlarda öğrenme ve değerlendirme kursu, ileri eğitici gelişimi programı.

Measurement and Evaluation

Marmara Üniversitesi

2011

2011

Kadın üst giysileri dikimi

Personal Evolution

İIstanbul Metropolitan Municipality, Ministry of National Education, General Directorate of Lifelong Learning

2011

2011

Bitki Ressamlığı Kursu

Personal Evolution

Nezahat Gökyiğit Botanical Garden, İstanbul

2011

2011

Strategic Leadership and Management for Reproductive Health Training of Trainers

Vocational Training

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs

2011

2011

From research to practice: Training Course In Sexual And Reproductive Health Research. The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction, The World Health Organization

Vocational Training

The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction, The World Health Organization.

2011

2011

Evidence Based Management of Pre-eclampsia and Eclampsia, University of Oxford,

Vocational Course

, The Geneva Foundation for Medical Education and Research: WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction. The World Health Organization

2011

2011

Adolescent sexual health. The Geneva Foundation for Medical Education and Research:

Vocational Course

The Geneva Foundation for Medical Education and Research: WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction. The World Health Organization.

2011

2011

Kalitatif Araştırmalar Kursu.

Vocational Course

Marmara Health Education and Research Foundation,

2010

2010

Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu Sertifikası

Personal Evolution

Nezahat Gökyiğit Botanical Garden, Edinburgh Royal Botanic Garden, Yeditepe University

2010

2010

İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi.

Occupational Health and Safety

R.T. The Ministry of Labour and Social Security, General Directorate of Occupational Health and Safety.

2009

2009

Course on Introduction to the Cancer Epidemiology, as part of Summer School on cancer epidemiology in Lyon, France. World Health Organization International Agency for Research on Cancer in collaboration with IAEA.

Vocational Course

International Agency for Research on Cancer, WHO,

2008

2008

Jinekoloji pratiğinde meme hastalıklarına yaklaşım semineri.

Vocational Course

Marmara University, School of Medicine.

2007

2007

Çok değişkenli çözümlemeler (İleri düzey) kursu, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,

Vocational Training

The Turkish Society of Public Health Specialist

2007

2007

The graduate summer school on new advances in statistics

Vocational Course

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2005

2005

The focus course “Design of an Integrated Curriculum”.

Vocational Course

University of Maastricht, Faculty of Medicine. Maastricht, the Netherlands

2005

2005

“Üreme Sağlığı eğitimcisi”; Üreme sağlığına giriş, Güvenli annelik, Aile planlaması danışmanlığı, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri ve Eğitim becerileri eğitimleri.

Vocational Training

T.R. Ministry of Health. Mother Child Health and Family Planning General Directorate.

2004

2004

Sağlık araştırmacıları için niteliksel araştırma yöntemleri eğitim programı,

Vocational Course

Association of Social Sciences for Health (SASBIL),

2003

2003

Örneklem tasarımı semineri.

Vocational Training

Emory University, Rollins School of Public Health and Society of Public Health Specialists

2003

2003

İşçi Sağlığı Gezici Eğitim Semineri “İstanbul ve Batı Karadeniz Bölgesi”.

Occupational Health and Safety

Turkish Medical Association, Association of Public Health Specialists.

2002

2002

Ölçme ve değerlendirme teknikleri kursu, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Vocational Course

Marmara Üniversitesi

2002

2002

Eğitim becerileri kursu, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

2001

2001

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi

Vocational Training

T.R. MoH,

2001

2001

Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Kursu, Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Vocational Training

Ankara University, European Community Research Centre

2000

2000

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi.

Vocational Training

, T.R. MoH

2000

2000

Sağlık araştırmalarında bilgisayar ve internet kullanımı kursu

Vocational Training

International Public Health Congress. İstanbul

2000

2000

Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Kursu, Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Vocational Training

Ankara University, European Community Research Center,

1999

1999

Project Cycle Management: PCM Training in Partner States

Vocational Training

European Council

1998

1998

Nüfus ve kalkınma kısa dönemli kursu.

Vocational Training

Hacettepe University Institute of Population Studies , United Nations Population Fund

1998

1998

Enhancing IPC Skills and IEC Materials Utilization

Vocational Training

The Johns Hopkins University, School of Hygene and Public Health, The Centre for Communication Programs,

1998

1998

Sağlık yönetimi eğitim program

Vocational Training

ASSK, ASM, ATO

1998

1998

Klinik araştırmaların tasarımı, yürütme ve sunum ilkeleri ve kalite kontrolü

Vocational Training

TUBITAK, the Turkish Medical Association

1997

1997

Üreme sağlığı hizmetlerini güçlendirme programı, eğitici eğitimi.

Vocational Training

R.T. Ministry of Health, Mother Child Health and Family Planning Gen Directorate

1997

1997

Yönetim eğitim programı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı.

Vocational Training

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1997

1997

Advances in Family Health Communication Workshop,

Vocational Course

The Johns Hopkins University, Centre for Communication Programs,

1997

1997

Başarılı eğitim programları yürütme kursu

Vocational Course

Management Sciences for Health, T. C. Ministry of Health, General Directorate of Health Project,

1996

1996

Yönetim ve organizasyon II dönem programı. Hacettepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Vocational Course

Hacettepe Üniversitesi

1996

1996

Zaman ve stres yönetimi

Vocational Course

R.T. Ministry of Health, Bağımsız Counselling Services A.Ş

1996

1996

Etkin ve hızlı okuma semineri

Personal Evolution

R.T. Ministry of Health/Turkey and Sarı Işık Diksiyon

1996

1996

Etkili Sunuş Teknikleri semineri,

Personal Evolution

Bağımsız Counselling Services A.Ş. and Ministry of Health/Turkey

1995

1995

Eğitim metodolojisi semineri

Vocational Training

R.T. Ministry of Health, General Directorate of Health Education,

1994

1994

Academic Vocabulary

Personal Evolution

Applied English Language Studies Unit, The University Liverpool, UK

1994

1994

Advanced Grammar

Personal Evolution

Applied English Language Stıdies Unit, The University Liverpool, UK

1994

1994

Epidemiology In Action

Vocational Course

Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, United Kingdom,

1993

1993

EPI Training course, Expanded Programme of Immunisation,

Vocational Course

World Health Organization

1991

1991

Antrenman bilgisi sempozyumu. Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, Gençlik ve Spor Gen. Müd., Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi.

Vocational Training

Hacettepe Üniversitesi

1991

1991

Anti Doping Education and Legal Aspects of Doping Control in the Sport Medicine Course, International Olympic Committee, Hacettepe Üniv. Eczacılık Fakültesi.

Vocational Course

International Olympic Committee, Hacettepe University, Faculty of Pharmacy

1991

1991

İş Hekimliği Sertifikası.

Occupational Health and Safety

Turkish Medical Association, Central Council Presidency.

1990

1990

Spor Hekimliği Sertifika eğitimi

Vocational Training

Central Council of Turkish Medical Association

1986

1986

Rahim içi araç uygulama kursu, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi.

Vocational Course

R.T. Ministry of Health, Mother Child Health and Family Planning Gen Directorate

1976

1976

Daktilografi Kursu Bitirme Sertifikası

Personal Evolution

Private AR Typewriter Course

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Associate Professor

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

2012 - 2016

2012 - 2016

Assistant Professor

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

2001 - 2012

2001 - 2012

Lecturer PhD

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences

2005 - 2007

2005 - 2007

Lecturer PhD

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

2001 - 2002

2001 - 2002

Expert

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

Non Academic Experience

1997 - 2001

1997 - 2001

R.T. Ministry of Health, Women Child Health and Family Planning General Directorate, Dept of Women Health

Ministry, R.T. Ministry of Health

1992 - 1997

1992 - 1997

The Responsible Person of Immunization Activities

Ministry, R.T. Ministry of Health, Province Directorate of Ankara, Dept. of Immunization

1987 - 1992

1987 - 1992

The Responsible Doktor in the number 1 Health Center in Çubuk district of Ankara

Ministry, R.T. Ministry of Health

1986 - 1987

1986 - 1987

Child Health and Women Health Department in Provincal Health Directorate in Gaziantepcuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Şube Müdürlüğü

Ministry, R.T. Ministry of Health

1985 - 1986

1985 - 1986

The Responsible Person of Immunizationa Activities in Communicable Diseases Department in Provincial Health Directorate in Gaziantep

Ministry, R.T. Ministry of Health

1984 - 1985

1984 - 1985

The Responsible Doctor in the Karsıyaka Health Center in Gaziantep

Ministry, R.T. Ministry of Health

Courses

Under Graduate

Under Graduate

Protection of adolescents from unwanted pregnancies and STIs

Under Graduate

Under Graduate

Family planning

Under Graduate

Under Graduate

Adolescent health

Under Graduate

Under Graduate

World child health policy and goals

Under Graduate

Under Graduate

Food safety and additives

Under Graduate

Under Graduate

Food safety and security, food additives

Under Graduate

Under Graduate

Demographic transition in the world and Turkey

Under Graduate

Under Graduate

Overwiew of women's health

Under Graduate

Under Graduate

Immunization

Under Graduate

Under Graduate

Unwanted pregnancies

Under Graduate

Under Graduate

Family Planning

Under Graduate

Under Graduate

Child health indicators

Under Graduate

Under Graduate

Effects of excessive fertility on women's and child health

Under Graduate

Under Graduate

Antenatal Care Risk Aproach

Under Graduate

Under Graduate

Evidence-based medicine course

Under Graduate

Under Graduate

Health indicators

Under Graduate

Under Graduate

Unwanted pregnancies

Under Graduate

Under Graduate

Demographic transition in the world and Turkey

Under Graduate

Under Graduate

Safe Motherhood

Under Graduate

Under Graduate

Status of child health in Turkey

Under Graduate

Under Graduate

World child health policy and targets

Under Graduate

Under Graduate

Conventions on the rights of the woman and child

Under Graduate

Under Graduate

Nutrition during pregnancy and lactational period

Under Graduate

Under Graduate

Child health indicators

Under Graduate

Under Graduate

Monitoring and Evaluation of nutrition in risk groups

Under Graduate

Under Graduate

Prevention of reproductive organ cancers

Under Graduate

Under Graduate

Assessment of nutritional status in risk groups

Under Graduate

Under Graduate

Conventions on women's and children's health

Under Graduate

Under Graduate

Overview of women's health

Under Graduate

Under Graduate

Breastfeeding, baby nutrition and monitoring of growth and development

Under Graduate

Under Graduate

Nutrition related diseases and prevention

Under Graduate

Under Graduate

Immunization

Under Graduate

Under Graduate

Emergency contraception

Under Graduate

Under Graduate

Emergency contraception

Under Graduate

Under Graduate

Maternal nutrition during pregnancy and lactation

Under Graduate

Under Graduate

Health-related records and reporting

Under Graduate

Under Graduate

Effects of excessive fertility on maternal and child health

Under Graduate

Under Graduate

Nutrition related diseases in prevention

Under Graduate

Under Graduate

Breastfeeding, infant feeding and growth monitoring

Under Graduate

Under Graduate

Child health status in Turkey

Under Graduate

Under Graduate

Antenatal care and risk approach

Under Graduate

Under Graduate

Adolesan sağlığı

Under Graduate

Under Graduate

Safe motherhood

Under Graduate

Under Graduate

Occupational genitourinary system diseases

Under Graduate

Under Graduate

Soluduğumuz havada ne var?

Under Graduate

Under Graduate

Definition; pandemic, epidemic, endemic, eradication, control, elimination, prevalance, case definitions, primary and secondary attact rate

Under Graduate

Under Graduate

ICP/Research Planning Workshop

Doctorate

Doctorate

Reproductive Health and Family Planning

Under Graduate

Under Graduate

Fertility regulation, unwanted pregnancies and abortions

Under Graduate

Under Graduate

ICP Research Group Consultancy

Under Graduate

Under Graduate

Contraceptive methods

Under Graduate

Under Graduate

Occupational cancers

Under Graduate

Under Graduate

Contraception for special groups

Under Graduate

Under Graduate

Cardiovascular risk factors

Under Graduate

Under Graduate

Family planning in practice

Under Graduate

Under Graduate

Soluk Beniz modülü

Under Graduate

Under Graduate

what is the content of the air you breathe

Under Graduate

Under Graduate

Research Planning Workshop

Under Graduate

Under Graduate

Introduction to health education

Under Graduate

Under Graduate

Reproductive Health

Under Graduate

Under Graduate

US/CS History taking, counselling, talking about sexuality,

Under Graduate

Under Graduate

Infection Prevention

Under Graduate

Under Graduate

Pale Face

Under Graduate

Under Graduate

Protection of adolescents from unwanted pregnancies and STIs

Under Graduate

Under Graduate

Prevention of reproductive organ cancers

Under Graduate

Under Graduate

Evidence based medicine

Under Graduate

Under Graduate

Health economics, basic definitions economic evaluation in health care

Under Graduate

Under Graduate

Ageing in public health perspective

Under Graduate

Under Graduate

Quality of life

Post Graduate

Post Graduate

Population and health

Under Graduate

Under Graduate

Financing healthcare services

Post Graduate

Post Graduate

Calculation of health indicators

Under Graduate

Under Graduate

Aging from a public health perspective

Under Graduate

Under Graduate

Financing health care systems

Under Graduate

Under Graduate

Health economics, basic definitions and economic evaluation in health care

Post Graduate

Post Graduate

Status of health in Turkey

Under Graduate

Under Graduate

Quality of life

Doctorate

Doctorate

Advanced epidemiology

Post Graduate

Post Graduate

Basic health services

Post Graduate

Post Graduate

Women's health

Post Graduate

Post Graduate

Health education and health promotion

Post Graduate

Post Graduate

Biostatistics and decision making

Doctorate

Doctorate

Advanced epidemiology

Doctorate

Doctorate

Advanced statistics

Post Graduate

Post Graduate

Family planning counseling and introduction to reversible contraceptive methods

Post Graduate

Post Graduate

Epidemiology

Under Graduate

Under Graduate

Cardiyovascular risk factors, Module

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

The availability of contraceptive methods in Turkish pharmacies and the status of pharmacies and pharmacists as providers of contraception

ÖZAYDIN A. N. , Bozdogan B., Kici N., Ozaydin F. N.

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.25, no.6, pp.427-433, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2014

2014

Gram-negative bacilli causing infections in an intensive care unit of a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey

Akcay S. S. , Inan A., Cevan S., ÖZAYDIN A. N. , Cobanoglu N., Ozyurek S. C. , et al.

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.8, no.5, pp.597-604, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

2014

2014

Successful First Round Results of a Turkish Breast Cancer Screening Program with Mammography in Bahcesehir, Istanbul

Kayhan A., ÖZKAN GÜRDAL S., Ozaydin N. , Cabioglu N., Ozturk E., Ozcinar B., et al.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.15, no.4, pp.1693-1697, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2012

2012

Isoretinoin has no negative effect on attention, executive function and mood

Ergun T., Seçkin Gençosmanoğlu D. , Özaydın A. N. , Bakar Ö., Cömert A., Atsu N., et al.

Journal Of The European Academy Of Dermatology And Venereology, vol.26, no.4, pp.431-439, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2012

2012

Isotretinoin has no negative effect on attention, executive function and mood

Ergun T., Seckin D., Ozaydin N. , Bakar O., Comert A., Atsu N., et al.

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol.26, no.4, pp.431-439, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2011

2011

Effect of extremely low frequency electromagnetic fields on growth rate and morphology of bacteria

Inhan-Garip A. , Aksu B. , Akan Z., AKAKIN D. , ÖZAYDIN A. N. , San T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, vol.87, no.12, pp.1155-1161, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2011

2011

Survey on a Mammographic Screening Program in Istanbul, Turkey

Ozmen V., ÖZAYDIN A. N. , Cabioglu N., Gulluoglu B. M. , Unalan P. C. , Gorpe S., et al.

BREAST JOURNAL, vol.17, no.3, pp.260-267, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2010

2010

Validity and Reliability of Cardiff Acne Disability Index in Turkish Acne Patients

Atsue N., SEÇKİN GENÇOSMANOĞLU D. , Ozaydin N. , Cali S., Demircay Z., Ergun T.

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, vol.44, no.1, pp.25-27, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2006

2006

Consistency of couple declaration about using family planning methods in Turkey

Akin L., Ozaydin N.

Journal of Biosocial Science, vol.38, no.6, pp.735-744, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2005

2005

The relationship between males' attitudes to partner violence and use of contraceptive methods in Turkey

Akin L., Ozaydin N.

European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol.10, no.3, pp.199-206, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

1989

1989

Single-dose amoxicillin, TMP-SMX and ofloxacin therapy in lower urinary tract infections

ÜNAL S., AYDIN M. D. , Ozaydin N. , AKIN A.

Mikrobiyoloji Bulteni, vol.23, no.3, pp.231-237, 1989 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Men's Knowledge and Attitudes Towards Breast Cancer: A Descriptive Study

ÖZAYDIN A. N. , DOĞAN E., Bozdogan B.

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.16, no.3, pp.183-191, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2018

2018

Effect of information technology services on hospital performance

Nokay İ., ÖZAYDIN A. N.

Health Care Academician Journal, vol.5, no.2, pp.226, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Comparison of the Summary of Product Characteristics of Levocetirizine 5 mg According to Safety Criteria for Rational Drug Use

ÖZAYDIN F. N. , ÖZAYDIN A. N.

Research Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy) RRJHCP, vol.3, no.1, pp.43-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Yaşlılarda besin ilaç etkileşimi

ÖZAYDIN F. N. , ŞENSOY F., ÖZAYDIN A. N.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, no.3, pp.125-130, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

EFFECTS OF EATING HABITS ON ANTHROPOMETRICS AND BLOOD VALUES OF AUTOMOTIVE FACTORY WORKERS IN TOFAŞ

Şeker Ş. E. , Tüfekçi Alphan M. E. , Özaydın A. N. , Şensoy F., Aslanhan B., Özkan A.

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH, no.4, pp.1-19, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

The geographic variance of Helicobacter pylori infection in Europe and its impact on the incidence of gastric cancer

ÖZAYDIN A. N.

EMJ Gastroenterol, vol.3, pp.94-102, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Screening of breast cancer

Özaydın A. N.

Görünüm, no.10, pp.10-11, 2014 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

SCREENING AND DIAGNOSIS IN BREAST CANCER (ISTANBUL BREAST CANCER CONSENSUS CONFERENCE 2010)

Baskan S., Atahan K., ARIBAL M. E. , ÖZAYDIN A. N. , Balci P., Yavuz E.

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.8, no.3, pp.100-125, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2012

2012

Family Planning Counselling

Özaydın A. N.

Hekim Forumu, no.191, pp.46-49, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

Investigation of the effect of different calcium concentration on the growth of enterotoxigenic Bacteroides fragilis strains

Balkan N., ÖZAYDIN A. N. , Ulger N. T.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.2, no.4, pp.149-154, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2011

2011

Men's Belief in Sexual Myths and Factors Effecting These Myths

Torun F., Torun S. D. , ÖZAYDIN A. N.

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.24, no.1, pp.24-31, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2011

2011

Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler

Torun F., Torun S., ÖZAYDIN A. N.

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, vol.24, pp.24-31, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

2006

2006

The European Charter on Counteracting Obesity 2006”

Özaydın A. N. , Soylu M., Kalaça S.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, no.2, pp.81-83, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Being able to fish

Özaydın A. N. , Tiryaki A. R. , Çalı Ş.

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, no.30, pp.46-53, 2006 (National Non-Refereed Journal)

2005

2005

Active surveillance of severe malaria and related deaths in two referral hospitals in Mukalla city in Yemen

Bin Ghouth A. S. , Özaydın A. N.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.3, no.2, pp.75-79, 2005 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Women and Violence

Özaydın A. N. , Üner O., Akın A.

Sağlık ve Toplum, no.3, pp.73-78, 1998 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

The effects of unwanted pregnancies and abortions on women's health

Özaydın A. N. , Akın A.

Sağlık ve Toplum, vol.8, no.3, pp.55-60, 1998 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

What's New in Hepatitis A Vaccine and Hepatitis B Vaccine?

Özaydın A. N.

Ankara Deontoloji Dergisi, no.2, pp.12-15, 1996 (National Non-Refereed Journal)

1993

1993

Women in Sports

Özaydın A. N.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.2, no.10, pp.344-346, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Prevalence of use of E-Nabız application of Ministry of Health by adults living in an Anatolian district during the Covid19 Pandemic and the factors affecting the use

Özaydın A. N. , Nokay İ.

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.173-174

2020

2020

Knowledge- Attitudes- Practice on the Female Genital Mutilation in Somali female students in Turkey

Mohamed Ismail B., Özaydın A. N.

4 Uluslararası 22 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 19 December 2020, no.45, pp.427

2020

2020

Interaction between clinical medical students and the pharmaceutical industry: A descriptive study

Özaydın A. N. , Çifter A., Bozdoğan B., Kici N., Erdir B., Aslan S., et al.

4 Uluslararası 22 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 19 December 2020, no.59, pp.271

2020

2020

Ten-year, population based, mammographic breast cancer screening in Bahcesehir/Istanbul

Özaydın A. N. , Arıbal E., Özkan Gürdal S., Özçınar B., Cabioğlu N., Özmen V.

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 19 December 2020, no.138, pp.343

2020

2020

Assessment of healthürelated quality of life of Arabic speaking immigrants living in Sultanbeyli-Istanbul/Turkey

Mohammed A. Z. F. , Özaydın A. N.

4th International Hıppocrates Congress on Medical and Health Sciences, 25 - 26 September 2020, pp.87-89

2019

2019

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Özaydın A. N. , Uzuner A.

İstanbul Eczacı Odası, İstanbul, Turkey, 10 December 2019

2019

2019

How effective the structured training in the decision of screening of gestational diabetes?

Usal Tarhan N., Ayvacı Taşan H., Özaydın A. N.

3rd International and 21st National Public Health Congress, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.783

2019

2019

Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programının Halk Sağlığı açısından yansımaları

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, 26 November 2019, pp.1-15

2019

2019

How are screening programs applied in breast cancer? Bahçeşehir experience

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi, Antalya, Turkey, 7 - 08 November 2019

2019

2019

The importance of screening breast cancer in primary care

Özaydın A. N.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Turkey, 22 October 2019

2019

2019

Population based breast cancer screening: What are the spesific problems and the ways of the solution?

Özaydın A. N.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019

2019

2019

Screening Programs of breast cancer

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi-2, Ankara, Turkey, 20 - 21 June 2019

2019

2019

Inappropriate medicine use in the elderly: a population-based study

Yüksel H. G. , Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

I. Uluslar arası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 March 2019, pp.101

2018

2018

Characteristics of screen detected breast cancer of Turkish Screening Project

Cabıoğlu N., Özkan Gürdal S., Kayhan A., Özaydın A. N. , Şahin C., Özçınar B., et al.

BHGI Global Summit, Illinois, United States Of America, 15 - 17 October 2018

2017

2017

The knowledge about current issues of contraceptive methods of pharmacists in Istanbul

Özaydın A. N. , Bozdoğan B., Özaydın F. N.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

2017

2017

Uptake of mammography and reasons for non participation: A cross sectional study in Istanbul

Tepe P., Özaydın A. N. , Sakarya S.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

2017

2017

Effect of sexual and reproductive health peer educator training on preclinical medical students’

Özaydın A. N. , Bozdoğan B., Çifter A., Kici N.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences” (IMER-HS), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

2017

2017

Factors affecting the success of smoking cessation treatment in a smoking cessation clinic

Kocakaya D., Olgun Yıldızeli Ş. , Senol H., Aslan S. , Çırakoğlu A., Çakır M. N. , et al.

European Respiratory Society Annual Congress 2017, Milan, Italy, 09 September 2017 - 13 September 2107

2017

2017

Factors affecting the success of smoking cessation treatment in a smoking cessation clinic

kocakaya d., OLGUN YILDIZELİ Ş. , şenol h., arslan s., Çırakoğlu a. M. , Çakır M. N. , et al.

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Milan, Italy, 9 - 13 September 2017, vol.50 identifier

2017

2017

Kronik hastalıkların önlenmesinde polifenollerin yeri

Özaydın F. N. , Şensoy F., Özaydın A. N.

Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

2017

2017

Which antihistamine is safer in the active elderly?

Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

9.Ulusal Yaşlılık kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.45-46

2016

2016

1 Aralık Dünya AIDS günü Bulaşma ve korunma yolları

Özaydın A. N.

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği Seminerleri, İstanbul, Turkey, 28 November 2016

2016

2016

Food Drug Inretaction in the Elderly

Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

The Food Factor I Barcelona Conference, Barcelona, Spain, 2 - 04 November 2016, pp.41

2016

2016

Meme kanserinde erken teşhis ve kendi kendine meme muayenesi

Özaydın A. N.

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği Seminerleri, İstanbul, Turkey, 27 - 31 October 2016

2016

2016

Meme kanserinde erken teşhis ve elle muayenenin önemi

Özaydın A. N.

genç sağlıkçılarla erken teşhiste umut var, İstanbul, Turkey, 31 October 2016

2016

2016

Sign Language Education for Barrier Free Health Care Implementation in Radiology Units

Akyurt N. , Özaydın A. N.

19th ISRRT World Congress, Seoul, South Korea, 20 - 22 October 2016, pp.128

2016

2016

Meme kanserinde erken tanıda kendi kendine meme muayenesi

Özaydın A. N.

Meme kanseri bilinçlendirme seminerleri, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2016

2016

2016

Should Stomach Cancer be Screened as population based program?

Özaydın A. N.

Uluslararası katılımlı Mide Kanseri Çalıştayı. T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı ve KANKODER. , Ankara, Turkey, 10 March 2016

2015

2015

Bahcesehir mammography screening project (BMSP) is cost-effective in a developing country

Ozmen V., Cabiogsu N., Ozkan-Gurdal S., Ozaydin N. , Kayhan A., Aribal E.

38th Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 8 - 12 December 2015, vol.76 identifier

2015

2015

Bahcesehir mammography screening project BMSP is cost effective in a developing country

Özmen V., Cabioğlu N., Özkan Gürdal S., Özaydın A. N. , Kayhan A., Arıbal M. E.

2015 San Antonio Breast Cancer Symposium, Texas, United States Of America, 8 - 12 December 2015

2015

2015

The screening of breast cancer awareness and health behaviors of women age 40 to 69 in Mus, the least developed city in Turkey: A population based, cross-sectional study.

Ozmen T., Yuce S., Guler T., Ulun C., Ozaydin N. , Pruthi S., et al.

Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO) / Clinical Science Symposium on Predicting and Improving Adverse Outcomes in Older Adults with Cancer, Illinois, United States Of America, 29 May - 02 June 2015, vol.33 identifier

2014

2014

Cost effective screening for breast cancer.

Özaydın A. N.

Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs. , Ankara, Turkey, 27 November 2014

2014

2014

Kadınlarda alkol ve sigaranın birlikte kullanımı meme kanseri riskini artırıyor mu ?

Yıldırım A. D. , Esencan T. Y. , Özaydın A. N.

Konsensus 14 "Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme", İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014

2014

2014

Potential risk factors for breast cancer in women aged 40-69 living in Istanbul / Moda

Yıldırım A. D. , Özaydın A. N. , Esercan T.

Konsensus 14 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014

2014

2014

Ergonomic risk assessment in a workplace through Quick Exposure Checklist (QEC)

Arsan Bilgiç E., Özaydın A. N.

VII. International Conference on Occupational Safety and Health. , İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2014, no.235

2013

2013

Molecular profiles of screen detected

Özaydın A. N.

San Antonio Breast Cancer Symposium , Texas, United States Of America, 10 - 14 December 2013, pp.4-7

2013

2013

Mammography and process-related anxiety of women attending a mammographic screening center

Özaydın A. N. , Tokalak H., Süzen S., Yalçın Z.

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2013

2013

2013

Epidemiology of breast cancer

Özaydın A. N.

6. Uluslararası Onkoloji Günleri,, Muş, Turkey, 26 - 30 May 2013, no.449510

2013

2013

Reasons for women in the 40-69 age group living in Moda/Istanbul not to participate in breast cancer screening programs

Yıldırım A. D. , Özaydın A. N.

II. Uluslararası katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013

2013

2013

Molecular profiles of screen-detected breast cancers from a Turkish breast cancer screening program

Cabioglu N., Gurdal S. O. , Kayhan A., Ozaydin N. , Aribal E., Ozmen V.

49th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 31 May - 04 June 2013, vol.31 identifier

2012

2012

Why are breast cancer screening discussed? Are screening programs useless?

Özaydın A. N.

2. Meme kanseri için yürüyoruz toplantısı” Meme kanserine karsı ortak hareket, T.C. S.B., DSÖ, Istanbul Büyüksehir Belediyesi. , İstanbul, Turkey, 10 November 2012, no.449527

2012

2012

Evaluation of anxiety level about their professional skills of the third year students of faculty of medicine in Marmara University

Hıdıroğlu S. , Lüleci N. E. , Özaydın A. N. , Save D. , Karavuş M.

VI: Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi , Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2012

2012

2012

Cervical cancer screening behaviours in Turkish middle age group women in Moda

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2012, no.51

2012

2012

Risk status of osteoporosis in Turkish middle age group womennin Moda

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2012, no.7

2012

2012

Cervical Cancer Screening Behaviours in Turkish middle age group women in Moda.

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı Kongresi "2012", Ankara, Turkey, 2 - 03 January 2012, no.449036, pp.125

2011

2011

Making disease surveillance work

Özaydın A. N. , Velipaşaoğlu S.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Turkey, 13 - 18 June 2011

2011

2011

Cold chain

Özaydın A. N.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Turkey, 13 - 18 June 2011

2010

2010

Making disease surveillance work

Özaydın A. N. , Velipaşaoğlu S.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Turkey, 6 - 11 December 2010

2010

2010

Cold chain

Özaydın A. N.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Turkey, 6 - 11 December 2010

2010

2010

Survey on a pilot mammographic screening programme in Istanbul, Turkey

Cabioğlu N., Özmen V., Özaydın A. N. , Güllüoğlu M. B. , Ünalan P., Gorpe S., et al.

7th European Breast Cancer Conference, Barcelona, Spain, 24 - 27 March 2010

2009

2009

Factors affecting mammography demand in healthy women living in Bahçeşehir

Özaydın A. N. , Cabioğlu N., Güllüoğlu M. B. , Cöbek Ünalan G. P. , Görpe S., Öner B., et al.

X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 30 September - 04 October 2009, pp.96

2009

2009

“How does medical education effect the nutrition knowledge and behaviors of students as future counsellors and role model for populatio

Özaydın A. N. , Astarlı Ö.

12th World congress on Public Health in Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 27 April - 02 May 2009, pp.3610

2009

2009

FActors associated with breast cancer screening behavior

Özaydın A. N. , Cabioğlu N., Ünalan P. C. , Görpe S., Kaleli S., Özden V. E.

12th World Congress on Puplic Health , İstanbul, Turkey, 27 April - 01 May 2009, no.9079

2008

2008

Evaluation of the general health status of primary school first year students in Ümraniye district of Istanbu

Önsüz M., Özaydın A. N.

12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Ankara, Turkey, 21 - 25 October 2008, pp.334

2008

2008

Adolescents' view of "menstruation"

Altundaş E., Demet E., Ergin B., Gündüz E., Malim S., Özaydın A. N.

12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.311

2008

2008

Evaluation of problem-based learning modules

Gürpınar M., Keklik E., Sarıkaya Ö. , Özaydın A. N. , Kalaça S.

5. Ulusal Tıp Eğitim Kongresi , İzmir, Turkey, 06 May 2008 - 09 May 2009, pp.87

2007

2007

'Healthy Life' Education for Primary School Students

Özaydın A. N. , Güleken M., Eyvaz K., Altundaş E., Levent Y.

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.427

2007

2007

Quality of life of assistant doctors working at Marmara University Faculty of Medicine

Demir F., Özaydın A. N. , Gülü T., Taşdemir M., Kocabaş M., Açıl M.

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.446-447

2006

2006

Evaluation of risky behaviors in adolescents studying at Marmara University Haydarpaşa Campus

Kalaça S., Demir F., Özaydın A. N. , Bakırcı N., Çalı Ş.

I. Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 28 November - 01 December 2006, pp.28

2005

2005

Are women over the age of forty ready for this period of their lives?

Özaydın A. N. , Torun S., Deveci B., Duğan N., Alpak G.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri , Ankara, Turkey, 28 September - 01 October 2005, pp.369

2005

2005

Men's sexual myths

Torun S., Özaydın A. N. , Torun F.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Ankara, Turkey, 28 September - 01 October 2005, pp.536

2005

2005

Risk of osteoporosis in healthy middle-aged women

Özaydın A. N. , Yıldırım N., Uçkun U., Yılmaz H., Şimşek O.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri , Ankara, Turkey, 28 September - 01 October 2005, pp.367

2004

2004

A descriptive study of the university students about their knowledge on reproductive health and assesment of their needs

Özaydın A. N. , Arslan Y., Elshair A., Hashim M.

8th Congress of the European Society of Contraception, Edinburgh, United Kingdom, 23 - 26 June 2004, pp.184

2004

2004

A model: which factors affect the use of contraceptive methodsof husbands in Turkey?

Özaydın A. N. , Akın L.

8th Congress of the European Society of Contraception, Edinburgh, United Kingdom, 23 - 26 June 2004, pp.184

2000

2000

Total qualty management preparations at the Ministry of Health

Kaya K., Numanoğlu S. C. , Oğuzhan T., Batur M., Özaydın A. N. , Çelik S., et al.

International Puplic Health Congress "Health 21 in Action", İstanbul, Turkey, 8 - 12 October 2000, pp.75

2000

2000

Cold chain practice in the pharmacies in Ankara (1997)

Özaydın A. N. , Akın L.

International Public Health Congress "Health 21 in Action", İstanbul, Turkey, 8 - 12 October 2000, pp.54

Books & Book Chapters

2019

2019

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Durumlar

Özaydın A. N. , Aşut Ö., Acar Vaizoğlu S. (Editor)

in: Yeni Halk Sağlığı, Prof Dr Songül Acar Vaizoğlu, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.237-311, 2019

2017

2017

Araştırma Tipleri

Özaydın A. N. , Özdil K. (Editor), Kadanalı A. (Editor), Naderi S. (Editor)

in: Assistant's Handbook, Doç Dr Kamil Özdil,Prof Dr Ayten Kadanalı,Prof Dr Sait Naderi, Editor, Retina Tasarım Ajansı, Kocaeli, pp.255-275, 2017

2015

2015

Adolesanların cinsel ve üreme sağlığı

Özaydın A. N. , Apaydın Kaya Ç. (Editor), Uzuner A. (Editor) , Cöbek Ünalan G. P. (Editor) , Akman M. (Editor) , Çifçili S. S. (Editor)

in: Adolesan Sağlığı, Doç Dr Çiğdem Apaydın Kaya, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.327-357, 2015

2006

2006

Monitoring and Evaluation Skills Trainer Guidebook

Heitmann U., Özaydın A. N.

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizm, Ankara, 2006

2005

2005

Family Planning Counselling in Service Training Module, Trainer’s Guidebook

Özaydın A. N. , Debay M.

Avrupa Birliği, Üreme Sağlığı Ofisi, Ankara, 2005

2005

2005

Family Planning Counselling (Participant Book)

Özaydın A. N. , Debay M.

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizm, Ankara, 2005

2001

2001

reproductive health services and family planning in disasters

Özaydın A. N.

in: Health Services Management in Disasters, A.S.Esin,T.Oğuzhan,K.Cengiz Kaya,T.Ergüder,A.Taylan Özkan,İ.Yüksel., Editor, TAKAV Yay, Ankara, pp.227-261, 2001

Other Publications

2011

2011

MEC Wheel, WHO, 2008

Özaydın A. N.

Other, pp.1-6, 2011

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

Project Supported by Other Official Institutions

Özaydın A. N. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

Project Supported by Other Official Institutions

Özaydın A. N. (Executive) , Pak T., Eren R.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - Continues

2014 - Continues

İstanbul, Ethical Committee

Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER) , (Coordinator of Turkey)

Chairman

2010 - Continues

2010 - Continues

Senatürk, Academy of Senology, Department of Epidemiology

Chairman

2008 - Continues

2008 - Continues

Medical Education Development Association (TEGED)

Member

2007 - Continues

2007 - Continues

The Breast Health Society (MEMEDER)

Co-chairman

2004 - Continues

2004 - Continues

European Society of Contraception (ESC)

Member

2003 - Continues

2003 - Continues

The Society of Public Health Specialists (HASUDER)

Member

1987 - Continues

1987 - Continues

İstanbul Medical Chamber (İTO)

Member

2021 - 2021

2021 - 2021

WHO, Global Breast Cancer Initiative, Working Group

Member

2018 - 2020

2018 - 2020

T.C. Turkey Health Institute, Cancer epidemiology and preventive oncology working group

Member of Science Committee

2017 - 2020

2017 - 2020

T.C. Türkiye Health Institute, Cancer epidemiology and preventive oncology working group

Member

2017 - 2019

2017 - 2019

Marmara Health Education and Research Foundation (MARSEV)

Chairman

2016 - 2019

2016 - 2019

T.C. Ministry of Health, HIV/AIDS National Strategic Plan organizing committe

Member

2013 - 2015

2013 - 2015

National Cancer Advisory Board, Early Diagnosis and Screening Sub-Committee

Member of Advisory Board

2013 - 2013

2013 - 2013

T.R. Ministry of Health, Turkish Public Health Institution, Women and Reproductive Health Department, Pre-Marriage Counseling Guide Writing Committee

Member of Advisory Board

2011 - 2011

2011 - 2011

Turkish Ministry of Health, General Directorate of Health Education, "Reproductive Health Education Skills Training", "Reproductive Health Advanced Education Skills Training", "Reproductive Health Monitoring Evaluation Training" Certified Education Science Commission

Member of Science Committee

2011 - 2011

2011 - 2011

T.R. Ministry of Health, General Directorate of Health Education, "Introduction to Reproductive Health", "Safe Motherhood", "Family Planning Counselling", "Sexually transmitted infections", "Adolescent reproductive health services training", "Birth preparation trainer training" Certified Education Science Commission

Member of Science Committee

2010 - 2010

2010 - 2010

T.R. Ministry of Health, General Directorate of Mother Child Health and Family Planning, "Family Planning Science Commission"

Member of Science Committee

2009 - 2010

2009 - 2010

2010 Istanbul Breast Cancer Consensus Working Group, Breast Cancer Screening and Diagnosis subgroup

Member of Science Committee

Scientific Refereeing

November 2020

November 2020

PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE

Journal Indexed in SCI-E

August 2020

August 2020

The Turkish Journal of Family Physician

Other Journals

July 2020

July 2020

The open public health journal

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

European Journal of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

May 2020

May 2020

European Journal of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

February 2020

February 2020

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

December 2019

December 2019

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

September 2019

September 2019

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

September 2019

September 2019

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

May 2019

May 2019

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

April 2019

April 2019

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

April 2019

April 2019

2. Türk İdare Dergisi, T.C.İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

Other Journals

April 2019

April 2019

TUBITAK Project

3501 - National Young Researcher Career Development Program, Marmara University, Turkey

April 2019

April 2019

TUBITAK Project

3501 - National Young Researcher Career Development Program, Marmara University, Turkey

April 2019

April 2019

TUBITAK Project

3501 - National Young Researcher Career Development Program, Marmara University, Turkey

April 2019

April 2019

TUBITAK Project

3501 - National Young Researcher Career Development Program, Marmara University, Turkey

March 2019

March 2019

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

February 2019

February 2019

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

December 2018

December 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

October 2018

October 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

September 2018

September 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

August 2018

August 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

August 2018

August 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

July 2018

July 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

May 2018

May 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

March 2018

March 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

February 2018

February 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

January 2018

January 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

January 2018

January 2018

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

October 2017

October 2017

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

September 2017

September 2017

Türk İdare Dergisi, T.C.İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

Other Journals

September 2017

September 2017

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

August 2017

August 2017

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

July 2017

July 2017

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Marmara University, Turkey

March 2017

March 2017

Bulletin of World Health Organization,

Other Indexed Journal

December 2016

December 2016

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

November 2016

November 2016

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

November 2016

November 2016

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Marmara University, Turkey

August 2016

August 2016

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

February 2016

February 2016

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

November 2015

November 2015

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

November 2015

November 2015

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

October 2015

October 2015

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

October 2015

October 2015

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

August 2015

August 2015

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

May 2015

May 2015

European Journal Of Breast Health

Journal Indexed in ESCI

January 2015

January 2015

Marmara Medical Journal,

Journal Indexed in ESCI

January 2014

January 2014

International Research Journal of Public and Environmental Health

Other Indexed Journal

Awards

May 2019

May 2019

First prize in MASCO 2019 for the research titled "The effect of easily applicable in-office exercises on musculoskeletal complaints due to office life

Masco Komitesi, Marmara Üniversitesi

March 2016

March 2016

Evaluation of Ergonomic Risks in the Workplace; Master's Thesis on "Skeletal System Complaints of Persons Working in the Production Sites of a Factory in the Dangerous Class and Investigation of Affecting Factors", First Prize in the Field of Occupational and Worker Health of Istanbul Medical Chamber

İstanbul Tabip Odası

May 1995

May 1995

Letter of appreciation for the successful work carried out in the implementation of the National Immunization /Polio Days in Ankara on 22-28 April and 20-28 May 1995

Ankara Valisi Sn Erdoğan Şahinoğlu

March 1995

March 1995

First prize in the "Goals for the Year 2000 in Child Health" research competition with the reserch on "Reasons for abstaining from measles vaccination"

Unıcef Ve 2. Katkı Pediatri Dergisi

October 1991

October 1991

Prof. Dr. Nusret H.Fişek, Scientific research promotion award with Malnutrition Prevalence research in the field of general practice

Türk Tabipleri Birliği

October 1991

October 1991

Prof. Dr. Nusret H.Fişek, Prof. Dr. Nusret H.Fişek, Scientific Research Encouragement Award with Malnutrition Prevalence Research in the field of General Practitioner

Türk Tabipleri Birliğ

January 1989

January 1989

Rewarding with thanks for the studies carried out in Çubuk Health Education and Research Area No.1 Central Health Center in Çubuk/Ankara since 20.2.1987 and for positive contributions to the education function of the region

T.C. S.S.Y.B.-H.Ü. Tıp Fakültesi, Çubuk Sağlık Grup Başkanı Sn. Prof. Dr. Ayşe Akın’Edit Congress and Symposium Activities

2020

2020

4 Uluslararası 22 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Session Moderator

İstanbul-Turkey

Invited Talks

May 2021

May 2021

First of all Woman, then Mother: Mother Day activity

Seminar

The Breast Health Society-Turkey

April 2021

April 2021

Family planning, safe reproductive&sexual life

Conference

Bezmialem Univ, TurkMSIC-Turkey

April 2021

April 2021

Can breast cancer be prevented? How to be screened during Covid-19 pandemia?

Conference

TR Ministry of Health, General Directorate of Public Health, Cancer Department-Turkey

March 2021

March 2021

Can breast cancer be prevented? Who are the most risky group? How can be prevented?

Conference

The Breast Health Society-Turkey

November 2020

November 2020

The result of Bahçesehir Mammographic Breast Cancer Screening Project

Seminar

R.T, The Ministry of Health, Department of Cancer, With the contribution of the Information Technology Technical Support Unit of MoH due to the Covid 19 Pandemic, the online training on breast cancer, for General Surgery Specialists working in Diagnostic Centers in Turkey -Turkey

November 2020

November 2020

One World, you and we: Breast Cancer awareness Activity, The life Shouldn't Postpone

Conference

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi-Turkey

October 2020

October 2020

Breast cancer and prevention

Conference

Pierre Fabre Drug Company, Oncology Department-Turkey

October 2020

October 2020

Breast cancer, epidemiology, risk factors, primary and secondary prevention and self breast examination

Conference

Medical Students' Associations of Acıbadem, Bahçeşehir, Marmara, Okan and Pamukkale Universities -Turkey

October 2020

October 2020

October 15, 2020, "Breast Cancer in Covid-19 Pandemic" training

Conference

Ministry of Health, Public Health, Cancer Department-Turkey

February 2020

February 2020

Adolecents and reproductive health

Conference

Marmara Medical Students Association, 2020 Şile Training Camp-Turkey

December 2019

December 2019

Sexually transmitted diseases training; -Epidemiology and risk factors, -Prevention from STDs

Seminar

Istanbul Chamber of Pharmacists-Turkey

November 2019

November 2019

1 December World AIDS Day Meeting. "Turkey HIV / AIDS Control Program from the Public Health Perspectiverms"

Seminar

R.T. Ministry of Health, General Directorate of Public Health, UNFPA, WHO-Turkey

November 2019

November 2019

Marmara University Continuing Education Center, MUTF, What is Scientific Research? and How to Plan Course/ Observational-cross-sectional studies and preparation of data collection tools

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

November 2019

November 2019

Screening and post-screening diagnostic training. How are screening programs applied in breast cancer? (Bahçeşehir Experience)

Conference

T.C. Ministry of Health, General Directorate of Public Health, Cancer Control Department-Turkey

October 2019

October 2019

Life should not be delayed, breast health and self breast examination training

Conference

Marmara Medical Students Association-Turkey

October 2019

October 2019

Problems and Solutions in Population Based Breast Cancer Screening Programmes

Conference

15th National Breast Diseases Congress-Turkey

October 2019

October 2019

Breast cancer in primary health care system and the importance of screening of breast cancer

Conference

Istanbul Provincial Health Directorate-Turkey

June 2019

June 2019

Screening and Post-Screening Diagnosis Training 2, Breast Cancer Screening

Conference

Ministry of Health, General Directorate of Public Health, Cancer Control Department-Turkey

January 2019

January 2019

Community Oriented Health Services course

Workshop

Marmara Üniversitesi-Turkey

January 2019

January 2019

How to publish a research article?

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

April 2018

April 2018

Volunteer Counseling and Test Center Training, Sexual health, values ​​and myths - Sexual communication ways, -STDs and HIV / AIDS Counseling

Seminar

R.T. Ministry of Health, General Directorate of Public Health-Turkey

April 2018

April 2018

Sexual and Reproductive Health Peer Trainer Training

Conference

Marmara Medical Students Association and HAYAD-Turkey

February 2018

February 2018

ACADEMIC WRITING SEMINAR IN HEALTH / Study Protocol / Methodology III (Analysis: Correct Data According to Protocol, Accurate Statistics -Data Collection and Data Organization

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

February 2018

February 2018

Epidemiological Research Planning Workshop

Workshop

İstanbul Provincial Health Directorate-Turkey

January 2018

January 2018

Research Planning and Research Skills Course Program/ Observational-cross-sectional studies , Data collection

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

November 2017

November 2017

II. Lora Training Camp, Family planning methods

Seminar

Marmara Medical Students Association-Turkey

October 2017

October 2017

Should not delay life -Breast health awareness activity

Seminar

Marmara Medical Students Association-Turkey

October 2017

October 2017

Continuing Education Center, Marmara University Faculty of Medicine, SENATÜRK Senology Academy, Breast Nursing Certificate Program, - Breast cancer in Turkey, Etiology and Epidemiology. - Communication with the breast cancer casesntact ,

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

January 2017

January 2017

Basic Concepts in Sexual and Reproductive Health Symposium Social norms in sexual and reproductive health

Seminar

Marmara Medical Students Association & HAYAD & UNFPA-Turkey

November 2016

November 2016

1 DecemberWorld AIDS Day AIDS doesn't kill, prejudice does.

Conference

Marmara Medical Students Association-Turkey

October 2016

October 2016

Current developments on contraceptive methods

Conference

Istanbul Chamber of Pharmacists-Turkey

October 2016

October 2016

Should not delay life, Self breast examination training

Seminar

Marmara Medical Students Association-Turkey

October 2016

October 2016

Women Engineers Club Seminars. Breast cancer awareness seminars Early diagnosis saves lives

Seminar

Koç Üniversitesi-Turkey

October 2016

October 2016

With Young Healthcare Professionals, There Is Hope in Early Diagnosis Training Seminar, Early diagnosis and breast self-examination in breast cancer

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

April 2016

April 2016

An example of population-based breast cancer screening: The MEMEDER Experience

Conference

10th National Radiology Technicians Congress and Breast Radiology Symposium, RADTEK 2016-Turkey

March 2016

March 2016

Stomach Cancer Workshop with international participation. - Should Stomach Cancer Be Community-Based Screened?

Conference

R.T. MoH, Turkey Public Health Agency, Department of Cancer and KANKODER-Turkey

November 2015

November 2015

Sexual Rights Reproductive Rights, Who, Where, How? -A broad overview of reproductive health services in Turkey

Conference

Turkey Family Planning Foundation-Turkey

October 2015

October 2015

Breast Nursing Certificate Program, Marmara University Faculty of Medicine, SENATÜRK Senology Academy - Breast cancer in Turkey, Etiology and Epidemiology. - Communication skills with the breast cancer cases

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

November 2014

November 2014

Cost effective screening for breast cancer. Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs.

Conference

Cost effective screening for breast cancer. Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs. -Turkey

September 2014

September 2014

Helicobacter pylori prevalence and risk factors: Turkey Experience

Conference

11th National Hepatogastroenterology Congress-Turkey

March 2014

March 2014

International and national goals in preventing maternal mortality. Maternal Mortality Prevention Symposium I

Conference

İstanbul Provincial Health Directorate-Turkey

October 2013

October 2013

Breast Cancer Risk Factors and Prevention

Conference

Şişli Vocational School of Health-Turkey

September 2013

September 2013

Breast Cancer Risk Factors and Prevention (Breast Cancer Awareness Campaign)

Conference

Estee Lauder-Turkey

May 2013

May 2013

Breast cancer epidemiology (Breast cancer panel)

Seminar

6th International Oncology Days-Turkey

April 2013

April 2013

Prevention from occupational diseases and infectious diseases in hairdressers and barbers

Conference

Körfez Municipality-Turkey

March 2013

March 2013

Prevention from occupational diseases and infectious diseases in hairdressers and barbers

Conference

Cayirova Municipality-Turkey

November 2012

November 2012

Why are breast cancer screenings discussed? Are screening programs useless? / We are walking for breast cancer meeting ”Joint action against breast cancer

Workshop

We are walking for breast cancer meeting ”Joint action against breast cancer, T.C. MoH, WHO, Istanbul Metropolitan Municipality-Turkey

October 2012

October 2012

Reproductive Health Care Services in Turkey?

Conference

15th National Public Health Congress-Turkey

September 2012

September 2012

Breast Health, breast cancer screenings, BSE

Conference

FORD Auto industry Izmit-Turkey

March 2012

March 2012

Breast Health, breast cancer screenings

Conference

SIEMENS Istanbul-Turkey

February 2012

February 2012

Prevention of infections and immunization for barbers, hairdressers and beauty salons operating within the municipality boundaries

Conference

Tuzla Municipality, Directorate of Health Department-Turkey

November 2011

November 2011

Training of Sexual and Reproductive Health Trainers

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

June 2011

June 2011

Workshop on mid-level management (MLM) training in immunization for national training coordinators

Workshop

International Children's Center and World Health Organization European Office-Turkey

May 2011

May 2011

Reproductive Health. Symposium on Women's Labor in Health

Seminar

Turkish Medical Association, Women's Branch. Denizli-Turkey

May 2011

May 2011

Basic Concepts of Education and Adult Learning. Zoonotic Diseases Trainer of training

Seminar

R.T. Ministry of Health, General Directorate of Primary Health Care-Turkey

April 2011

April 2011

Diagnostic tests in Breast Diseases: National Standards

Conference

7th National Reproductive Health and Family Planning Congress, Ankara-Turkey

March 2011

March 2011

Health and hygiene training for the employees of barbers, hairdressers and beauty salons operating within the municipality boundaries (My occupational risks and health)

Conference

Tuzla Municipality, Directorate of Health -Turkey

December 2010

December 2010

Workshop on mid-level management (MLM) training in immunization for national training coordinators

Workshop

International Children's Center and World Health Organization European Office-Turkey

July 2010

July 2010

Comprehensive Module Training for Youth Counseling and Health Service Center staff

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

June 2010

June 2010

Advanced Education Skills Training

Seminar

Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

January 2010

January 2010

Comprehensive Module Training for Youth Counseling and Health Service Center staff

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

December 2009

December 2009

Monitoring and Evaluation Training on Educational Skills Training in Reproductive Health Regional Training Centers

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

October 2009

October 2009

Workshop on mid-level management (MLM) training in immunization for national training coordinators

Workshop

International Children's Center and World Health Organization European Office-Turkey

April 2009

April 2009

Screening Tests Important for Women's Health

Conference

6th National Reproductive Health and Family Planning Congress-Turkey

November 2006

November 2006

Comprehensive Module Training for Youth Counseling and Health Service Center staff

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

September 2006

September 2006

Comprehensive Module Training for Youth Counseling and Health Service Center staff

Seminar

Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

July 2006

July 2006

Comprehensive Module Training for Youth Counseling and Health Service Center staff, İzmir

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

May 2006

May 2006

Reproductive Health, Early Marriages, Early Pregnancies" in the training seminar for Kinsman Women living in Western Thrace

Conference

R.T. Prime Ministry General Directorate on the Status of Women-Turkey

May 2006

May 2006

Program Evaluation: What Are We Measuring?

Workshop

IV. National Medical Education Congress, Adana-Turkey

April 2006

April 2006

Training Skills Development Course

Seminar

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Turkey

March 2006

March 2006

Training Skills Development Course

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

March 2006

March 2006

Within the scope of Turkey Reproductive Health Program, to strengthen the training capacity for clinical standardization of skills training, Erciyes University, Kayseri

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

December 2005

December 2005

within the scope of Turkey Reproductive Health Program, to strengthen the training capacity for clinical standardization of skills training, Erciyes University, Kayseri

Seminar

Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

November 2005

November 2005

Comprehensive Module Training for Youth Counseling and Health Service Center staff, Istanbul

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

October 2005

October 2005

Preparatory workshop for “Practical Guide to School Age Child Health Approach for Primary Healthcare Professionals”. Ankara

Workshop

R.T. Ministry of Health Refik Saydam Hygiene Center Presidency, School of Public Health Directorate-Turkey

September 2005

September 2005

Prevalence of Helicobacter Pylori Study Results in Turkey: TURHEP Study

Conference

2nd Hepato-Gastroenterology Congress, Belek-Antalya-Turkey

September 2005

September 2005

Comprehensive Module Training for Youth Counseling and Health Service Center staff, Istanbul

Seminar

R.T. Ministry of Health General Directorate of Mother Child Health and Family Planning-Turkey

September 2005

September 2005

Prevalence of Helicobacter Pylori Study Results in Turkey: TURHEP Study

Conference

22nd National Gastroenterology Week-Turkey

November 2004

November 2004

TURHEP: Helicobacter Pylori Research in Turkey: Final results.

Conference

9th National Public Health Congress, Ankara-Turkey

September 2004

September 2004

TURHEP: Helicobacter Pylori Research in Turkey: preliminary results

Conference

21st National Gastroenterology Week, Kemer-Antalya,-Turkey

July 2003

July 2003

Developing Educational Skills of Trainers Course, Edirne

Seminar

R.T. Trakya University Faculty of Medicine and Public Health Specialists Association-Turkey

May 2002

May 2002

Developing Educational Skills of Trainers Course, Edirne

Seminar

Trakya University Faculty of Medicine and Public Health Specialists Association-Turkey

April 2002

April 2002

Seminar for Improving Educational Skills

Seminar

Public Health Professionals Association and Istanbul Medical Chamber-Turkey

Scholarships

2012 - 2012

2012 - 2012

From research to practice. Training course in sexual and reproductive health research

Other International Organizations

2011 - 2011

2011 - 2011

The optional block on adolescent sexual and reproductive health and related all five module

Other International Organizations

2009 - 2009

2009 - 2009

Introduction to cancer epidemiology in Lyon

Other International Organizations

2005 - 2005

2005 - 2005

"Design of an Integrated Curriculum" focused course by University of Maastricht, Faculty of Medicine

University

2001 - 2001

2001 - 2001

Healthcare management in disasters

Other Government Agencies

1998 - 1998

1998 - 1998

Participation in "Population and Development" training course of Hacettepe University Institute of Population Studies & United Nations Population Fund (UNFPA)

United Nations

1998 - 1998

1998 - 1998

Enhancing IPC Skills and IEC Materials Utilization training by The John Hopkins University Center for Communication Programme

University

1997 - 1997

1997 - 1997

"Management Education Program" organized by METU Department of Business Administration

Other Government Agencies

1997 - 1997

1997 - 1997

Advances in Family Health Communication Workshop

University

1997 - 1997

1997 - 1997

Course of running successful training programs

Other International Organizations

1996 - 1996

1996 - 1996

Time and Stress Management

Special Institutions and Organizations

1994 - 1994

1994 - 1994

Epidemiology

Other Government Agencies

1993 - 1994

1993 - 1994

Programme management and EPI

Other Government Agencies

1993 - 1993

1993 - 1993

EPI Training Course

Other International Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 290

h-index (WOS): 9

Jury Memberships

August-2018

August 2018

Doctorate

Doctorate - İstanbul Okan Üniversitesi

May-2018

May 2018

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

November-2017

November 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Trakya Üniversitesi

January-2017

January 2017

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Okan Üniversitesi

January-2017

January 2017

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Okan Üniversitesi

January-2017

January 2017

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Okan Üniversitesi

December-2016

December 2016

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstinye Üniversitesi

December-2016

December 2016

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - İstanbul Üniversitesi

January-2016

January 2016

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2015

June 2015

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

June-2015

June 2015

Post Graduate

Post Graduate - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

October-2013

October 2013

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2013

June 2013

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

April-2008

April 2008

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Marmara Üniversitesi

April-2007

April 2007

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2006

December 2006

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

Announcements & Documents

Everything you wonder about breast cancer: Symptoms, treatment, risk factors
Other
10/22/2020

Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu kapsamda Hürriyet gazetesinin özel sağlık ekinde, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) deki başkan yardımcısı rolüm ve Halk Sağlıkçısı olmam nedeniyle, halk için farkındalık yaratmak amaçlı bir yazı yazdım, yayınlandı.