Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Online Collaboration Tools in Education: Google Does Sample

ANTHROPOLOGIST, cilt.20, ss.187-196, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An analysis on usage preferences of learning objects and learning object repositories among pre-service teachers

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.15, ss.161-174, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of different metaphor usage on hypertext learning

Behaviour Technology, cilt.30, ss.273-285, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of various oral feedback techniques in CALL vocabulary learning materials

Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, ss.75-96, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of Synchronous CMC on Speaking Proficiency and Anxiety: Text Versus Voice Chat

MODERN LANGUAGE JOURNAL, cilt.92, ss.595-613, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teachers' Information and Communication Technologies (ICT) using achievements and attitudes towards ICT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.41-53, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are The Primary and Secondary Educational Institutions ready for e Transformation in Turkey

Eurasian Journal of Educational Research, ss.85-98, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Bilgisayar Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramına Göre Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.147-170, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining Students' Views about an Educational Game-Based Mobile Application Supported with Sensors

TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND LEARNING, cilt.24, ss.143-159, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilgisayarlı ve Bilgisayarsız Programlama Etkinliklerinin Güdülenme Üzerindeki Etkisi

The Journal of Academic Social Science, cilt.7, ss.651-669, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching GUI-Programming Concepts to Prospective K12 ICT Teachers: MIT App Inventor as an Alternative to Text-Based Languages

International Journal of Research in Education and Science, cilt.3, ss.543-559, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE NEED FOR A MORE EFFICIENT USER NOTIFICATION SYSTEM IN USING SOCIAL NETWORKS AS UBIQUITOUS LEARNING PLATFORMS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.18, ss.196-212, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examination of Social Media Usage In Teacher Parent Communication Whatsapp Example

The turkish Journal of Education Technolog, ss.277-284, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Academic Achievement in Computer Programming Instruction and Effects of the Use of Visualization Tools at the Elementary School Level

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, cilt.11, ss.1-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analiysis on Usage Preferences of Learning Object and Learning Object Repositories Amanog Pre Service Teachers

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, cilt.15, ss.161-174, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediterranean Journal of Educational Research

Agent Gender and Frequency Dimension Used in Voicing, and Use of Pedagogical Interface Agents, cilt.14, ss.355-359, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erroneous Programs and Correct Strategies

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.14, ss.417-422, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Bilgisayar Tabanlı Öykü Tamamlama Çalışması Örneği

Academic Journal of Information Technology (AJIT-e), cilt.2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Usability of Different Virtual Lab Software Used in Physics Courses

Bulgarian J. Science & Education Policy, cilt.4, ss.216-235, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of forming a score based competitive system in a cyber drilling atmosphere for learning and motivation

International Journal of Human Science, cilt.6, ss.222-238, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ICT Sufficiency in cooperative projects via the Internet

WSEAS Transactions on Computer Research, cilt.3, ss.51-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Web Tasarımında Editör Kullanımı Ve Html Öğretimi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.163-175, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer Mediated communication in foreignlanguage education use of target language and learner perceptions

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, cilt.9, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçmeli Bilgisayar Dersi Öğretim Programının Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.103-114, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Information and Communication Technologies in Collaboration Projects via the Internet

International Journal of Social Sciences, cilt.2, ss.176-172, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneysel öğretim yöntemlerinde benzetişim simulation kullanım

The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, cilt.4, ss.93-98, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Macromedia Flash Eğitimi Amacı İle Geliştirilen Bir Eğitsel Yazılımın Bütünsel Ve Kullanılan Yöntemler Açısından Değerlendirilmesi

The Turkish Online Journal of educational Technology, cilt.3, ss.170-183, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneysel Verileri Değerlendirme İmkanı Tanıyan Ve Dönüt Verebilen Sanal Laboratuarların Geliştirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.107-120, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Öğretimi Amaçlı Sanal Laboratuarlarda Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Bir Simülasyon

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.323-330, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İŞBİRLİĞİ VE REKABET ÖĞELERİ İÇEREN EĞİTSEL BİR OYUNUN SINIF ETKİNLİĞİ VE EV ÖDEVİ OLARAK KULLANILMASI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLGİLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

Bilgisayar Öğretim Yöntemleri Dersi Uygulama Sürecinin Dijital Öyküler İle Yansıtılması

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Mesleki Eğitim Seviyesinde Nesnelerin İnterneti’ne (ıot) İlişkin Yeterliliklerin Belirlenmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Şirket İçi Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma: QuizGame Örneği

III. InternationalCongress on Science and Education, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019

Virtual reality technology in anatomy education

1st International Mediterranean Anatomy Congress (IMAC 2018), 6 - 09 Eylül 2018

Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Sürecinde Dijital Öyküler

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, 11 Mayıs 2018

Virtual Reality Applications in Education: The Case of The Faculty of Medicine

27th International Congress on Educational Sciences, 18 - 22 Nisan 2018

Öğrencilerin Mobil Uygulama Geliştirme Platformu Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörlerin İncelenmesi

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), 24 - 26 Mayıs 2017

Mobil Diyet Uygulamasının Nomofobi Üzerindeki Etkileri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 Ekim 2017

Dijital Vatandaşlık Yanılgısını Belirlemeye ve Değiştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: E-Vatandaş

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.136

Modern Yüzyılın Yeni Olgusu Nomofobi ve Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygınlık Nedenleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 Ekim 2017

Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Şeması ve Sözde Kod

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.464-474

ANALYSIS OF QUALITATIVE METHODS USED IN COMPUTER AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FIELD POSTGRADUATE THESIS

Education, Research Development, Elenite, Bulgaristan, 4 - 08 Eylül 2017, cilt.1, ss.371-378

Determining Students Views about an Educational Game Based Mobile Application Supported with Sensors

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium(ITTES), 6 - 08 Ekim 2016

Examination Of Social Media Usage In Teacher Parent Communication Whatsapp Example

International Trend and Issues in Communication& Media Conference, 4 - 06 Şubat 2016, ss.344-351

Programlama Öğrencilerinin Kullandıkları Hata Bulma ve Düzeltme Teknikleri Üzerine Bir Analiz

IIInd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Evaluating the efficiency of behavior management tools in developing self assessment skills of student

10 th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 Mayıs 2016

The Effects of Personalized Short Text Messages in Mobile Learning on Success and Motivation

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 Mayıs 2015

Qualitative Evaluation on Usability of Educational Simulaton

The Future of Education, Florence, İtalya, 11 - 12 Haziran 2015

Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 12 Mayıs 2015

Eğitimde Wiki Uygulamaları

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 12 Mayıs 2015

A Qualitative Evaluation in Usability of Educational Simulations

5th International Conference The Future of Education, Floransa, İtalya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.39-43

Eğitsel Simülasyonların Değerlendirilmesi

2.Temel Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 08 Ocak 2015

Personalization Principle in Mobile Learning: Use of Short Text Messages in Teaching Programming

International Conference On New Trends in Educational Technology (INTET 14), 14 - 15 Nisan 2014

Programming education with a blocks-based visual language for mobile application development

10th International Conference on Mobile Learning, ML 2014, Madrid, İspanya, 28 Şubat - 02 Mart 2014, ss.149-156

Erroneous Programs and Correct Strategies

New Trends on Global Education Conference (GEC), 24 - 26 Eylül 2012

Effects of video podcast technology on peer learning and project quality

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2217-2221

The effects of using geometry software supported by digital daily life photographs on geometry learning

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2824-2828

The effects of web based educational drills in competitive atmosphere on motivation and learning

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1485-1490

A comparison of computer-aided ELVES method and video-aided instruction in text teaching in terms of student success

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2327-2331

Effects of performance tests on Learning and Performance of Knowledge

VII International Education Technology Conference, 6 - 09 Mayıs 2008

İnteraktif Akıllı Tahtaların İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkileri

2nd international Future-Learning conference on innovations in learning for the future, 27 - 29 Mart 2008

Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar Tabanlı İletişim Öğrenci Görüşleri

Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, ss.101-102

Information and Communication Technologies in Collaboration Projects via the Interne

XXIV International Conference on Computer. Electrical and Systems Science and Engineering(CESSE), 12 - 14 Ekim 2007

Effect of Virtual Lab Software Used in Physics Courses on Students Success in Case of Their use With Different Teaching Methods

7th International Education Technology Conference: Educational Technology for Innovation and Change in Education, 3 - 05 Mayıs 2007

A Comparision of Different Types of Feedback in CALL Materials for Vocabulary Learning

12th International Conference ‘how are we doing CALL Monitoring the Learner’, 20 - 22 Ağustos 2006

Algoritmada Çalışma Zamanı Açısından verimlilik Konusunda Öğrencilerde Oluşabilen Kavram yanılgıları

1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005

Deneysel Öğretim Yöntemlerinde Benzetişim Simülasyon Kullanımı

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24 Kasım 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Virtual and Augumented Reality in Education, Art, and Museums

Design Models for DevelopingEducational VirtualReality Environments:A Systematic Review, Giuliana Guazzaroni, Anitha S.Pillai, Editör, IGI Global, Hershey, ss.1-22, 2019

Değişen Dünyada Eğitim

Tıp eğitimde sanal gerçeklik teknolojisi, Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.225-256, 2018

Küreselleşen Dünyada Eğitim

Hareket Tabanlı Teknolojilerin Beden Eğitimi Dersinde Kullanımı: Kinect Örneği, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.867-884, 2017

C# ile Görsel Programlama

Sürat Yayınları, İzmir, 2014