Asst. Prof. SERDAR OĞUZHAN ÇAYCIOĞLU


Faculty of Humanities and Social Sciences, History Department

Department of Caucasian History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, General Turkish History

Metrics

Publication

23

Project

5

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

DR. SERDAR OĞUZHAN ÇAYCIOĞLU 

1986 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 2009 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 15.02.2011'de Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kafkasya Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Osmanlı Devleti’nin Lezgilerle İlişkileri (1700-1732) adlı teziyle yüksek lisansını (2014), Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: General Paskeviç’in Başkomutanlığı Dönemi (1827-1831) adlı teziyle de doktorasını (2018) tamamladı. ÇAYCIOĞLU, lisansüstü öğrenimi sırasında Gürcistan ve Rusya’da yabancı dil eğitimi aldı, Rus ve Gürcü arşivlerinde bilimsel araştırmalar yaptı, ulusal ve uluslararası etkinliklerde görevler aldı. Halen Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Genel Türk Tarihi (Dr), Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Genel Türk Tarihi (Yl), Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: General Paskeviç’in Başkomutanlığı Dönemi (1827-1831)

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Genel Türk Tarihi (Dr)

2014

2014

Postgraduate

Osmanlı Devleti’nin Lezgilerle ilişkileri (1700-1732)

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Genel Türk Tarihi (Yl)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

General Turkish History

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, History

2018 - 2021

2018 - 2021

Research Assistant PhD

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, History

2011 - 2018

2011 - 2018

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, History

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Dünya Tarihi ve Türkler

Postgraduate

Postgraduate

İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri

Undergraduate

Undergraduate

Rus Yayılmacılık Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Yeni ve Yakınçağ'da Türk Dünyası

Undergraduate

Undergraduate

Rusça Gramer

Undergraduate

Undergraduate

Rusça Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Rus Askeri Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi ve Medeniyeti

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Müstakil Kafkasya Kolordu Komutanlığı’nın Boğazlara Yönelik Askerî Harekât Planları

Çaycıoğlu S. O.

Çarlık Rusyası ve Boğazlar - Milli Savunma Üniversitesi Türk-Rus Müşterek Harp Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 12 June 2019, pp.23-33 Creative Commons License

2021

2021

Kuzey Kafkasya’da Rus Yayılmasının Osmanlı-Rus İlişkilerine Etkisi

Çaycıoğlu S. O.

9. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 September - 16 December 2021, pp.35 Creative Commons License

2019

2019

Znaçeniye universitetov v razvitii sovremennıh obşestv

ÇAYCIOĞLU S. O.

Rol universitetskogo obrazovaniya i nauki v sovremennom obşestve: K 100-letiyu Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Minsk, Belarus, 26 - 27 February 2019

2018

2018

Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması

Yeşilot O., Çaycıoğlu S. O.

3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve Kimlik, Kastamonu, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.335-351 Creative Commons License

2018

2018

1829-1830’da Rusların Kafkasya’da İdari Düzen Kurma Çabaları

Çaycıoğlu S. O.

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü II. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2018, pp.11 Creative Commons License

2018

2018

1828-1829’da İran ve Türk Kütüphanelerindeki Bazı Yazmaların St. Petersburg’a Nakli

ÇAYCIOĞLU S. O.

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.1128

2017

2017

Sovyet İhtilali Sonrasında Oluşan Bağımsızlık Fikrinin Kafkasya’daki Yansımaları

Çaycıoğlu S. O.

Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2017, pp.198-215 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2022

2022

21. Yüzyılda Kafkasya

Çaycıoğlu S. O. (Editor)

Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Baron Rozen'in Başkomutanlığı Zamanında Kuzey Kafkasya (1831-1837)

Çaycıoğlu S. O.

in: Tarihin Engin Sularında: Prof. Dr. Vahdettin Engin'e Armağan, Arif Kolay,Ahmet Vurgun, Editor, Yeditepe, İstanbul, pp.237-251, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Gürcistan

ÇAYCIOĞLU S. O.

in: 21. Yüzyılda Kafkasya, ÇAYCIOĞLU SERDAR OĞUZHAN, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.37-64, 2022

2019

2019

Borçalı Türklerinin Problemleri

Yeşilot O., Çaycıoğlu S. O.

in: Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editor, Yeditepe, İstanbul, pp.639-653, 2019

2017

2017

Problemı Etnokulnurnogo Opisaniya Tsentralnoy Çasti Prikaspiyskogo Regiona

ÇAYCIOĞLU S. O.

in: Russkiy Yazık v Zerkale İnokulturı: Sbornik Statey, Pozdnyakova Alina Aleksandrova, Çepkova Tatyana Pavlovna, Editor, Neolit, Moskva, pp.228-232, 2017

2016

2016

Türk Devletinde Devamlılık Meselesi

ÇAYCIOĞLU S. O.

in: Tarih Yolunda Olmak, Bekir Koçlar, Ahmet Vurgun, Editor, Serhat Kitabevi, Konya, pp.187-196, 2016

Supported Projects

2019 - 2021

2019 - 2021

Çarlık Rusyası'nın Kafkas Hattı'nı İnşası

Turkish History association

(Project Abstract)
Çaycıoğlu S. O. (Executive)

2019 - 2020

2019 - 2020

Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: Baron Rozen Dönemi (1831-1838)

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract)
Çaycıoğlu S. O. (Executive)

2019 - 2019

2019 - 2019

Türk Tarihinde Liderler ve Liderlik Stratejileri Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

Çaycıoğlu S. O., Yeşilot O.

2018 - 2019

2018 - 2019

Türk-Rus Türkologlar Çalıştayı

Project Supported by Higher Education Institutions

Çaycıoğlu S. O., Yeşilot O.

2017 - 2018

2017 - 2018

Rusya’nın Kafkasya Siyaseti (1827-1831)

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract)
Çaycıoğlu S. O., Yeşilot O. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Rusya Araştırmaları Dergisi (Rusad)

Assistant Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Düşünce ve Toplum - Sosyal Bilimler Dergisi

Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Publication Committee Member

2019 - 2021

2019 - 2021

Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi

Editor

2019 - 2021

2019 - 2021

Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

2019 - 2019

2019 - 2019

Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi

Assistant Editor

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

BILIG

Journal Indexed in SSCI

December 2022

December 2022

Türkiyat Mecmuası

Other Indexed Journal

November 2022

November 2022

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

September 2022

September 2022

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2021

August 2021

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

Kare Dergi - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Other Indexed Journal

October 2019

October 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Other Indexed Journal

August 2019

August 2019

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Other Indexed Journal

August 2019

August 2019

Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)

Other Indexed Journal

June 2019

June 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Other Indexed Journal

Awards

May 2018

May 2018

Sosyal Bilimler - Tebliğ Alanında Akademik Yayın Teşvik Ödülü

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiCongress and Symposium Activities

23 June 2022 - 23 June 2022

23 June 2022 - 23 June 2022

Russia and the Eastern Caucasus: the Historical Destiny Unity

Invited Speaker

Moscow-Russia

13 September 2021 - 16 September 2021

13 September 2021 - 16 September 2021

Kuzey Kafkasya’da Rus Yayılmasının Osmanlı-Rus İlişkilerine Etkisi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 June 2019 - 01 June 2019

01 June 2019 - 01 June 2019

1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nde General Paskeviç’in Boğazlara Yönelik Askerî Harekat Planları

Working Group

İstanbul-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

Znaçeniye universitetov v razvitii sovremennıh obşestv

Working Group

Minsk-Belarus

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

1829-1830’da Rusların Kafkasya’da İdari Düzen Kurma Çabaları

Working Group

İstanbul-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

1828-1829’da İran ve Türk Kütüphanelerindeki Bazı Yazmaların St. Petersburg’a Nakli

Working Group

Ankara-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması

Working Group

Kastamonu-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Sovyet İhtilali Sonrasında Oluşan Bağımsızlık Fikrinin Kafkasya’daki Yansımaları

Working Group

İstanbul-Turkey

Invited Talks

December 2021

December 2021

Kars Antlaşması ve Bölge Ülkelerine Etkisi

Conference

Yeditepe Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2019 - 2021

2019 - 2021

Doktora Sonrası Araştırma Desteği

Other Government Agencies

2015 - 2016

2015 - 2016

Doktora Tezi ve Yabancı dil öğrenimi (Moskova/Rusya)

Ministry of Education

2013 - 2014

2013 - 2014

Yüksek Lisans Araştırma Bursu

Other Government Agencies

2013 - 2013

2013 - 2013

Yurt Dışı Araştırma Bursu (Tiflis/Gürcistan)

YOK