Araştırma Alanları

  • İşletme

  • Yönetim ve Organizasyon

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • İşletme Yönetimi

  • Yönetim ve Yönetici Geliştirme

  • Strateji Bilimi