Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prospective Teachers' Opinions about Concept Cartoons Integrated with Modular Instructional Design

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.160, pp.93-104, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

The Examination of the Postgraduate Theses Conducted on Teacher Views Regarding the Values Education in Turkey: A Meta Synthesis Study

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.3, pp.263-278, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effects of COVID-19 Process on Time Management of Foreign Language Teacher Candidates

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.2, pp.295-312, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Etkinlik Tasarlamada-Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler Ve Eğitime İlişkin Görüşleri

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.5, pp.27-36, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF TEAM-GAME-TOURNAMENT TECHNIQUE ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LONG-TERM RETENTION OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS AND STUDENTS’ OPINIONS

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.27, pp.588-608, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORAN ORANTI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE 4MAT ÖĞRENME STİLİ MODELİNİN AKADEMİK BAŞARI VE ÖĞRENME KALICILIĞINA ETKİSİ

Journal of Theory and Practice in Education, vol.12, no.3, pp.568-589, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 2 Kademe Teknoloji ve Tasarım Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Beklentileri Batman İli Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, no.32, pp.307-317, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modüler Öğretim Tasarımının Farklı Öğreme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Öğenme Kalıcılığına Etkisinin Belirlenmesi

Journal of Theory and Practice in Education (Eğitimde Kuram ve Uygulama), vol.4, no.1, pp.98-116, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

12. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Ankara, Turkey, 09 June 2021, pp.30

students opinion about psychological counselling an guidance services

International Conference on New Horizons in Education, Paris, France, 18 - 20 August 2018

Öğretmen Adaylarının Öğretme Motivasyonlarının İncelenmesi

international teacher education accreditaion congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.67-69

Öğretmen Adaylarının Öğretme Motivasyonlarının İncelenmesi

Uluslarası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May - 21 December 2017, pp.67-69

Ortaokul öğrencilerinin teknolojik araç gereç ve çizgi film bağlamında Fen Bilgisi kavramına yönelik metaforları

4. uluslararası eğitim programları ve öğretimi sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2016, pp.19-21

Öğretmenlerin Yaratıcı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

III. International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.184-186

Books & Book Chapters

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİGÖRÜŞLERİ (İMKB KIZ MESLEK LİSESİ ÖRNEĞİ)

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Tarkan Yazıcı, Onur Hayırlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.7-18, 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OLMAK İSTEDİKLERİ ÖĞRETMEN MODELİNE İLİŞKİN OLUŞTURULAN METAFOR KATEGORİLERİNİN ÖĞRETİM STİLLERİNE YANSIMALARI

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Tarkan Yazıcı, Onur Hayırlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.77-94, 2018

Öğretim Yöntemleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemler, Tuğba Yanpar Yelken, Cenk Akay, Editor, Anı yayıncılık, Ankara, pp.253-286, 2016

Duygusal zeka bağlamında empati

in: Empatiyle gelişmek Empatiyi geliştirmek Çocuk ve empati, Kabapınar Yücel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.168-186, 2015

AVUSTURYA EĞİTİM SİSTEMİ

in: ÜLKELER VE EĞİTİM SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMA YAZILARI, FÜSUN AKARSU, Editor, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Ankara, pp.13-40, 2005