Doç.Dr.

AYŞE NİLÜFER ÖZAYDIN


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1998 - 2003

1998 - 2003

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı A.B.D., Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı A.B.D., Türkiye

1976 - 1984

1976 - 1984

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

1998 Türkiye nüfus ve sağlık araştırması verilerine göre, Türkiye'deki evli erkeklerin üreme sağlığı konusundaki bilgi ve tutumu

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

1997

1997

Yüksek Lisans

Ankara ilindeki eczanelerde soğuk-zincir konusunda uygulamalar

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Aromaterapi Kursu

Sağlık ve Tıp

Art de Huile

2019

2019

Kanser Biyoinformatiğinde Yapay Zeka

Kişisel Gelişim

İstinye Üniversitesi,Moleküler Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMKAM), Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD)

2019

2019

Araştırma Yayınlama Çalıştayı Eğitici Belgesi

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi

2018

2018

Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi (TOYS) kursu eğiticisi

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi

2017

2017

Klinik Becerilerin Standardizasyonu ve Eğitim Metodolojisi kursu, Aile Planlaması Uygulama Eğitimcisi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

T.C. Sağlık Bakanlığı,

2017

2017

Master derece Reiki semineri

Kişisel Gelişim

Uma Chonyi Füsun Unat, Bağımsız Reiki Master

2016

2016

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 10. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, T.C. Sağlık Bakanlığı

2015

2015

Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi,

Sağlık ve Tıp

T.C.S.B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Marmara Üniversitesi

2015

2015

III. Art Derece Reiki Semineri

Kişisel Gelişim

Uma Chonyi Füsun Unat, Bağımsız Reiki Master

2012

2012

Klinik araştırma metotları kursu.

Sağlık ve Tıp

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri Derneği, Yale Üniversitesi, Tıp Fakültesi.

2012

2012

The Research Workshop: From research to practice: Training Course In Sexual And Reproductive Health Research. The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction in partnership with World Health Organization the Department Of Reproductive Health And Research.

Sağlık ve Tıp

The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction in partnership with World Health Organization the Department Of Reproductive Health And Research.

2011

2011

Klinik ortamlarda öğrenme ve değerlendirme kursu, ileri eğitici gelişimi programı.

Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi

2011

2011

Kadın üst giysileri dikimi

Kişisel Gelişim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

2011

2011

Bitki Ressamlığı Kursu

Kişisel Gelişim

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul

2011

2011

, Strategic Leadership and Management for Reproductive Health Training of Trainers

Sağlık ve Tıp

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs

2011

2011

Evidence Based Management of Pre-eclampsia and Eclampsia, University of Oxford,

Sağlık ve Tıp

, The Geneva Foundation for Medical Education and Research: WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction. The World Health Organization

2011

2011

Adolescent sexual health. The Geneva Foundation for Medical Education and Research:

Sağlık ve Tıp

The Geneva Foundation for Medical Education and Research: WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction. The World Health Organization.

2011

2011

From research to practice: Training Course In Sexual And Reproductive Health Research. The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction, The World Health Organization

Sağlık ve Tıp

The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction, The World Health Organization.

2011

2011

Kalitatif Araştırmalar Kursu.

Sağlık ve Tıp

Marmara Sağlık, Eğitim, Araştırma Vakfı,

2010

2010

Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu Sertifikası

Kişisel Gelişim

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Edinburg Royal Botanik Garden, Yeditepe Üniversitesi

2010

2010

İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü.

2009

2009

Course on Introduction to the Cancer Epidemiology, as part of Summer School on cancer epidemiology in Lyon, France. World Health Organization International Agency for Research on Cancer in collaboration with IAEA.

Sağlık ve Tıp

International Agency for Research on Cancer, WHO,

2008

2008

Jinekoloji pratiğinde meme hastalıklarına yaklaşım semineri.

Sağlık ve Tıp

Marmara Universitesi, Tıp Fakültesi

2007

2007

Çok değişkenli çözümlemeler (İleri düzey) kursu, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,

Sağlık ve Tıp

Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği,

2007

2007

The graduate summer school on new advances in statistics

Mesleki Kurs

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2005

2005

The focus course “Design of an Integrated Curriculum”.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

University of Maastricht, Faculty of Medicine. Maastricht, the Netherlands

2005

2005

“Üreme Sağlığı eğitimcisi”; Üreme sağlığına giriş, Güvenli annelik, Aile planlaması danışmanlığı, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri ve Eğitim becerileri eğitimleri.

Sağlık ve Tıp

. T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye.

2004

2004

Sağlık araştırmacıları için niteliksel araştırma yöntemleri eğitim programı,

Sağlık ve Tıp

Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL),

2003

2003

Örneklem tasarımı semineri.

Sağlık ve Tıp

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Emory University, Rollins School of Public Health,

2003

2003

İşçi Sağlığı Gezici Eğitim Semineri “İstanbul ve Batı Karadeniz Bölgesi”.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

2002

2002

Ölçme ve değerlendirme teknikleri kursu, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi

2002

2002

Eğitim becerileri kursu, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Marmara Üniversitesi

2001

2001

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi

Sağlık ve Tıp

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

2001

2001

Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Kursu, Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Sağlık ve Tıp

Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

2000

2000

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi.

Sağlık ve Tıp

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,

2000

2000

Sağlık araştırmalarında bilgisayar ve internet kullanımı kursu

Sağlık ve Tıp

Uluslar arası Halk Sağlığı Kongresi

2000

2000

Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Kursu, Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Sağlık ve Tıp

Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

1999

1999

Project Cycle Management: PCM Training in Partner States

Sağlık ve Tıp

European Council

1998

1998

Nüfus ve kalkınma kısa dönemli kursu.

Sağlık ve Tıp

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Bursa, Türkiye.

1998

1998

Enhancing IPC Skills and IEC Materials Utilization

Sağlık ve Tıp

The Johns Hopkins University, School of Hygene and Public Health, The Centre for Communication Programs,

1998

1998

Sağlık yönetimi eğitim program

Sağlık ve Tıp

Ankara Tabip Odası, SSK Ankara Sağlık İşleri, Ankara Sağlık Müdürlüğü,

1998

1998

Klinik araştırmaların tasarımı, yürütme ve sunum ilkeleri ve kalite kontrolü

Kalite Yönetimi

TÜBİTAK, Türk Tabipleri Birliği,

1997

1997

Üreme sağlığı hizmetlerini güçlendirme programı, eğitici eğitimi.

Sağlık ve Tıp

T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

1997

1997

Yönetim eğitim programı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı.

Sağlık ve Tıp

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1997

1997

Advances in Family Health Communication Workshop,

Sağlık ve Tıp

The Johns Hopkins University, Centre for Communication Programs,

1997

1997

Başarılı eğitim programları yürütme kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Management Sciences for Health, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,

1996

1996

Yönetim ve organizasyon II dönem programı. Hacettepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Sağlık ve Tıp

Hacettepe Üniversitesi

1996

1996

Zaman ve stres yönetimi

Sağlık ve Tıp

. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,

1996

1996

Etkin ve hızlı okuma semineri

Kişisel Gelişim

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Sarı Işık Diksiyon-İletişim, etkin ve hızlı okuma kursları

1996

1996

Etkili Sunuş Teknikleri semineri,

Eğitim Yönetimi ve Planlama

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Bağımsız Danışmanlık Hizmetleri,

1995

1995

Eğitim metodolojisi semineri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,

1994

1994

Academic Vocabulary

Yabancı Dil

Applied English Language Studies Unit, The University Liverpool, UK

1994

1994

Advanced Grammar

Yabancı Dil

Applied English Language Stıdies Unit, The University Liverpool, UK

1994

1994

Epidemiology In Action

Sağlık ve Tıp

Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, United Kingdom,

1993

1993

EPI Training course, Expanded Programme of Immunisation,

Sağlık ve Tıp

World Health Organization

1991

1991

Antrenman bilgisi sempozyumu. Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, Gençlik ve Spor Gen. Müd., Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi.

Sağlık ve Tıp

Hacettepe Üniversitesi

1991

1991

Anti Doping Education and Legal Aspects of Doping Control in the Sport Medicine Course, International Olympic Committee, Hacettepe Üniv. Eczacılık Fakültesi.

Sağlık ve Tıp

International Olympic Committee, Hacettepe University, Faculty of Pharmacy

1991

1991

İş Hekimliği Sertifikası.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi Başkanlığı.

1990

1990

Spor Hekimliği Sertifika eğitimi

Sağlık ve Tıp

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı

1986

1986

Rahim içi araç uygulama kursu, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi.

Sağlık ve Tıp

T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü,

1976

1976

Daktilografi Kursu Bitirme Sertifikası

Kişisel Gelişim

Özel AR Daktilografi Kursu

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2001 - 2011

2001 - 2011

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2005 - 2007

2005 - 2007

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2001 - 2001

2001 - 2001

Uzman

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

1997 - 2001

1997 - 2001

Kadın Sağlığı Daire Başkanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü,

T.C. Sağlık Bakanlığı

1992 - 1997

1992 - 1997

İl Aşılama Sorumlusu

T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Sağlık Müdürlüğü, Bağışıklama Şub.

1987 - 1992

1987 - 1992

Ankara, Çubuk 1 Nolu Sağlık Ocağı Hekimi,

T.C. Sağlık Bakanlığı,

1986 - 1987

1986 - 1987

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuk Sağlığı ve Kadın Sağlığı Şube Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı

1985 - 1986

1985 - 1986

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Bağışıklama Sorumlusu

T.C. Sağlık Bakanlığı

1984 - 1985

1984 - 1985

Gaziantep Merkez, Karşıyaka Sağlık Ocağı Hekimi

T.C. Sağlık Bakanlığı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Protection of adolescents from unwanted pregnancies and STIs

Lisans

Lisans

Health economics, basic definitions economic evaluation in health care

Lisans

Lisans

Aile Planlaması

Lisans

Lisans

Adolescent health

Lisans

Lisans

Dünya çocuk sağlığı politikası ve hedefleri

Lisans

Lisans

Gıda güvenliği ve katkı maddeleri

Lisans

Lisans

Food safety and security, food additives

Lisans

Lisans

Overwiew of women's health

Lisans

Lisans

Bağışıklama

Lisans

Lisans

Ageing in puplic health perspective

Lisans

Lisans

İstenmeyen gebelikler

Lisans

Lisans

Family Planning

Lisans

Lisans

Çocuk sağlığı göstergeleri

Lisans

Lisans

Effects of excess fertility on women's and child health

Doktora

Doktora

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması

Lisans

Lisans

Antenatal Care Risk Aproach

Lisans

Lisans

Yaşam kalitesi

Lisans

Lisans

Kanıta dayalı tıp stajı

Lisans

Lisans

Sağlık hizmetlerinin finansmanı

Lisans

Lisans

Unwanted pregnancies

Lisans

Lisans

Demographic transition in the world and Turkey

Lisans

Lisans

Safe Motherhood

Lisans

Lisans

Türkiye'de çocuk sağlığının durumu

Lisans

Lisans

World child health policy and targets

Lisans

Lisans

Conventions on the rights of the woman and child

Lisans

Lisans

Halk sağlığı bakışı ile yaşlanma

Lisans

Lisans

Financing health care systems

Lisans

Lisans

Gebelik ve emzirme döneminde beslenme

Lisans

Lisans

Child health indicators

Lisans

Lisans

Risk gruplarında beslenmenin değerlendirilmesi

Lisans

Lisans

Sağlık ekonomisi, temel tanımlar ve sağlık hizmetinde ekonomik değerlendirme

Lisans

Lisans

Prevention of reproductive organ cancers

Lisans

Lisans

Assessment of nutrition status in risk groups

Lisans

Lisans

Kadın ve çocuk sağlığı konusundaki sözleşmeler

Lisans

Lisans

Quality of lifr

Lisans

Lisans

Kadın sağlığına genel bakış

Lisans

Lisans

Emzirme, bebek beslenmesi ve büyüme gelişme izlemleri

Lisans

Lisans

Beslenme ile ilişkili hastalıklar ve korunma

Lisans

Lisans

Immunization

Lisans

Lisans

Acil korunma

Lisans

Lisans

Emergency contraception

Lisans

Lisans

Maternal nutrition during pregnancy and lactation

Lisans

Lisans

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri

Lisans

Lisans

Nutrition related diseases in prevention

Lisans

Lisans

Breastfeeding, infant feeding and growth monitoring

Lisans

Lisans

Child health status in Turkey

Lisans

Lisans

Antenatal bakım ve risk faktörleri

Lisans

Lisans

Adolesan sağlığı

Lisans

Lisans

Güvenli annelik

Lisans

Lisans

Sexual abuse and violence

Lisans

Lisans

Demographic transition in the world and Turkey

Lisans

Lisans

Mesleki genitoüriner sistem hastalıkları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Temel sağlık göstergeleri

Lisans

Lisans

Definition; pandemic, epidemic, endemic, eradication, control, elimination, prevalance, case definitions, primary and secondary attact rate

Lisans

Lisans

ICP/Research Planning Workshop

Lisans

Lisans

Fertility regulation, unwanted pregnancies and abortions

Lisans

Lisans

Sağlık Ölçütleri

Lisans

Lisans

Araştırma Grup Danışmanlığı

Lisans

Lisans

Contraceptive methods

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stres yönetimi

Lisans

Lisans

Mesleksel kanserler

Lisans

Lisans

Contraception for special groups

Lisans

Lisans

Kardiyovasküler risk faktörleri

Lisans

Lisans

Family planning in practice

Lisans

Lisans

Soluduğumuz havada ne var?

Lisans

Lisans

Research Planning Workshop

Lisans

Lisans

Sağlık eğitimine giriş

Lisans

Lisans

Reproductive Health

Lisans

Lisans

US/CS History taking, counselling, talking about sexuality,

Lisans

Lisans

Sağlıkla ilgili kayıtlar ve bildirim

Lisans

Lisans

Stress modülü

Lisans

Lisans

Infection Prevention

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Zaman yönetimi

Lisans

Lisans

Soluk Beniz

Lisans

Lisans

Protection of adolescents from unwanted pregnancies and STIs

Lisans

Lisans

Prevention of reproductive organ cancers

Lisans

Lisans

Evidence based medicine

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Nüfus ve sağlık

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlık göstergelerinin hesaplanması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiye'de sağlığın durumu

Doktora

Doktora

İleri epidemiyoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Temel sağlık hizmetleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kadın sağlığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Biyoistatistik

Doktora

Doktora

İleri epidemiyoloji

Doktora

Doktora

İleri istatistik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aile planlaması danışmanlığı ve geri dönüşümlü yöntemlere giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Epidemiyoloji

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Gram-negative bacilli causing infections in an intensive care unit of a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey

Akcay S. S. , Inan A., Cevan S., ÖZAYDIN A. N. , Cobanoglu N., Ozyurek S. C. , et al.

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.8, ss.597-604, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Successful First Round Results of a Turkish Breast Cancer Screening Program with Mammography in Bahcesehir, Istanbul

Kayhan A., ÖZKAN GÜRDAL S., Ozaydin N. , Cabioglu N., Ozturk E., Ozcinar B., et al.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.1693-1697, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Isoretinoin has no negative effect on attention, executive function and mood

Ergun T., Seçkin Gençosmanoğlu D. , Özaydın A. N. , Bakar Ö., Cömert A., Atsu N., et al.

Journal Of The European Academy Of Dermatology And Venereology, cilt.26, ss.431-439, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Effect of extremely low frequency electromagnetic fields on growth rate and morphology of bacteria

Inhan-Garip A. , Aksu B. , Akan Z., AKAKIN D. , ÖZAYDIN A. N. , San T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, cilt.87, ss.1155-1161, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Survey on a Mammographic Screening Program in Istanbul, Turkey

Ozmen V., ÖZAYDIN A. N. , Cabioglu N., Gulluoglu B. M. , Unalan P. C. , Gorpe S., et al.

BREAST JOURNAL, cilt.17, ss.260-267, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2006

2006

Consistency of couple declaration about using family planning methods in Turkey

Akin L., Ozaydin N.

Journal of Biosocial Science, cilt.38, ss.735-744, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

The relationship between males' attitudes to partner violence and use of contraceptive methods in Turkey

Akin L., Ozaydin N.

European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, cilt.10, ss.199-206, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1989

1989

Single-dose amoxicillin, TMP-SMX and ofloxacin therapy in lower urinary tract infections

ÜNAL S., AYDIN M. D. , Ozaydin N. , AKIN A.

Mikrobiyoloji Bulteni, cilt.23, ss.231-237, 1989 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Men’s knowledge and attitudes towards breast cancer: A descriptive study

Özaydın A. N. , Doğan E., Bozdoğan B.

European journal of breast cancer, cilt.16, ss.183-191, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

The impact of training of peer educator on sexual and reproductive health: An interventional study

ÖZAYDIN A. N. , Cifter A., Bozdogan B., Kici N.

Marmara Medical Journal, cilt.33, ss.75-82, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Effect of information technology services on hospital performance

Nokay İ., ÖZAYDIN A. N.

Health Care Academician Journal, cilt.5, ss.226, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Screening of summary of product characteristics of desloratadine for cardiovascular safety

ÖZAYDIN A. N. , ÖZAYDIN F. N.

The International Journal of Recent Scientific Research, cilt.8, ss.19119-19121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Comparison of the Summary of Product Characteristics of Levocetirizine 5 mg According to Safety Criteria for Rational Drug Use

ÖZAYDIN F. N. , ÖZAYDIN A. N.

Research Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy) RRJHCP, cilt.3, ss.43-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yaşlılarda besin ilaç etkileşimi

ÖZAYDIN F. N. , ŞENSOY F., ÖZAYDIN A. N.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.25, ss.125-130, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

EFFECTS OF EATING HABITS ON ANTHROPOMETRICS AND BLOOD VALUES OF AUTOMOTIVE FACTORY WORKERS IN TOFAŞ

Şeker Ş. E. , TÜFEKÇİ ALPHAN M. E. , ÖZAYDIN A. N. , ŞENSOY F., aslanhan b., özkan a.

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The geographic variance of Helicobacter pylori infection in Europe and its impact on the incidence of gastric cancer

ÖZAYDIN A. N.

EMJ Gastroenterol, cilt.3, ss.94-102, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Meme kanseri taramaları

Özaydın A. N.

Görünüm, ss.10-11, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi

Balkan N., Özaydın A. N. , Toprak Ülger N.

Clinical and Experimental Health Science, cilt.2, ss.149-154, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Aile Planlaması Danışmanlığı

Özaydın A. N.

Hekim Forumu, ss.46-49, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler.

Torun F., Dilek Torun S., Özaydın A. N.

The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.24, ss.24-31, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler

Torun F., Torun S., ÖZAYDIN A. N.

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.24-31, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2006

2006

The European Charter on Counteracting Obesity 2006”

Özaydın A. N. , Soylu M., Kalaça S.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.4, ss.81-83, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Balık tutabilmek

Özaydın A. N. , Tiryaki A. R. , Çalı Ş.

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, no.136, ss.46-53, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Active surveillance of severe malaria and related deaths in two referral hospitals in Mukalla city in Yemen

Bin Ghouth A. S. , Özaydın A. N.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.3, ss.75-79, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Kadın ve şiddet

Özaydın A. N. , Üner O., Akın A.

Sağlık ve Toplum, ss.73-78, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

İstenmeyen gebelikler ve düşüklerin kadın sağlığına etkileri

Özaydın A. N. , Akın A.

Sağlık ve Toplum, cilt.8, ss.55-60, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Hepatit A aşısı ve Hepatit B aşısında Yenilikler

Özaydın A. N.

Ankara Deontoloji Dergisi, ss.12-15, 1996 (Hakemsiz Dergi)

1993

1993

Sporda Bayanlar

Özaydın A. N.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.2, ss.344-346, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Özaydın A. N. , Uzuner A.

İstanbul Eczacı Odası, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2019

2019

2019

How effective the structured training in the decision of screening of gestational diabetes?

Usal Tarhan N., Ayvacı Taşan H., Özaydın A. N.

3rd International and 21st National Public Health Congress, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.783

2019

2019

Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programının Halk Sağlığı açısından yansımaları

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye, 26 Kasım 2019, ss.1-15

2019

2019

Meme kanserinde tarama programları nasıl uygulanır? Bahçeşehir tecrübesi

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2019

2019

2019

Birinci basamakta meme kanseri taramalarının önemi

Özaydın A. N.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2019

2019

2019

Population based breast cancer screening: What are the spesific problems and the ways of the solution?

Özaydın A. N.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019

2019

2019

MEMEDER-Bahçeşehir Tarama Projesi

Özaydın A. N.

PEMBE FESTİVAL, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019

2019

2019

Meme kanseri taraması

Özaydın A. N.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi-2, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2019

2019

2019

Yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımı: Toplum bazlı bir çalışma

Yüksel H. G. , Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

I. Uluslar arası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Mart 2019, ss.101

2018

2018

Characteristics of screen detected breast cancer of Turkish Screening Project

Cabıoğlu N., Özkan Gürdal S., Kayhan A., Özaydın A. N. , Şahin C., Özçınar B., et al.

BHGI Global Summit, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Ekim 2018

2017

2017

Uptake of mammography and reasons for non participation: A cross sectional study in Istanbul

Tepe P., Özaydın A. N. , Sakarya S.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

2017

2017

Effect of sexual and reproductive health peer educator training on preclinical medical students’

Özaydın A. N. , Bozdoğan B., Çifter A., Kici N.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences” (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

2017

2017

The knowledge about current issues of contraceptive methods of pharmacists in Istanbul

Özaydın A. N. , Bozdoğan B., Özaydın F. N.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

2017

2017

Factors affecting the success of smoking cessation treatment in a smoking cessation clinic

Kocakaya D., Olgun Yıldızeli Ş. , Senol H., Aslan S., Çırakoğlu A., Çakır M. N. , et al.

European Respiratory Society Annual Congress 2017, Milan, İtalya, 09 Eylül 2017 - 13 Eylül 2107

2017

2017

Kronik hastalıkların önlenmesinde polifenollerin yeri

Özaydın F. N. , Şensoy F., Özaydın A. N.

Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Bir aile sağlığı merkezine kayıtlı yaşlılarda sık görülen hastalıklar ve ilaç kullanımı

Yüksel H. G. , Özaydın A. N.

9.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.45-46

2017

2017

Aktif yaşlıda hangi antihistaminik daha güvenlidir?

Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

9.Ulusal Yaşlılık kongresi, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.45-46

2016

2016

1 Aralık Dünya AIDS günü Bulaşma ve korunma yolları

Özaydın A. N.

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 28 Kasım 2016

2016

2016

Food Drug Inretaction in the Elderly

Özaydın F. N. , Özaydın A. N.

The Food Factor I Barcelona Conference, Barcelona, İspanya, 2 - 04 Kasım 2016, ss.41

2016

2016

Meme kanserinde erken teşhis ve elle muayenenin önemi

Özaydın A. N.

genç sağlıkçılarla erken teşhiste umut var, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim 2016

2016

2016

Meme kanserinde erken teşhis ve kendi kendine meme muayenesi

Özaydın A. N.

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2016

2016

2016

Sign Language Education for Barrier Free Health Care Implementation in Radiology Units

Akyurt N. , Özaydın A. N.

19th ISRRT World Congress, Seoul, Güney Kore, 20 - 22 Ekim 2016, ss.128

2016

2016

Meme kanserinde erken tanıda kendi kendine meme muayenesi

Özaydın A. N.

Meme kanseri bilinçlendirme seminerleri, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2016

2016

2016

Mide Kanseri Toplum Tabanlı Taranmalı mı?

Özaydın A. N.

Uluslararası katılımlı Mide Kanseri Çalıştayı. T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı ve KANKODER. , Ankara, Türkiye, 10 Mart 2016

2015

2015

Bahcesehir mammography screening project BMSP is cost effective in a developing country

Özmen V., Cabioğlu N., Özkan Gürdal S., Özaydın A. N. , Kayhan A., Arıbal M. E.

2015 San Antonio Breast Cancer Symposium, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 12 Aralık 2015

2014

2014

Cost effective screening for breast cancer.

Özaydın A. N.

Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs. , Ankara, Türkiye, 27 Kasım 2014

2014

2014

Kadınlarda alkol ve sigaranın birlikte kullanımı meme kanseri riskini artırıyor mu ?

Yıldırım A. D. , Esencan T. Y. , Özaydın A. N.

Konsensus 14 "Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme", İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

2014

2014

İstanbul/Moda'da oturan 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri olası risk faktörleri

Yıldırım A. D. , Özaydın A. N. , Esercan T.

Konsensus 14 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

2014

2014

Ergonomic risk assessment in a workplace through Quick Exposure Checklist (QEC)

Arsan Bilgiç E., Özaydın A. N.

VII. International Conference on Occupational Safety and Health. , İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2014, no.235

2013

2013

Molecular profiles of screen detected

Özaydın A. N.

San Antonio Breast Cancer Symposium , Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 14 Aralık 2013, ss.4-7

2013

2013

Meme kanseri epidemiyolojisi (Meme kanseri paneli)

Özaydın A. N.

6. Uluslararası Onkoloji Günleri,, Muş, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2013, no.449510

2013

2013

İstanbul/Moda'daki 40-69 yaş grubu'ndaki kadınların meme kanseri erken tanı programlarına katılmama nedenleri

Yıldırım A. D. , Özaydın A. N.

II. Uluslararası katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013

2012

2012

Meme kanseri taramaları neden tartısılıyor? Tarama programları faydasız mı?.

Özaydın A. N.

2. Meme kanseri için yürüyoruz toplantısı” Meme kanserine karsı ortak hareket, T.C. S.B., DSÖ, Istanbul Büyüksehir Belediyesi. , İstanbul, Türkiye, 10 Kasım 2012, no.449527

2012

2012

Evaluation of anxiety level about their professional skills of the third year students of faculty of medicine in Marmara University

Hıdıroğlu S. , Lüleci N. E. , Özaydın A. N. , Save D. , Karavuş M.

VI: Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi , Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2012

2012

2012

Cervical cancer screening behaviours in Turkish middle age group women in Moda

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, no.51

2012

2012

Risk status of osteoporosis in Turkish middle age group womennin Moda

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, no.7

2012

2012

Cervical Cancer Screening Behaviours in Turkish middle age group women in Moda.

Özaydın A. N. , Demir Yıldırım A.

5. Ulusal Yaşlı Kongresi "2012", Ankara, Türkiye, 2 - 03 Ocak 2012, no.449036, ss.125

2011

2011

Cold chain

Özaydın A. N.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Türkiye, 13 - 18 Haziran 2011

2011

2011

Making disease surveillance work

Özaydın A. N. , Velipaşaoğlu S.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Türkiye, 13 - 18 Haziran 2011

2010

2010

Cold chain

Özaydın A. N.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Türkiye, 6 - 11 Aralık 2010

2010

2010

Making disease surveillance work

Özaydın A. N. , Velipaşaoğlu S.

Workshop on mid-level management training in immunization for national training coordinators, Ankara, Türkiye, 6 - 11 Aralık 2010

2010

2010

Survey on a pilot mammographic screening programme in Istanbul, Turkey

Cabioğlu N., Özmen V., Özaydın A. N. , Güllüoğlu M. B. , Ünalan P., Gorpe S., et al.

7th European Breast Cancer Conference, Barcelona, İspanya, 24 - 27 Mart 2010

2009

2009

Bahçeşehir'de oturan sağlıklı kadınlarda mamografi çekilmesini etkileyen faktörler

Özaydın A. N. , Cabioğlu N., Güllüoğlu M. B. , Cöbek Ünalan G. P. , Görpe S., Öner B., et al.

X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009, ss.96

2009

2009

“How does medical education effect the nutrition knowledge and behaviors of students as future counsellors and role model for populatio

Özaydın A. N. , Astarlı Ö.

12th World congress on Public Health in Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 02 Mayıs 2009, ss.3610

2009

2009

Helicobacter pylori prevalance in Turkey: A population based, cross-sectional screening with the 13C-Urea breath test.

Özaydın A. N. , Türkyılmaz A. S. , Çalı Ş.

12th World congress on Puplic Health , İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009, no.10102

2009

2009

FActors associated with breast cancer screening behavior

Özaydın A. N. , Cabioğlu N., Ünalan P. C. , Görpe S., Kaleli S., Özden V. E.

12th World Congress on Puplic Health , İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009, no.9079

2008

2008

Adolesanların "adete" bakışı

Altundaş E., Demet E., Ergin B., Gündüz E., Malim S., Özaydın A. N.

12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.311

2008

2008

Probleme dayalı öğrenme modüllerinin değerlendirilmesi

Gürpınar M., Keklik E., Sarıkaya Ö. , Özaydın A. N. , Kalaça S.

5. Ulusal Tıp Eğitim Kongresi , İzmir, Türkiye, 06 Mayıs 2008 - 09 Mayıs 2009, ss.87

2007

2007

İlköğretim öğrencilerine 'Sağlıklı Yaşam' Eğitimi

Özaydın A. N. , Güleken M., Eyvaz K., Altundaş E., Levent Y.

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007, ss.427

2007

2007

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan asistan doktorların yaşam kalitesi

Demir F., Özaydın A. N. , Gülü T., Taşdemir M., Kocabaş M., Açıl M.

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007, ss.446-447

2006

2006

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde okuyan gençlerde riskli davranışların değerlendirilmesi

Kalaça S., Demir F., Özaydın A. N. , Bakırcı N., Çalı Ş.

I. Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 Kasım - 01 Aralık 2006, ss.28

2005

2005

Kırk yaş üzerindeki kadınlar yaşamlarının bu dönemlerine hazırlar mı?

Özaydın A. N. , Torun S., Deveci B., Duğan N., Alpak G.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri , Ankara, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.369

2005

2005

Erkeklerin cinsel mitleri

Torun S., Özaydın A. N. , Torun F.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Ankara, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.536

2005

2005

Sağlıklı orta yaşlı kadınlarda osteoporoz riski

Özaydın A. N. , Yıldırım N., Uçkun U., Yılmaz H., Şimşek O.

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri , Ankara, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.367

2004

2004

A descriptive study of the university students about their knowledge on reproductive health and assesment of their needs

Özaydın A. N. , Arslan Y., Elshair A., Hashim M.

8th Congress of the European Society of Contraception, Edinburgh, İngiltere, 23 - 26 Haziran 2004, ss.184

2004

2004

A model: which factors affect the use of contraceptive methodsof husbands in Turkey?

Özaydın A. N. , Akın L.

8th Congress of the European Society of Contraception, Edinburgh, İngiltere, 23 - 26 Haziran 2004, ss.184

2000

2000

Total qualty management preparations at the Ministry of Health

Kaya K., Numanoğlu S. C. , Oğuzhan T., Batur M., Özaydın A. N. , Çelik S., et al.

International Puplic Health Congress "Health 21 in Action", İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.75

2000

2000

Cold chain practice in the pharmacies in Ankara (1997)

Özaydın A. N. , Akın L.

International Public Health Congress "Health 21 in Action", İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.54

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Durumlar

Özaydın A. N. , Aşut Ö., Acar Vaizoğlu S. (Editör)

Yeni Halk Sağlığı, Prof Dr Songül Acar Vaizoğlu, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.237-311, 2019

2017

2017

Araştırma Tipleri

Özaydın A. N. , Özdil K. (Editör), Kadanalı A. (Editör), Naderi S. (Editör)

Asistan El Kitabı, Doç Dr Kamil Özdil,Prof Dr Ayten Kadanalı,Prof Dr Sait Naderi, Editör, Retina Tasarım Ajansı, Kocaeli, ss.255-275, 2017

2015

2015

Adolesanların cinsel ve üreme sağlığı

Özaydın A. N. , Apaydın Kaya Ç. (Editör), Uzuner A. (Editör)

Adolesan Sağlığı, Doç Dr Çiğdem Apaydın Kaya, Editör, Medikal Akademi, İstanbul, ss.327-357, 2015

2015

2015

Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık

Uzuner A., Özaydın A. N.

Adolesan Sağlığı: Koruyucu Hekimlik ve erken tanı, Çiğdem Apaydın Kaya, Editör, Medikal Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.1-450, 2015

2006

2006

İzleme ve Değerlendirme Becerileri Eğitici Rehberi

Heitmann U., Özaydın A. N.

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizm, Ankara, 2006

2005

2005

Family Planning Counselling in Service Training Module, Trainer’s Guidebook

Özaydın A. N. , Debay M.

Avrupa Birliği, Üreme Sağlığı Ofisi, Ankara, 2005

2005

2005

Aile Planlaması Danışmanlığı (Katılımcı Kitabı

Özaydın A. N. , Debay M.

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizm, Ankara, 2005

2001

2001

Olağanüstü durumlarda üreme sağlığı hizmetleri ve aile planlaması

Özaydın A. N.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, A.S.Esin,T.Oğuzhan,K.Cengiz Kaya,T.Ergüder,A.Taylan Özkan,İ.Yüksel., Editör, TAKAV Yay, Ankara, ss.227-261, 2001


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 194

h-indeksi (WOS): 7