Öğrencilerin Scratch’te Kullandıkları Kod Kavrama Stratejileri ve Başarı Durumları ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması


YILDIRIM O. G. , ÖZDENER DÖNMEZ N. , KOTAN S.

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019