Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Our Approach to Rhegmatogenous Retinal Detachment Associated with Choroidal Detachment

Retina-Vitreus, cilt.24, sa.3, ss.236-238, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akantomoeba Keratiti Olgusunda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı.

TOD 53. ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019

Üç Ardışık Sinoorbital Mukormikoz Olgusu

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

A Case Report of Late Recognized Periocular Necrotizing Fasciitis

38th European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery , Hamburg, Almanya, 11 - 15 Eylül 2019

Probing and Baloon Dilatation Results and Best Timing for Procedures

37th European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Bucuresti, Romanya, 12 - 16 Eylül 2018

Sakkad Disfonksiyonu

TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Parry Romberg Sendromlu Bir Olguda Enoftalmiye Bağlı Lagoftalmi

TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Exophthalmos and Growth Hormone Replacement Therapy

European Paediatric Ophthalmological Society EPOS 2013, Leiden, Hollanda, 11 - 12 Ekim 2013

Exophthalmos and Growth Hormon Replacement Therapy

EPOS 2013 EUROPEAN PEDİATRİC OPHTHALMOLOGY CONGRESS, 11 - 12 Ekim 2013