Mesleki Eğitim Seviyesinde Nesnelerin İnterneti’ne (ıot) İlişkin Yeterliliklerin Belirlenmesi


TAMER M. A. , ÖZDENER DÖNMEZ N.

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri