Genel Bilgiler

Biyografi

Strateji, sürdürülebilirlik ve yönetim uzmanı olan Prof. Dr. Refika BAKOĞLU, halen Marmara Üniversitesi bünyesinde kurduğu ICS Uluslararası Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı Başkanı olarak Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesinde çalışmaktadır. 2000-2001 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde nitel ve nicel araştırma yöntemleri üzerine doktora sonrası çalışması yapmıştır. 2017’de İsviçre’de başladığı European Graduate School’da Dışavurumcu Sanatlar (ikinci) Doktora eğitimine halen devam etmektedir.

Akademik kariyeri boyunca gerek Devlet Üniversiteleri (Marmara ve İstanbul Teknik Ünv), gerek Vakıf Üniversiteleri (Maltepe, Okan ve Bahçeşehir Ünv.) gerekse de Yurtdışındaki Üniversitelerde (Kedge Business School, Marsilya/Fransa) lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermesinin yanı sıra son 10 yılda stratejik liderlik becerilerini ve stratejik düşünmeyi geliştirmeyi hedefleyen yeni teknikler üzerinde çalışmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde İşletme oyunları, Kurumsal Sürdürülebilir Büyüme Yönetimi ve doktora düzeyinde Stratejik Paradokslar ve Düşünce Okulları derslerini akademiye kazandırmıştır. Derslerinde ve verdiği özel eğitimlerde ağırlıklı olarak deneysel ve deneyimsel öğrenmeye dayalı alternatif eğitim tekniklerini kullanmaktadır. Tespit edilebildiği kadarı ile Türkiye'de ilk kez 2006 yılında uygulamaya dönük olan (oyunla, yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi olan yaratıcı drama, dışavurumcu sanat teknikleriyle)  "İşletme Oyunları" dersini uygulamaya başlamıştır Dünyada ve Türkiye'de teorik ve akademik derslerde dışavurumcu sanatlarla eğitimi uygulayan çok az sayıda akademisyenden biridir. Bu kapsamda, 2017-2018 güz döneminden itibaren Kurumsal Sürdürülebilir Büyüme (Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yüksek Lisans programında), Stratejik Yönetim (İşletme Fakültesi lisans ve yüksek lisans düzeyinde) ve Uluslararası İşletmecilik (Kedge Business School'da) derslerinde ve liderlik eğitiminde dışavurumcu sanatları kullanma oranını giderek arttırmaktadır.

Birçok uluslararası ve ulusal yayını olan Bakoğlu, 2004 yılında Aile İşletmeciliği Kongresi’nde yayınladığı "Geçmişten Günümüze Kapalı Çarşı Kuyumcularının İş Gelenekleri ve Büyüme Mekanizmaları: Sözlü Tarih Çalışması" ile  ulusal düzeyde sözlü işletme tarihi çalışmasını yapan ilk akademisyendir. Ayrıca kendi bireysel sosyal sorumluluk çalışması olarak 2013'de Yaratıcı Sürdürülebilir Girişim Yarışması  gerçekleştirmiştir. 

Marmara Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı geliştirme çalışmalarının koordinatörü olduğu dönemde  kendi geliştirdiği "Çağdaş Stratejik Yönetim Modeli ve Yaklaşımı”nı, ilk kez büyük, karmaşık ve bürokratik bir yapıda uygulayarak test etme şansı elde etmiştir. Çağdaş stratejik yönetim modelinden hareketle Marmara Üniversitesinin strateji tanımı, strateji geliştirme yaklaşımı ve süreçleri oluşturulan Marmara Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı Avrupa Üniversiteler Birliği Komisyonu tarafından “üniversitenin gelişimi için mükemmel bir aksiyon çerçevesi” olarak değerlendirilmiş, katılımcı ve kapsamlı çalışılmasından dolayı incelemeyi yapan ekipçe etkilenildiği açıkça ifade edilmiştir. (kaynak: https://www.iep-qaa.org/downloads /publications /marmara%20final%20follow-up%20report%20may17.pdf)

Ulusal ve uluslararası birçok projede akademik danışmanlık ve yürütücülük görevi yapmış, aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve çalıştay düzenlemiştir. En son iki adet Uluslararası Sürdürülebilirlik Kongresi ve ulusal düzeyde İşletme Tarihi Konferansı organize etmiştir. 2. Uluslararası Sürdürülebilirlik Kongresinde, dışavurumcu sanatlarla kongre açılış ve kapanışını yaparak farklı bir bilimsel kongre uygulamasını hayata geçirmiştir. Donanım ve deneyimlerini paylaşmak üzere Üniversite dışında ulusal ve uluslararası firmalar ve sendikalar, sivil toplum örgütleri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara da eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Bakoğlu bir kız çocuğu sahibidir.

Kurum Bilgileri

Birim
İşletme Fakültesi
Bölüm
İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
refika@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/refika
Ofis
İşletme Fakültesi C646
Posta Adresi
Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi, İşletme Fakültesi, Göztepe, Kadıköy/İstanbul