Duyurular & Dokümanlar

YON7702.1İşletmeOyunları Dersi 23-27Mart 2020 Uzaktan Eğitim Ders Notları
Ders Notu
25.03.2020

Ağırlıkla yaparak öğrenme tekniği ile yüz yüze eğitimle sürdürülen  İşletme Oyunları Yüksek Lisans Dersinin 23-27 Mart 2020 haftası uzaktan eğitim ders notlarıdır.

YON7702.1_İşletmeOyunları_RB_23_2....pdf Creative Commons License

YON7012.1 StratejikYönetim 23-27 Mart 2020 Haftası Uzaktan Eğitim Ders Notları
Ders Notu
23.03.2020

23-27 Mart 2020 haftası, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Stratejik Yönetim Dersi Uzaktan eğitim ders notları.

YON7702.1_İşletmeOyunları_RB_23_2....pptx Creative Commons License

YON7702.1 İşletme Oyunları Dersi 16-20 Mart 2020 Uzaktan Eğitim Ders Notları
Ders Notu
16.03.2020

Tamamen uygulama odaklı olan İşletme oyunları yüksek lisans dersi için uzaktan eğitim ders notu olarak geliştirilmiştir.

YON7702.1_İşletmeOyunları_RB_16_2....pdf Creative Commons License

YON7012.1 Stratejik Yönetim Dersi 16-20 Mart 2020 Uzaktan Eğitim Ders Notları
Ders Notu
16.03.2020

Dersin sanal sınıfında ders notları yüklenmiştir. Konu ile ilgili her türlü sorunuzu orada sorabilirsiniz. Dersi uzaktan eğitimle anlatmak için microsoft teams programında bu ders için YON7012.1 StratejikYönetim grubu oluşturulmuştur. Ders gün ve saatleri yine sanal sınıfta belirlenmiştir. Lütfen sanal sınıfınızı kontrol ediniz.

YON3032.1_StratejikYönetim_RB_16_2....pdf Creative Commons License