Genel Bilgiler

Biyografi

DR. SERDAR OĞUZHAN ÇAYCIOĞLU 

1986 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 2009 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 15.02.2011'de Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kafkasya Tarihi Anabilim Dalı’na asistan olarak atandı. Osmanlı Devleti’nin Lezgilerle İlişkileri (1700-1732) adlı teziyle yüksek lisansını (2014), Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: General Paskeviç’in Başkomutanlığı Dönemi (1827-1831) adlı teziyle de doktorasını (2018) tamamladı. ÇAYCIOĞLU, lisansüstü öğrenimi sırasında Gürcistan ve Rusya’da yabancı dil eğitimi aldı, Rus ve Gürcü arşivlerinde bilimsel araştırmalar yaptı, ulusal ve uluslararası etkinliklerde görevler aldı. Halen Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Arş. Gör. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı
Kafkasya Tarihi Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
serdar.caycioglu@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/serdar.caycioglu
Posta Adresi
serdar.caycioglu@marmara.edu.tr oguzhan0037@gmail.com