Genel Bilgiler

Biyografi

Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans öğrenimini aynı bölümde “Etan Molekülü Spektrumundaki  Genişleme Etkilerinin  Neural Network Yöntemi ile Ortadan Kaldırılması” isimli tez çalışması ile tamamladı. Doktora eğitimini, “İntermoleküler Potansiyel Farklı ve Spektrum Çizgileri Üzerindeki Etkisi” isimli çalışma ile Marmara üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde gerçekleştirdi. Çalışma alanlarından bazıları, Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Programlama Öğretimi, CALL, Eğitimde Sanal Gerçeklik uygulamaları olup, bu konularda yapılmış yayın ve projeleri bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Atatürk Eğitim Fakültesi
Bölüm
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı