Prof.

AYŞE NİLÜFER ÖZAYDIN


School of Medicine

Internal Medical Sciences

Department of Public Health

Education Information

1998 - 2003

1998 - 2003

Doctorate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı A.B.D., Turkey

1994 - 1997

1994 - 1997

Postgraduate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı A.B.D., Turkey

1976 - 1984

1976 - 1984

Undergraduate

Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

1998 Türkiye nüfus ve sağlık araştırması verilerine göre, Türkiye'deki evli erkeklerin üreme sağlığı konusundaki bilgi ve tutumu

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

1997

1997

Postgraduate

Ankara ilindeki eczanelerde soğuk-zincir konusunda uygulamalar

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Hava Kirliliğinin Sağlık Etkilerinin Hesaplanması: Air-Q yazılımının kullanımı ve uygulama

Vocational Course

4th International and 22nd National Congress on Public Health by Association of Public Health Specialists

2020

2020

Aromaterapi Kursu

Vocational Course

Art de Huile

2019

2019

Kanser Biyoinformatiğinde Yapay Zeka

Vocational Training

Istinye University, Molecular Cancer Application and Research Center (İSÜMKAM), Molecular Cancer Research Association (MOKAD)

2019

2019

Araştırma Yayınlama Çalıştayı

Vocational Course

Marmara Üniversitesi

2018

2018

Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi (TOYS) kursu

Vocational Course

Marmara Üniversitesi

2017

2017

Klinik Becerilerin Standardizasyonu ve Eğitim Metodolojisi kursu, Aile Planlaması Uygulama Eğitimi

Vocational Training

R.T. Ministry of Health

2017

2017

Master derece Reiki semineri

Personal Evolution

Uma Chonyi Füsun Unat, Independent Reiki Master

2016

2016

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 10. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı

Occupational Health and Safety

Association of All Radiology Technicians and T.C. Ministry of Health

2015

2015

Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi,

Vocational Course

R.T. MoH. Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Agency and Marmara University, Faculty of Medicine.

2015

2015

III. Art Derece Reiki Semineri

Personal Evolution

Uma Chonyi Füsun Unat, Independent Reiki Master

2012

2012

Klinik araştırma metotları kursu.

Vocational Course

Marmara University, Faculty of Medicine, Ankara University Faculty of Medicine Developmental Paediatrics Association, Yale University, Faculty of Medicine.

2012

2012

The Research Workshop: From research to practice: Training Course In Sexual And Reproductive Health Research. The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction in partnership with World Health Organization the Department Of Reproductive Health And Research.

Vocational Training

The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction in partnership with World Health Organization the Department Of Reproductive Health And Research.

2011

2011

Klinik ortamlarda öğrenme ve değerlendirme kursu, ileri eğitici gelişimi programı.

Measurement and Evaluation

Marmara Üniversitesi

2011

2011

Kadın üst giysileri dikimi

Personal Evolution

İIstanbul Metropolitan Municipality, Ministry of National Education, General Directorate of Lifelong Learning

2011

2011

Bitki Ressamlığı Kursu

Personal Evolution

Nezahat Gökyiğit Botanical Garden, İstanbul

2011

2011

Strategic Leadership and Management for Reproductive Health Training of Trainers

Vocational Training

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs

2011

2011

Adolescent sexual health. The Geneva Foundation for Medical Education and Research:

Vocational Course

The Geneva Foundation for Medical Education and Research: WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction. The World Health Organization.

2011

2011

From research to practice: Training Course In Sexual And Reproductive Health Research. The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction, The World Health Organization

Vocational Training

The Geneva Foundation for Medical Education and Research, WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction, The World Health Organization.

2011

2011

Evidence Based Management of Pre-eclampsia and Eclampsia, University of Oxford,

Vocational Course

, The Geneva Foundation for Medical Education and Research: WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction. The World Health Organization

2011

2011

Kalitatif Araştırmalar Kursu.

Vocational Course

Marmara Health Education and Research Foundation,

2010

2010

Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu Sertifikası

Personal Evolution

Nezahat Gökyiğit Botanical Garden, Edinburgh Royal Botanic Garden, Yeditepe University

2010

2010

İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi.

Occupational Health and Safety

R.T. The Ministry of Labour and Social Security, General Directorate of Occupational Health and Safety.

2009

2009

Course on Introduction to the Cancer Epidemiology, as part of Summer School on cancer epidemiology in Lyon, France. World Health Organization International Agency for Research on Cancer in collaboration with IAEA.

Vocational Course

International Agency for Research on Cancer, WHO,

2008

2008

Jinekoloji pratiğinde meme hastalıklarına yaklaşım semineri.

Vocational Course

Marmara University, School of Medicine.

2007

2007

Çok değişkenli çözümlemeler (İleri düzey) kursu, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,

Vocational Training

The Turkish Society of Public Health Specialist

2007

2007

The graduate summer school on new advances in statistics

Vocational Course

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2005

2005

The focus course “Design of an Integrated Curriculum”.

Vocational Course

University of Maastricht, Faculty of Medicine. Maastricht, the Netherlands

2005

2005

“Üreme Sağlığı eğitimcisi”; Üreme sağlığına giriş, Güvenli annelik, Aile planlaması danışmanlığı, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri ve Eğitim becerileri eğitimleri.

Vocational Training

T.R. Ministry of Health. Mother Child Health and Family Planning General Directorate.

2004

2004

Sağlık araştırmacıları için niteliksel araştırma yöntemleri eğitim programı,

Vocational Course

Association of Social Sciences for Health (SASBIL),

2003

2003

Örneklem tasarımı semineri.

Vocational Training

Emory University, Rollins School of Public Health and Society of Public Health Specialists

2003

2003

İşçi Sağlığı Gezici Eğitim Semineri “İstanbul ve Batı Karadeniz Bölgesi”.

Occupational Health and Safety

Turkish Medical Association, Association of Public Health Specialists.

2002

2002

Ölçme ve değerlendirme teknikleri kursu, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Vocational Course

Marmara Üniversitesi

2002

2002

Eğitim becerileri kursu, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

2001

2001

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi

Vocational Training

T.R. MoH,

2001

2001

Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Kursu, Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Vocational Training

Ankara University, European Community Research Centre

2000

2000

Afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi.

Vocational Training

, T.R. MoH

2000

2000

Sağlık araştırmalarında bilgisayar ve internet kullanımı kursu

Vocational Training

International Public Health Congress. İstanbul

2000

2000

Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Kursu, Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Vocational Training

Ankara University, European Community Research Center,

1999

1999

Project Cycle Management: PCM Training in Partner States

Vocational Training

European Council

1998

1998

Nüfus ve kalkınma kısa dönemli kursu.

Vocational Training

Hacettepe University Institute of Population Studies , United Nations Population Fund

1998

1998

Enhancing IPC Skills and IEC Materials Utilization

Vocational Training

The Johns Hopkins University, School of Hygene and Public Health, The Centre for Communication Programs,

1998

1998

Sağlık yönetimi eğitim program

Vocational Training

ASSK, ASM, ATO

1998

1998

Klinik araştırmaların tasarımı, yürütme ve sunum ilkeleri ve kalite kontrolü

Vocational Training

TUBITAK, the Turkish Medical Association

1997

1997

Üreme sağlığı hizmetlerini güçlendirme programı, eğitici eğitimi.

Vocational Training

R.T. Ministry of Health, Mother Child Health and Family Planning Gen Directorate

1997

1997

Yönetim eğitim programı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı.

Vocational Training

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1997

1997

Advances in Family Health Communication Workshop,

Vocational Course

The Johns Hopkins University, Centre for Communication Programs,

1997

1997

Başarılı eğitim programları yürütme kursu

Vocational Course

Management Sciences for Health, T. C. Ministry of Health, General Directorate of Health Project,

1996

1996

Yönetim ve organizasyon II dönem programı. Hacettepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Vocational Course

Hacettepe Üniversitesi

1996

1996

Zaman ve stres yönetimi

Vocational Course

R.T. Ministry of Health, Bağımsız Counselling Services A.Ş

1996

1996

Etkin ve hızlı okuma semineri

Personal Evolution

R.T. Ministry of Health/Turkey and Sarı Işık Diksiyon

1996

1996

Etkili Sunuş Teknikleri semineri,

Personal Evolution

Bağımsız Counselling Services A.Ş. and Ministry of Health/Turkey

1995

1995

Eğitim metodolojisi semineri

Vocational Training

R.T. Ministry of Health, General Directorate of Health Education,

1994

1994

Advanced Grammar

Personal Evolution

Applied English Language Stıdies Unit, The University Liverpool, UK

1994

1994

Academic Vocabulary

Personal Evolution

Applied English Language Studies Unit, The University Liverpool, UK

1994

1994

Epidemiology In Action

Vocational Course

Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, United Kingdom,

1993

1993

EPI Training course, Expanded Programme of Immunisation,

Vocational Course

World Health Organization

1991

1991

Antrenman bilgisi sempozyumu. Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, Gençlik ve Spor Gen. Müd., Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi.

Vocational Training

Hacettepe Üniversitesi

1991

1991

Anti Doping Education and Legal Aspects of Doping Control in the Sport Medicine Course, International Olympic Committee, Hacettepe Üniv. Eczacılık Fakültesi.

Vocational Course

International Olympic Committee, Hacettepe University, Faculty of Pharmacy

1991

1991

İş Hekimliği Sertifikası.

Occupational Health and Safety

Turkish Medical Association, Central Council Presidency.

1990

1990

Spor Hekimliği Sertifika eğitimi

Vocational Training

Central Council of Turkish Medical Association

1986

1986

Rahim içi araç uygulama kursu, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi.

Vocational Course

R.T. Ministry of Health, Mother Child Health and Family Planning Gen Directorate

1976

1976

Daktilografi Kursu Bitirme Sertifikası

Personal Evolution

Private AR Typewriter Course

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

2015 - 2021

2015 - 2021

Associate Professor

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

2012 - 2016

2012 - 2016

Assistant Professor

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

2001 - 2012

2001 - 2012

Lecturer PhD

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences

2005 - 2007

2005 - 2007

Lecturer PhD

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

2001 - 2002

2001 - 2002

Expert

Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

The availability of contraceptive methods in Turkish pharmacies and the status of pharmacies and pharmacists as providers of contraception

ÖZAYDIN A. N. , Bozdogan B., Kici N., Ozaydin F. N.

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.25, no.6, pp.427-433, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2014

2014

Gram-negative bacilli causing infections in an intensive care unit of a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey

Akcay S. S. , Inan A., Cevan S., ÖZAYDIN A. N. , Cobanoglu N., Ozyurek S. C. , et al.

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.8, no.5, pp.597-604, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

2014

2014

Successful First Round Results of a Turkish Breast Cancer Screening Program with Mammography in Bahcesehir, Istanbul

Kayhan A., ÖZKAN GÜRDAL S., Ozaydin N. , Cabioglu N., Ozturk E., Ozcinar B., et al.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.15, no.4, pp.1693-1697, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2012

2012

Isoretinoin has no negative effect on attention, executive function and mood

Ergun T., Seçkin Gençosmanoğlu D. , Özaydın A. N. , Bakar Ö., Cömert A., Atsu N., et al.

Journal Of The European Academy Of Dermatology And Venereology, vol.26, no.4, pp.431-439, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2012

2012

Isotretinoin has no negative effect on attention, executive function and mood.

Ergun T. , Seckin D., Ozaydin N. , Bakar O., Comert A., Atsu N., et al.

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, vol.26, no.4, pp.431-9, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

2011

2011

Effect of extremely low frequency electromagnetic fields on growth rate and morphology of bacteria

Inhan-Garip A. , Aksu B. , Akan Z., AKAKIN D. , ÖZAYDIN A. N. , San T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, vol.87, no.12, pp.1155-1161, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2011

2011

Survey on a Mammographic Screening Program in Istanbul, Turkey

Ozmen V., ÖZAYDIN A. N. , Cabioglu N., Gulluoglu B. M. , Unalan P. C. , Gorpe S., et al.

BREAST JOURNAL, vol.17, no.3, pp.260-267, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2010

2010

Validity and Reliability of Cardiff Acne Disability Index in Turkish Acne Patients

Atsue N., SEÇKİN GENÇOSMANOĞLU D. , Ozaydin N. , Cali S., Demircay Z., Ergun T.

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, vol.44, no.1, pp.25-27, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2006

2006

Consistency of couple declaration about using family planning methods in Turkey

Akin L., Ozaydin N.

Journal of Biosocial Science, vol.38, no.6, pp.735-744, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

2005

2005

The relationship between males' attitudes to partner violence and use of contraceptive methods in Turkey

Akin L., Ozaydin N.

European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol.10, no.3, pp.199-206, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

1989

1989

Single-dose amoxicillin, TMP-SMX and ofloxacin therapy in lower urinary tract infections

ÜNAL S., AYDIN M. D. , Ozaydin N. , AKIN A.

Mikrobiyoloji Bulteni, vol.23, no.3, pp.231-237, 1989 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Men's Knowledge and Attitudes Towards Breast Cancer: A Descriptive Study

ÖZAYDIN A. N. , DOĞAN E., Bozdogan B.

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.16, no.3, pp.183-191, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2018

2018

Effect of information technology services on hospital performance

Nokay İ., ÖZAYDIN A. N.

Health Care Academician Journal, vol.5, no.2, pp.226, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Comparison of the Summary of Product Characteristics of Levocetirizine 5 mg According to Safety Criteria for Rational Drug Use

ÖZAYDIN F. N. , ÖZAYDIN A. N.

Research Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy) RRJHCP, vol.3, no.1, pp.43-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Yaşlılarda besin ilaç etkileşimi

ÖZAYDIN F. N. , ŞENSOY F., ÖZAYDIN A. N.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, no.3, pp.125-130, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

EFFECTS OF EATING HABITS ON ANTHROPOMETRICS AND BLOOD VALUES OF AUTOMOTIVE FACTORY WORKERS IN TOFAŞ

Şeker Ş. E. , Tüfekçi Alphan M. E. , Özaydın A. N. , Şensoy F., Aslanhan B., Özkan A.

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH, no.4, pp.1-19, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

The geographic variance of Helicobacter pylori infection in Europe and its impact on the incidence of gastric cancer

ÖZAYDIN A. N.

EMJ Gastroenterol, vol.3, pp.94-102, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2014

2014

Screening of breast cancer

Özaydın A. N.

Görünüm, no.10, pp.10-11, 2014 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

2012

2012

SCREENING AND DIAGNOSIS IN BREAST CANCER (ISTANBUL BREAST CANCER CONSENSUS CONFERENCE 2010)

Baskan S., Atahan K., ARIBAL M. E. , ÖZAYDIN A. N. , Balci P., Yavuz E.

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.8, no.3, pp.100-125, 2012 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2012

2012

Family Planning Counselling

Özaydın A. N.

Hekim Forumu, no.191, pp.46-49, 2012 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

2012

2012

Investigation of the effect of different calcium concentration on the growth of enterotoxigenic Bacteroides fragilis strains

Balkan N., ÖZAYDIN A. N. , Ulger N. T.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.2, no.4, pp.149-154, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2011

2011

Men's Belief in Sexual Myths and Factors Effecting These Myths

Torun F., Torun S. D. , ÖZAYDIN A. N.

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.24, no.1, pp.24-31, 2011 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2011

2011

Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler

Torun F., Torun S., ÖZAYDIN A. N.

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, vol.24, pp.24-31, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

2006

2006

The European Charter on Counteracting Obesity 2006”

Özaydın A. N. , Soylu M., Kalaça S.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, no.2, pp.81-83, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2006

2006

Being able to fish

Özaydın A. N. , Tiryaki A. R. , Çalı Ş.

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, no.30, pp.46-53, 2006 (National Non-Refereed Journal)

2005

2005

Active surveillance of severe malaria and related deaths in two referral hospitals in Mukalla city in Yemen

Bin Ghouth A. S. , Özaydın A. N.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.3, no.2, pp.75-79, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

1998

1998

The effects of unwanted pregnancies and abortions on women's health

Özaydın A. N. , Akın A.

Sağlık ve Toplum, vol.8, no.3, pp.55-60, 1998 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

1998

1998

Women and Violence

Özaydın A. N. , Üner O., Akın A.

Sağlık ve Toplum, no.3, pp.73-78, 1998 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

1996

1996

What's New in Hepatitis A Vaccine and Hepatitis B Vaccine?

Özaydın A. N.

Ankara Deontoloji Dergisi, no.2, pp.12-15, 1996 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

1993

1993

Women in Sports

Özaydın A. N.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.2, no.10, pp.344-346, 1993 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Books & Book Chapters

2019

2019

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Durumlar

Özaydın A. N. , Aşut Ö., Acar Vaizoğlu S. (Editor)

in: Yeni Halk Sağlığı, Prof Dr Songül Acar Vaizoğlu, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.237-311, 2019 Sustainable Development

2017

2017

Araştırma Tipleri

Özaydın A. N. , Özdil K. (Editor), Kadanalı A. (Editor), Naderi S. (Editor)

in: Assistant's Handbook, Doç Dr Kamil Özdil,Prof Dr Ayten Kadanalı,Prof Dr Sait Naderi, Editor, Retina Tasarım Ajansı, Kocaeli, pp.255-275, 2017

2015

2015

Adolesanların cinsel ve üreme sağlığı

Özaydın A. N. , Apaydın Kaya Ç. (Editor), Uzuner A. (Editor) , Cöbek Ünalan G. P. (Editor) , Akman M. (Editor) , Çifçili S. S. (Editor)

in: Adolesan Sağlığı, Doç Dr Çiğdem Apaydın Kaya, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.327-357, 2015

2006

2006

Monitoring and Evaluation Skills Trainer Guidebook

Heitmann U., Özaydın A. N.

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizm, Ankara, 2006

2005

2005

Family Planning Counselling in Service Training Module, Trainer’s Guidebook

Özaydın A. N. , Debay M.

Avrupa Birliği, Üreme Sağlığı Ofisi, Ankara, 2005 Sustainable Development

2005

2005

Family Planning Counselling (Participant Book)

Özaydın A. N. , Debay M.

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizm, Ankara, 2005 Sustainable Development

2001

2001

reproductive health services and family planning in disasters

Özaydın A. N.

in: Health Services Management in Disasters, A.S.Esin,T.Oğuzhan,K.Cengiz Kaya,T.Ergüder,A.Taylan Özkan,İ.Yüksel., Editor, TAKAV Yay, Ankara, pp.227-261, 2001

Other Publications

2011

2011

MEC Wheel, WHO, 2008

Özaydın A. N.

Other, pp.1-6, 2011

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - Continues

2014 - Continues

İstanbul, Ethical Committee

Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER) , (Coordinator of Turkey)

Chairman

2010 - Continues

2010 - Continues

Senatürk, Academy of Senology, Department of Epidemiology

Chairman

2008 - Continues

2008 - Continues

Medical Education Development Association (TEGED)

Member

2007 - Continues

2007 - Continues

The Breast Health Society (MEMEDER)

Co-chairman

2004 - Continues

2004 - Continues

European Society of Contraception (ESC)

Member

2003 - Continues

2003 - Continues

The Society of Public Health Specialists (HASUDER)Sustainable Development

Member

1987 - Continues

1987 - Continues

İstanbul Medical Chamber (İTO)

Member

2021 - 2021

2021 - 2021

WHO, Global Breast Cancer Initiative, Working GroupSustainable Development

Member

2018 - 2020

2018 - 2020

T.C. Turkey Health Institute, Cancer epidemiology and preventive oncology working group Sustainable Development

Member of Science Committee

2017 - 2020

2017 - 2020

T.C. Türkiye Health Institute, Cancer epidemiology and preventive oncology working group Sustainable Development

Member

2017 - 2019

2017 - 2019

Marmara Health Education and Research Foundation (MARSEV)

Chairman

2016 - 2019

2016 - 2019

T.C. Ministry of Health, HIV/AIDS National Strategic Plan organizing committeSustainable Development

Member

2013 - 2015

2013 - 2015

National Cancer Advisory Board, Early Diagnosis and Screening Sub-CommitteeSustainable Development

Member of Advisory Board

2013 - 2013

2013 - 2013

T.R. Ministry of Health, Turkish Public Health Institution, Women and Reproductive Health Department, Pre-Marriage Counseling Guide Writing CommitteeSustainable Development

Member of Advisory Board

2011 - 2011

2011 - 2011

Turkish Ministry of Health, General Directorate of Health Education, "Reproductive Health Education Skills Training", "Reproductive Health Advanced Education Skills Training", "Reproductive Health Monitoring Evaluation Training" Certified Education Science Commission

Member of Science Committee

2011 - 2011

2011 - 2011

T.R. Ministry of Health, General Directorate of Health Education, "Introduction to Reproductive Health", "Safe Motherhood", "Family Planning Counselling", "Sexually transmitted infections", "Adolescent reproductive health services training", "Birth preparation trainer training" Certified Education Science CommissionSustainable Development

Member of Science Committee

2010 - 2010

2010 - 2010

T.R. Ministry of Health, General Directorate of Mother Child Health and Family Planning, "Family Planning Science Commission"Sustainable Development

Member of Science Committee

2009 - 2010

2009 - 2010

2010 Istanbul Breast Cancer Consensus Working Group, Breast Cancer Screening and Diagnosis subgroupSustainable Development

Member of Science CommitteeAnnouncements & Documents

Everything you wonder about breast cancer: Symptoms, treatment, risk factors
Other
10/22/2020

Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu kapsamda Hürriyet gazetesinin özel sağlık ekinde, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) deki başkan yardımcısı rolüm ve Halk Sağlıkçısı olmam nedeniyle, halk için farkındalık yaratmak amaçlı bir yazı yazdım, yayınlandı.