Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can Innovation be a Reason for Long Term Survival?

Journal of Global Strategic Management, cilt.4, ss.113-125, 2019 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Strategy Development Process in Higher Education The Case of Marmara University

Procedia-Social and Behaviroal Sciences, cilt.235, ss.36-45, 2016 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Goldsmiths of the Grand Bazaar: An Oral History of Business Traditions and Growth Mechanisms

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.45, ss.133-139, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Rethinking of Organizational Context Paradoxes According to Power School

Finance: Challenges of the Future, cilt.9, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Akademik Personelin Tükenmişlik Düzeyi Marmara Üniversitesi Örneği

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.25, ss.465-497, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MISSION STATEMENTS OF SOCIALLY RESPONSIBLE FIRMS A CONTENT ANALYSIS

Journal of Global Strategic Management, cilt.1, ss.66, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Research Findings on Re evaluation of the Demand Conditions in the Diamond Model

Journal of Naval Sciences, cilt.2, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Road The Roadblocks and Diversions on the Way to Today s Strategy Concept

Öneri, cilt.14, ss.101-107, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EĞİTİMLE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMA: İŞLETME EĞİTİMİNDE DIŞAVURUMCU SANATLAR

V. Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019, ss.1-4 Creative Commons License

Dışavurumcu Sanatlarla Bireysel Kaynak ve Yetkinliklerin Keşfi

2. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu, 25 Mayıs 2019

Management Practices towards the Integration of Sustainability in Turkish Universities

International Sustainability Congress by ICS, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016 Creative Commons License

Strategy Development Process in Higher Education: The Case of Marmara University

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.36-45 Creative Commons License identifier

The Role of Sustainability in Long Term Survival of Family Business: Henokiens Revisited

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.788-796 Creative Commons License identifier

The Role of the Decentering Expressive Art Coaching on Balancing Stress in Organizational Change

2. Expressive Arts and Psychology in Action Conference, BLED, Slovenya, 7 - 09 Ekim 2016

Sustainability Awarness on Campus The Case of Marmara University

International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 15 Kasım 2015 Creative Commons License

New Business Model The Contemporary Way of Strategy Creation

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Temmuz 2014 Creative Commons License

Patient Care Costs in the State Training and Research Hospitals in Istanbul in Years 2000 2007

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011 Creative Commons License identifier identifier

Research on Productivity and Cost of Labour Force in Textile and Metal Industries

Workshop on Current Problems in Labour Arrangements, 15 Ocak 2011

Situation in Metal and Textile Sector after the Recent

Conference on Sustainable Work Life Quality, 18 Aralık 2010

Is Innovation A Survival Strategy For A Century Old Firm

6th Internationai Strategic Management Conference, 8 - 10 Temmuz 2010

Can Innovation be a Reason for Long Term Survival

6th International Strategic Management Conference, Sankt-Peterburg, Rusya, 8 - 10 Temmuz 2010 Creative Commons License

Evaluation of the Paradoxes in Strategy Formation from the Perspectives of Strategic Management Schools

6th International Strategic Management Conference, Sankt-Peterburg, Rusya, 8 - 10 Temmuz 2010 Creative Commons License

Does Locus of Control Lead to Silence of Academicians

Second International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2009 Creative Commons License

The Turkish Textile and Apparel Industry with no Trade Barriers

Social Dialog in Business under Shadow of the Economic Crisis, 27 Kasım 2008

An Exploratory Research on Innovative Characteristics of the Innovative Firms

5th International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2008 Creative Commons License

Kriz Aile İşletmelerinin Örgütsel Konfigürasyonlarını Etkiler mi

3. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2008 Creative Commons License

Remaining silent or not Is power distance a barrier for academicians

International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2006 Creative Commons License

Türkiye deki Holding ve Grup İşletmelerin Büyüme Biçimleri İçerik Analizi

3. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2006 Creative Commons License

Mission Statements of Socially Responsible Firms A Content Analysis

International Conference on Strategic Management, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2005 Creative Commons License

Changing Strategic Architecture of Transnationals The Case of Textile and Apparel Industries

International Conference on Strategic Management, Çanakkale, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2005 Creative Commons License

Could Codes of Conduct be a Sustainable Development Policy for the EU s Enlargement Process

The Third International Symposium On Business Administration on The Future of the EU Competitive Power after the EU Enlargement, 27 - 28 Mayıs 2004

Competitiveness of the Turkish Automotive Industry and Its Possible Effects on the EU Competitive Power

The Third International Symposium On Business Administration on The Future of the EU Competitive Power after the EU Enlargement, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2004 Creative Commons License

Geçmişten Günümüze Kapalı Çarşı Kuyumcularının İş Gelenekleri ve Büyüme Mekanizmaları Sözlü Tarih Çalışması

I. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan - 18 Temmuz 2004 Creative Commons License

Dünya Tekstil Ticaretinde Yeni Rekabet Dinamikleri MFA ve ATC nin Değerlendirilmesi (New Competition Dynamics of World Trade Textile Industry: Evaluation of MFA and ATC)

2005 Kotasız Ticaret Koşullarında Dünya Tekstil Hazır Giyim Sanayiinin Geleceği: Küresel Rekabet Ortamında Türkiye’nin Sektördeki Yeri ve Yönelimleri Uluslararası Konferansı, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2003

Changing Strategic Architecture of Multinational Firms The Case of Textile and Apparel Industries

the GBATA 2003 International Conference, Budapest, Macaristan, 8 - 12 Temmuz 2003 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Önsöz

2. İşletme Tarihi Konferansı, Refika Bakoğlu, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.4-5, 2019 Creative Commons License

Yetkinlik Analizi(Competency Analysis)

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri (Situation Analysis with Practice on Strategy Development Process at Universities), Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.67-82, 2016 Creative Commons License

Değer Zinciri Analizi

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.49-66, 2016 Creative Commons License

Paydaş Analizi

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri, Refika Bakoğlu, Müge leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.27-48, 2016 Creative Commons License

PESTLE Analizi (PESTLE Analysis)

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri (Situation Analysis with Practice on Strategy Development Process at Universities), Bakoğlu Refika, Yıldız Müge Leyla, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.101-122, 2016 Creative Commons License

Üniversitelerin Analizi (Analysis of Universities)

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri (Situation Analysis with Practice on Strategy Development Process at Universities), Bakoğlu Refika, Yıldız Müge Leyla, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.83-100, 2016 Creative Commons License

Şebeke Organizasyonları

Çağdaş Yönetim Teknikleri , Mahmut Paksoy, Editör, Atatürk University Açık Öğretim Fakültesi Publication, Erzurum, ss.1, 2014

Çağdaş Stratejik Yönetim

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010 Creative Commons License

Şirket Birleşmelerinde Stratejik Kaynak ve Yetkinliklerin Yönetimi

Şirket Birleşmeleri, H.Sümer,H.Pernsteiner, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.1, 2010 Creative Commons License

FDI inflows to Turkey and its Evaluation: FDIs from Metal Sector of Germany

DGB Bildungswerk and Birleşik Metal-İş Publications , İstanbul, 2009