Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Consumption Relations and Loneliness Amongst Adults

İnsan ve İnsan Dergisi, cilt.7, no.1029224, ss.52-67, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ÇOCUK GELİNLER

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, cilt.16, ss.68-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case Study on Empathic Tendency of Academicians in theContext of Interpersonal Relations

David publishing Journalism and Mass Communication, cilt.7, ss.46-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YAPAY ZEKA GELECEĞİN DİKTATÖRÜ OLABİLİR Mİ?: İLETİŞİMSEL BİR BAKIŞ

ULUSLARARASI EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLARVE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, 6 - 07 Aralık 2018

İNSANOĞLUNUN KRİZ ÇÖZME BECERİSİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLARVE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, 6 - 07 Aralık 2018

”Y” Generations and Their Parents

Proceeding for the 2nd Annual International Conference on Journalism Mass Communications (JMComm 2013), Singapur, 22 - 23 Ekim 2018, cilt.1, ss.75-79

Exhausted Person Exhausting Relationships in the Culture of Consumption

International Congress on Social and Economic Sciences, ATİNA, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017, cilt.1, ss.16

PRESSURE ON YOUNG ADULTS IN THE FAMILY RELATIONS

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.120-121

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ‘ÇOCUK GELİNLER’

3. Uluslararası farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 Nisan 2017

Yazılı Medyada “Çalışan Kadın” Algısı: Gazeteler Üzerinden Bir İnceleme

Çalışan Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mart 2017, cilt.2, ss.205-211

Kitap & Kitap Bölümleri

İNSAN İLİŞKİLERİNDE KRİZİ ÇÖZME SANATI

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI, Prof. Dr. Serhat Ulağlı, Editör, MOTTO YAYINLARI, İstanbul, ss.118-134, 2020

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA BENLİK ve KİMLİK PERSPEKTİFLERİNE BAKIŞ: İNTERNETTEN GELEN TUTSAKLIK

SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, Prof. Dr. Ayhan Ataç, Prof. Dr. Gülsen Demir, Prof.Dr. Mustafa Talas, Doç. Dr. Bekir Kocadaş, Editör, GÜVENPLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, ss.99-111, 2018

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ BİR SONUCU OLARAK NESNELEŞEN İNSANINÖZNE OLMA ÇABASI

SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, Prof. Dr. Ayhan Ataç, Prof. Dr. Gülsen Demir, Prof. Dr. Mustafa Talas, Doç. Dr. Bekir Kocadaş, Editör, GÜVENPLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, ss.422-431, 2018

Yazılı Medyada “Çalışan Kadın” Algısı: Gazeteler Üzerinden Bir İnceleme

Çalışma Hayatında Kadın, Prof.Dr. Gülay Yılmaz, Editör, Marmara Üniversitesi Yayını, İstanbul, ss.205-211, 2017