Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Online Collaboration Tools in Education: Google Does Sample

ANTHROPOLOGIST, vol.20, pp.187-196, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

An analysis on usage preferences of learning objects and learning object repositories among pre-service teachers

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.15, no.2, pp.161-174, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Effects of different metaphor usage on hypertext learning

Behaviour Technology, vol.30, pp.273-285, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effectiveness of various oral feedback techniques in CALL vocabulary learning materials

Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, no.34, pp.75-96, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Teachers' Information and Communication Technologies (ICT) using achievements and attitudes towards ICT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.34, pp.41-53, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Are the primary and secondary educational institutions readyfor e-transformation in Turkey?

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.29, pp.85-98, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Bilgisayar Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramına Göre Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.147-170, 2004 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Teaching Internet of Things on 3D Virtual Environment - Platform VRIOT

The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS),,, vol.18, pp.37-44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining Students' Views about an Educational Game-Based Mobile Application Supported with Sensors

TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND LEARNING, vol.24, no.1, pp.143-159, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Bilgisayarlı ve Bilgisayarsız Programlama Etkinliklerinin Güdülenme Üzerindeki Etkisi

The Journal of Academic Social Science, vol.7, no.88, pp.651-669, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE NEED FOR A MORE EFFICIENT USER NOTIFICATION SYSTEM IN USING SOCIAL NETWORKS AS UBIQUITOUS LEARNING PLATFORMS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.18, no.1, pp.196-212, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Teaching GUI-Programming Concepts to Prospective K12 ICT Teachers: MIT App Inventor as an Alternative to Text-Based Languages

International Journal of Research in Education and Science, vol.3, pp.543-559, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Social Media Usage In Teacher Parent Communication Whatsapp Example

The turkish Journal of Education Technolog, pp.277-284, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Academic Achievement in Computer Programming Instruction and Effects of the Use of Visualization Tools at the Elementary School Level

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, vol.11, pp.1-18, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analiysis on Usage Preferences of Learning Object and Learning Object Repositories Amanog Pre Service Teachers

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.15, no.2, pp.161-174, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erroneous Programs and Correct Strategies

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.14, pp.417-422, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mediterranean Journal of Educational Research

Agent Gender and Frequency Dimension Used in Voicing, and Use of Pedagogical Interface Agents, vol.14, pp.355-359, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Bilgisayar Tabanlı Öykü Tamamlama Çalışması Örneği

Academic Journal of Information Technology (AJIT-e), vol.2, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the Usability of Different Virtual Lab Software Used in Physics Courses

Bulgarian J. Science & Education Policy, vol.4, pp.216-235, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of forming a score based competitive system in a cyber drilling atmosphere for learning and motivation

International Journal of Human Science, vol.6, pp.222-238, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seçmeli Bilgisayar Dersi Öğretim Programının Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.28, pp.103-114, 2008 (Other Refereed National Journals)

Computer Mediated communication in foreignlanguage education use of target language and learner perceptions

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.9, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

ICT Sufficiency in cooperative projects via the Internet

WSEAS Transactions on Computer Research, vol.3, pp.51-60, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Web Tasarımında Editör Kullanımı Ve Html Öğretimi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.27, pp.163-175, 2008 (Other Refereed National Journals)

Information and Communication Technologies in Collaboration Projects via the Internet

International Journal of Social Sciences, vol.2, pp.176-172, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deneysel öğretim yöntemlerinde benzetişim simulation kullanım

The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, vol.4, pp.93-98, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Öğretimi Amaçlı Sanal Laboratuarlarda Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Bir Simülasyon

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.323-330, 2001 (Other Refereed National Journals)

Deneysel Verileri Değerlendirme İmkanı Tanıyan Ve Dönüt Verebilen Sanal Laboratuarların Geliştirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.107-120, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teaching Internet of Things on 3D Virtual Environment - Platform VRIOT

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2020, vol.18, pp.37-44

The Impact of Internet of Things (IoT) Education on Academic Motivation and Teacher Competencies

11th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, St. Petersburg, Russia, 13 - 15 September 2020

Internet of Things (IoT) Education for Non-Engineering Students and Examination of their Group Projects

18th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education Learning, Athens, Greece, 8 - 09 September 2020

İŞBİRLİĞİ VE REKABET ÖĞELERİ İÇEREN EĞİTSEL BİR OYUNUN SINIF ETKİNLİĞİ VE EV ÖDEVİ OLARAK KULLANILMASI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLGİLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Turkey, 20 - 22 December 2019

Bilgisayar Öğretim Yöntemleri Dersi Uygulama Sürecinin Dijital Öyküler İle Yansıtılması

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 October - 01 November 2019

Mesleki Eğitim Seviyesinde Nesnelerin İnterneti’ne (ıot) İlişkin Yeterliliklerin Belirlenmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 October - 01 November 2019

Şirket İçi Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma: QuizGame Örneği

III. InternationalCongress on Science and Education, Turkey, 21 - 24 March 2019

Virtual reality technology in anatomy education

1st International Mediterranean Anatomy Congress (IMAC 2018), 6 - 09 September 2018

Virtual Reality Applications in Education: The Case of The Faculty of Medicine

27th International Congress on Educational Sciences, 18 - 22 April 2018

Öğrencilerin Mobil Uygulama Geliştirme Platformu Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörlerin İncelenmesi

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), 24 - 26 May 2017

Modern Yüzyılın Yeni Olgusu Nomofobi ve Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygınlık Nedenleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 October 2017

Dijital Vatandaşlık Yanılgısını Belirlemeye ve Değiştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: E-Vatandaş

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.136

Mobil Diyet Uygulamasının Nomofobi Üzerindeki Etkileri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 11 - 13 October 2017

Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Şeması ve Sözde Kod

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.464-474

ANALYSIS OF QUALITATIVE METHODS USED IN COMPUTER AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FIELD POSTGRADUATE THESIS

Education, Research Development, Elenite, Bulgaria, 4 - 08 September 2017, vol.1, pp.371-378

Determining Students Views about an Educational Game Based Mobile Application Supported with Sensors

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium(ITTES), 6 - 08 October 2016

Examination Of Social Media Usage In Teacher Parent Communication Whatsapp Example

International Trend and Issues in Communication& Media Conference, 4 - 06 February 2016, pp.344-351

Evaluating the efficiency of behavior management tools in developing self assessment skills of student

10 th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 May 2016

The Effects of Personalized Short Text Messages in Mobile Learning on Success and Motivation

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 May 2015

Qualitative Evaluation on Usability of Educational Simulaton

The Future of Education, Florence, Italy, 11 - 12 June 2015

Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 12 May 2015

Eğitimde Wiki Uygulamaları

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 12 May 2015

A Qualitative Evaluation in Usability of Educational Simulations

5th International Conference The Future of Education, Floransa, Italy, 10 - 12 June 2015, pp.39-43

Eğitsel Simülasyonların Değerlendirilmesi

2.Temel Eğitim Sempozyumu, Turkey, 08 January 2015

Personalization Principle in Mobile Learning: Use of Short Text Messages in Teaching Programming

International Conference On New Trends in Educational Technology (INTET 14), 14 - 15 April 2014

Programming Education with a Blocks Basec Visual Language for Mobile Application Development

10th International Conference on Mobile Learning, Madrid, Spain, 28 February - 02 March 2014, pp.149-156

Programming education with a blocks-based visual language for mobile application development

10th International Conference on Mobile Learning, ML 2014, Madrid, Spain, 28 February - 02 March 2014, pp.149-156 identifier

Erroneous Programs and Correct Strategies

New Trends on Global Education Conference (GEC), 24 - 26 September 2012

The effects of using geometry software supported by digital daily life photographs on geometry learning

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2824-2828 identifier identifier

Effects of video podcast technology on peer learning and project quality

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2217-2221 identifier identifier

A comparison of computer-aided ELVES method and video-aided instruction in text teaching in terms of student success

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2327-2331 identifier identifier

The effects of web based educational drills in competitive atmosphere on motivation and learning

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1485-1490 identifier identifier

Effects of performance tests on Learning and Performance of Knowledge

VII International Education Technology Conference, 6 - 09 May 2008

İnteraktif Akıllı Tahtaların İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkileri

2nd international Future-Learning conference on innovations in learning for the future, 27 - 29 March 2008

Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar Tabanlı İletişim Öğrenci Görüşleri

Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.101-102

Effect of Virtual Lab Software Used in Physics Courses on Students Success in Case of Their use With Different Teaching Methods

7th International Education Technology Conference: Educational Technology for Innovation and Change in Education, 3 - 05 May 2007

A Comparision of Different Types of Feedback in CALL Materials for Vocabulary Learning

12th International Conference ‘how are we doing CALL Monitoring the Learner’, 20 - 22 August 2006

Algoritmada Çalışma Zamanı Açısından verimlilik Konusunda Öğrencilerde Oluşabilen Kavram yanılgıları

1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, Turkey, 5 - 07 September 2005

Deneysel Öğretim Yöntemlerinde Benzetişim Simülasyon Kullanımı

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24 November 2004

Books & Book Chapters

Mesleki Eğitimde Nesnelerin İnterneti Yeterlik Çerçevesi

in: Endüstri 4.0 ve Eğitim, Pro.Dr. Mstafa Murat İnceoğlu, Editor, Abaküs, İstanbul, pp.259-280, 2020

Design Models for DevelopingEducational VirtualReality Environments:A Systematic Review

in: Virtual and Augumented Reality in Education, Art, and Museums, Giuliana Guazzaroni, Anitha S.Pillai, Editor, IGI Global, Hershey, pp.1-22, 2019

Tıp eğitimde sanal gerçeklik teknolojisi

in: Değişen Dünyada Eğitim, Serkan Dinçer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.225-256, 2018

Hareket Tabanlı Teknolojilerin Beden Eğitimi Dersinde Kullanımı: Kinect Örneği

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.867-884, 2017

C# ile Görsel Programlama

Sürat Yayınları, İzmir, 2014