İleri Derecede Görme Kaybı Bulunan İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Olgusunda Optik Sinir Fenestrasyonuna Rağmen İlerleyici Optik Nöropati: Olgu Sunumu


Duman B. S. , Dericioğlu V.

TOD 54. Ulusal Kongre, 23 - 27 Aralık 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri