Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Örgütlerde Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları: Teorik Bir İnceleme

İş ve İnsan Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.199-208, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Redesigning Value Chain for Higher Education and a Proposal for Analysis Process

International Journal of Research in Business Management, cilt.6, sa.4, ss.15-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of The Effects of Transactional and Transformational Leadership on Entrepreneurial Orientation

International Journal of Business and Social Research , cilt.3, ss.153-166, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Self-Concept on the Relationship between Employees’ Perception of Job Satisfaction and Work Engagement

Global Review Of Business And Economic Research, cilt.8, ss.41-54, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerin Büyüme Stratejisini Belirlemede Doğrusal Programlama Yaklaşımı

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Hakemli Dergisi, cilt.33, ss.405-420, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Narcissism as a Moderator of The Relationship Between Organizational Trust and Organizational Citizenship Behavior

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, ss.212-222, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating Sustainable Value for Society: Social Entrepreneurship

The Business Review, Cambrigde, cilt.14, ss.222-228, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Yönetimi Uygulamasının Değerlendirilmesi Mobiltelekominikasyon Sektöründe Bir Örnek Olay

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Öneri, cilt.6, sa.24, ss.175-181, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri: Türkiye’den Bir İnceleme

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.1746-1771 Creative Commons License

Strategy Development Process in Higher Education: The Case of Marmara University

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.36-45 Creative Commons License identifier

The Relationship Between Organizational Socialization And Organizational Identification

2016 International AcademicConference on Business, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Ekim 2016

The Relationship between Individualism Collectivism and Organizations Espoused Values

International Conference on Business and Economic Development (ICBED), New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 26 Mart 2013, cilt.3, ss.105-114

An Empirical Study of the Impact of Corporate Culture on Organizational Commitment

9th EBES Conference, Roma, İtalya, 11 - 13 Ocak 2013, ss.240-253

The Impact of Ethical Climate on Relationship between Corporate Reputation and Organizational Identification

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.714-723 identifier

An Overview of Organizational Cynicism and a Cure Suggestion Teamwork

The 2009 European Applied Business Research Conference, Praha, Çek Cumhuriyeti, 8 - 11 Haziran 2009

İşletmelerin Vizyon ve Misyon İfadelerindeki Eşbiçimlilik

13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2005, ss.435-436

İşletmelerde Formelleşme ve Verimlilik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

1. Kobi’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2004, ss.767-775

Kitap & Kitap Bölümleri

Küçük Ölçekli ve Girișimci İșletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Doç. Dr. İrge ŞenerDoç. Dr. Melisa Erdilek Karabay, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.588-611, 2019

Performance Measurement in Social Enterprises: Social Impact Analysis

Creating Business Value and Competitive Advantage With SocialEntrepreneurship, N. Oyku Iyigun, Editör, IGI Global, ss.205-231, 2018

Paydaş Analizi

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri, Refika Bakoğlu, Müge leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.27-48, 2016 Creative Commons License

Değer Zinciri Analizi

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.49-66, 2016 Creative Commons License

GİRİŞİMCİ LİDERLİK: Stratejik Değer Yaratmada Yeni Bir Paradigma

Liderlik Çalışmaları, Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.249-268, 2015

Kaos Kuramı ve Kriz

Krizle Yaşamak Çok Boyutlu Yaklaşım, Öncer, Ayla Zehra, Editör, Yalın Yayıncılık, İstanbul, ss.19-37, 2010

The Application of Contemporary Management Techniques: A Case Study from Turkey

Challenges and Prospects in Modern Management, Koufopoulos, D.N., Argyropoulou, M. ve KaltcheV, Editör, Atıner, Athens, ss.227-240, 2008

Değer Hedefli İşletmecilik

Nihad Sayar Eğitim Vakfı, İstanbul, 2004