Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Role of Organizational Citizenship Behavior Between Employer Brand Perception and Organizational Silence

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.185-199, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Politik Yetinin Örgütsel Sapma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Meritokrasinin Rolü

ÖNERİ, vol.15, no.54, pp.555-585, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütlerde Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları: Teorik Bir İnceleme

İş ve İnsan Dergisi, vol.6, no.2, pp.199-208, 2019 (Other Refereed National Journals)

Redesigning Value Chain for Higher Education and a Proposal for Analysis Process

International Journal of Research in Business Management, vol.6, no.4, pp.15-26, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of The Effects of Transactional and Transformational Leadership on Entrepreneurial Orientation

International Journal of Business and Social Research , vol.3, pp.153-166, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Self-Concept on the Relationship between Employees’ Perception of Job Satisfaction and Work Engagement

Global Review Of Business And Economic Research, vol.8, pp.41-54, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletmelerin Büyüme Stratejisini Belirlemede Doğrusal Programlama Yaklaşımı

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Hakemli Dergisi, vol.33, pp.405-420, 2012 (Other Refereed National Journals)

Narcissism as a Moderator of The Relationship Between Organizational Trust and Organizational Citizenship Behavior

International Journal of Business and Social Science, vol.3, pp.212-222, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Creating Sustainable Value for Society: Social Entrepreneurship

The Business Review, Cambrigde, vol.14, pp.222-228, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marka Yönetimi Uygulamasının Değerlendirilmesi Mobiltelekominikasyon Sektöründe Bir Örnek Olay

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Öneri, vol.6, no.24, pp.175-181, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri: Türkiye’den Bir İnceleme

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.1746-1771 Creative Commons License

Strategy Development Process in Higher Education: The Case of Marmara University

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.235, pp.36-45 Creative Commons License identifier

The Relationship Between Organizational Socialization And Organizational Identification

2016 International AcademicConference on Business, United States Of America, 2 - 05 October 2016

The Relationship between Individualism Collectivism and Organizations Espoused Values

International Conference on Business and Economic Development (ICBED), New-York, United States Of America, 25 - 26 March 2013, vol.3, pp.105-114

An Empirical Study of the Impact of Corporate Culture on Organizational Commitment

9th EBES Conference, Roma, Italy, 11 - 13 January 2013, pp.240-253

The Impact of Ethical Climate on Relationship between Corporate Reputation and Organizational Identification

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.714-723 identifier

An Overview of Organizational Cynicism and a Cure Suggestion Teamwork

The 2009 European Applied Business Research Conference, Praha, Czech Republic, 8 - 11 June 2009

İşletmelerin Vizyon ve Misyon İfadelerindeki Eşbiçimlilik

13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2005, pp.435-436

İşletmelerde Formelleşme ve Verimlilik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

1. Kobi’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2004, pp.767-775

Books & Book Chapters

Küçük Ölçekli ve Girișimci İșletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Doç. Dr. İrge ŞenerDoç. Dr. Melisa Erdilek Karabay, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.588-611, 2019

Performance Measurement in Social Enterprises: Social Impact Analysis

in: Creating Business Value and Competitive Advantage With SocialEntrepreneurship, N. Oyku Iyigun, Editor, IGI Global, pp.205-231, 2018

Paydaş Analizi

in: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri, Refika Bakoğlu, Müge leyla Yıldız, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.27-48, 2016 Creative Commons License

Değer Zinciri Analizi

in: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.49-66, 2016 Creative Commons License

GİRİŞİMCİ LİDERLİK: Stratejik Değer Yaratmada Yeni Bir Paradigma

in: Liderlik Çalışmaları, Müge Leyla Yıldız, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.249-268, 2015

Kaos Kuramı ve Kriz

in: Krizle Yaşamak Çok Boyutlu Yaklaşım, Öncer, Ayla Zehra, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.19-37, 2010

The Application of Contemporary Management Techniques: A Case Study from Turkey

in: Challenges and Prospects in Modern Management, Koufopoulos, D.N., Argyropoulou, M. ve KaltcheV, Editor, Atıner, Athens, pp.227-240, 2008

Değer Hedefli İşletmecilik

Nihad Sayar Eğitim Vakfı, İstanbul, 2004