General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts And Sciences, History, Department Of Caucasian History

Metrics

Publication

19

Project

5

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Biography

DR. SERDAR OĞUZHAN ÇAYCIOĞLU 

1986 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 2009 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 15.02.2011'de Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kafkasya Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Osmanlı Devleti’nin Lezgilerle İlişkileri (1700-1732) adlı teziyle yüksek lisansını (2014), Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: General Paskeviç’in Başkomutanlığı Dönemi (1827-1831) adlı teziyle de doktorasını (2018) tamamladı. ÇAYCIOĞLU, lisansüstü öğrenimi sırasında Gürcistan ve Rusya’da yabancı dil eğitimi aldı, Rus ve Gürcü arşivlerinde bilimsel araştırmalar yaptı, ulusal ve uluslararası etkinliklerde görevler aldı. Halen Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Contact

Email
serdar.caycioglu@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/serdar.caycioglu
Address
serdar.caycioglu@marmara.edu.tr oguzhan0037@gmail.com