Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Online Collaboration Tools in Education: Google Does Sample

ANTHROPOLOGIST, cilt.20, ss.187-196, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An analysis on usage preferences of learning objects and learning object repositories among pre-service teachers

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.15, sa.2, ss.161-174, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of different metaphor usage on hypertext learning

Behaviour Technology, cilt.30, ss.273-285, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of various oral feedback techniques in CALL vocabulary learning materials

Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, sa.34, ss.75-96, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of Synchronous CMC on Speaking Proficiency and Anxiety: Text Versus Voice Chat

MODERN LANGUAGE JOURNAL, cilt.92, ss.595-613, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teachers' Information and Communication Technologies (ICT) using achievements and attitudes towards ICT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.34, ss.41-53, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are the primary and secondary educational institutions readyfor e-transformation in Turkey?

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.7, sa.29, ss.85-98, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilgisayar Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramına Göre Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.147-170, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teaching Internet of Things on 3D Virtual Environment - Platform VRIOT

The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS),,, cilt.18, ss.37-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Students' Views about an Educational Game-Based Mobile Application Supported with Sensors

TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND LEARNING, cilt.24, sa.1, ss.143-159, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilgisayarlı ve Bilgisayarsız Programlama Etkinliklerinin Güdülenme Üzerindeki Etkisi

The Journal of Academic Social Science, cilt.7, sa.88, ss.651-669, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE NEED FOR A MORE EFFICIENT USER NOTIFICATION SYSTEM IN USING SOCIAL NETWORKS AS UBIQUITOUS LEARNING PLATFORMS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.18, sa.1, ss.196-212, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teaching GUI-Programming Concepts to Prospective K12 ICT Teachers: MIT App Inventor as an Alternative to Text-Based Languages

International Journal of Research in Education and Science, cilt.3, ss.543-559, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Social Media Usage In Teacher Parent Communication Whatsapp Example

The turkish Journal of Education Technolog, ss.277-284, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Academic Achievement in Computer Programming Instruction and Effects of the Use of Visualization Tools at the Elementary School Level

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, cilt.11, ss.1-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analiysis on Usage Preferences of Learning Object and Learning Object Repositories Amanog Pre Service Teachers

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, cilt.15, sa.2, ss.161-174, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediterranean Journal of Educational Research

Agent Gender and Frequency Dimension Used in Voicing, and Use of Pedagogical Interface Agents, cilt.14, ss.355-359, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erroneous Programs and Correct Strategies

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.14, ss.417-422, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Bilgisayar Tabanlı Öykü Tamamlama Çalışması Örneği

Academic Journal of Information Technology (AJIT-e), cilt.2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Usability of Different Virtual Lab Software Used in Physics Courses

Bulgarian J. Science & Education Policy, cilt.4, ss.216-235, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of forming a score based competitive system in a cyber drilling atmosphere for learning and motivation

International Journal of Human Science, cilt.6, ss.222-238, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçmeli Bilgisayar Dersi Öğretim Programının Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.103-114, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer Mediated communication in foreignlanguage education use of target language and learner perceptions

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, cilt.9, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ICT Sufficiency in cooperative projects via the Internet

WSEAS Transactions on Computer Research, cilt.3, ss.51-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Web Tasarımında Editör Kullanımı Ve Html Öğretimi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.163-175, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Information and Communication Technologies in Collaboration Projects via the Internet

International Journal of Social Sciences, cilt.2, ss.176-172, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneysel öğretim yöntemlerinde benzetişim simulation kullanım

The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, cilt.4, ss.93-98, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Macromedia Flash Eğitimi Amacı İle Geliştirilen Bir Eğitsel Yazılımın Bütünsel Ve Kullanılan Yöntemler Açısından Değerlendirilmesi

The Turkish Online Journal of educational Technology, cilt.3, ss.170-183, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Öğretimi Amaçlı Sanal Laboratuarlarda Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Bir Simülasyon

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.323-330, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneysel Verileri Değerlendirme İmkanı Tanıyan Ve Dönüt Verebilen Sanal Laboratuarların Geliştirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.107-120, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Teaching Internet of Things on 3D Virtual Environment - Platform VRIOT

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2020, cilt.18, ss.37-44

The Impact of Internet of Things (IoT) Education on Academic Motivation and Teacher Competencies

11th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, St. Petersburg, Rusya, 13 - 15 Eylül 2020

Internet of Things (IoT) Education for Non-Engineering Students and Examination of their Group Projects

18th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education Learning, Athens, Yunanistan, 8 - 09 Eylül 2020

İŞBİRLİĞİ VE REKABET ÖĞELERİ İÇEREN EĞİTSEL BİR OYUNUN SINIF ETKİNLİĞİ VE EV ÖDEVİ OLARAK KULLANILMASI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLGİLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

Bilgisayar Öğretim Yöntemleri Dersi Uygulama Sürecinin Dijital Öyküler İle Yansıtılması

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Mesleki Eğitim Seviyesinde Nesnelerin İnterneti’ne (ıot) İlişkin Yeterliliklerin Belirlenmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Şirket İçi Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma: QuizGame Örneği

III. InternationalCongress on Science and Education, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019

Virtual reality technology in anatomy education

1st International Mediterranean Anatomy Congress (IMAC 2018), 6 - 09 Eylül 2018

Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Sürecinde Dijital Öyküler

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, 11 Mayıs 2018

Virtual Reality Applications in Education: The Case of The Faculty of Medicine

27th International Congress on Educational Sciences, 18 - 22 Nisan 2018

Öğrencilerin Mobil Uygulama Geliştirme Platformu Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörlerin İncelenmesi

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), 24 - 26 Mayıs 2017

Modern Yüzyılın Yeni Olgusu Nomofobi ve Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygınlık Nedenleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 Ekim 2017

Dijital Vatandaşlık Yanılgısını Belirlemeye ve Değiştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: E-Vatandaş

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.136

Mobil Diyet Uygulamasının Nomofobi Üzerindeki Etkileri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 Ekim 2017

Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Şeması ve Sözde Kod

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.464-474

ANALYSIS OF QUALITATIVE METHODS USED IN COMPUTER AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FIELD POSTGRADUATE THESIS

Education, Research Development, Elenite, Bulgaristan, 4 - 08 Eylül 2017, cilt.1, ss.371-378

Determining Students Views about an Educational Game Based Mobile Application Supported with Sensors

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium(ITTES), 6 - 08 Ekim 2016

Examination Of Social Media Usage In Teacher Parent Communication Whatsapp Example

International Trend and Issues in Communication& Media Conference, 4 - 06 Şubat 2016, ss.344-351

Programlama Öğrencilerinin Kullandıkları Hata Bulma ve Düzeltme Teknikleri Üzerine Bir Analiz

IIInd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Evaluating the efficiency of behavior management tools in developing self assessment skills of student

10 th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 Mayıs 2016

The Effects of Personalized Short Text Messages in Mobile Learning on Success and Motivation

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 Mayıs 2015

Qualitative Evaluation on Usability of Educational Simulaton

The Future of Education, Florence, İtalya, 11 - 12 Haziran 2015

Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 12 Mayıs 2015

Eğitimde Wiki Uygulamaları

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 12 Mayıs 2015

A Qualitative Evaluation in Usability of Educational Simulations

5th International Conference The Future of Education, Floransa, İtalya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.39-43

Eğitsel Simülasyonların Değerlendirilmesi

2.Temel Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 08 Ocak 2015

Personalization Principle in Mobile Learning: Use of Short Text Messages in Teaching Programming

International Conference On New Trends in Educational Technology (INTET 14), 14 - 15 Nisan 2014

Programming Education with a Blocks Basec Visual Language for Mobile Application Development

10th International Conference on Mobile Learning, Madrid, İspanya, 28 Şubat - 02 Mart 2014, ss.149-156

Programming education with a blocks-based visual language for mobile application development

10th International Conference on Mobile Learning, ML 2014, Madrid, İspanya, 28 Şubat - 02 Mart 2014, ss.149-156 identifier

Erroneous Programs and Correct Strategies

New Trends on Global Education Conference (GEC), 24 - 26 Eylül 2012

The effects of using geometry software supported by digital daily life photographs on geometry learning

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2824-2828 identifier identifier

Effects of video podcast technology on peer learning and project quality

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2217-2221 identifier identifier

A comparison of computer-aided ELVES method and video-aided instruction in text teaching in terms of student success

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2327-2331 identifier identifier

The effects of web based educational drills in competitive atmosphere on motivation and learning

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1485-1490 identifier identifier

Effects of performance tests on Learning and Performance of Knowledge

VII International Education Technology Conference, 6 - 09 Mayıs 2008

İnteraktif Akıllı Tahtaların İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkileri

2nd international Future-Learning conference on innovations in learning for the future, 27 - 29 Mart 2008

Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar Tabanlı İletişim Öğrenci Görüşleri

Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, ss.101-102

Effect of Virtual Lab Software Used in Physics Courses on Students Success in Case of Their use With Different Teaching Methods

7th International Education Technology Conference: Educational Technology for Innovation and Change in Education, 3 - 05 Mayıs 2007

A Comparision of Different Types of Feedback in CALL Materials for Vocabulary Learning

12th International Conference ‘how are we doing CALL Monitoring the Learner’, 20 - 22 Ağustos 2006

Algoritmada Çalışma Zamanı Açısından verimlilik Konusunda Öğrencilerde Oluşabilen Kavram yanılgıları

1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005

Deneysel Öğretim Yöntemlerinde Benzetişim Simülasyon Kullanımı

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24 Kasım 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Mesleki Eğitimde Nesnelerin İnterneti Yeterlik Çerçevesi

Endüstri 4.0 ve Eğitim, Pro.Dr. Mstafa Murat İnceoğlu, Editör, Abaküs, İstanbul, ss.259-280, 2020

Design Models for DevelopingEducational VirtualReality Environments:A Systematic Review

Virtual and Augumented Reality in Education, Art, and Museums, Giuliana Guazzaroni, Anitha S.Pillai, Editör, IGI Global, Hershey, ss.1-22, 2019

Tıp eğitimde sanal gerçeklik teknolojisi

Değişen Dünyada Eğitim, Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.225-256, 2018

Hareket Tabanlı Teknolojilerin Beden Eğitimi Dersinde Kullanımı: Kinect Örneği

Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.867-884, 2017

C# ile Görsel Programlama

Sürat Yayınları, İzmir, 2014