Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KIRGIZİSTAN’DA TARIM VE HAYVANCILIK

Bahçe, cilt.47, sa.2, ss.163-179, 2018 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

BAĞIMSIZLIKTAN GÜNÜMÜZE NAHCİVAN’IN ZİRAİ YAPISI

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.22, sa.38, ss.111-136, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kavala Şehri’nin (Yunanistan) Turizm Potansiyeli

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), sa.36, ss.71-82, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ABD’DE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.107-127, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Güney Kafkasya’da Değişen Demografik Yapının Siyasi Coğrafya’ya Etkileri

Yeni Türkiye, cilt.5, sa.75, ss.7-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ohri Gölü Çevresinde (Makedonya) Osmanli İzleri

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), sa.32, ss.120-146, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Balkan Ülkelerinin Genel Demografik Yapısı

Yeni Türkiye Dergisi, cilt.1, sa.66, ss.972-978, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bir Ziraat Coğrafyası Çalışması: Türkiye’de Nar (Punica granatum L.) Tarımı

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), sa.27, ss.551-574, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Özel Dershanelerde Coğrafya Eğitimi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.2, sa.3, ss.101-112, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Eynif Polyesi (Antalya-Türkiye)

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.1, sa.3, ss.93-122, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çanaklı (Mamak) Polyesi

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.9, ss.34-48, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kayaköy Polyesi ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), sa.2, ss.150-173, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

27 Haziran 1998 Adana Ceyhan Depremi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), sa.2, ss.95-121, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AHISKA COĞRAFYASINDA DEMOGRAFİK YAPININ DEĞİŞİMİ

SÜRGÜNÜN 75. YILINDA AHISKALI TÜRKLER, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.140-161 Creative Commons License

Kırgızistan Tarım ve Hayvancılık

ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ, KOMRAT / GAGAVUZYA, Moldova, 3 - 06 Mayıs 2018

Balkan Yarımadası’nın Jeopolitiği. Geopolitic of Balkan Peninsula

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.426-442 Creative Commons License

Dayton Antlaşması (Aralık/1995) Öncesi ve Sonrasında Bosna-Hersek’in Demografik Yapısı. The Demographic Structure Of Bosnia Herzegovina Before And After the Dayton Agreement (December/1995)

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.415-425 Creative Commons License

Balkan Ülkelerinde Nüfusun Etnik ve Dini Yapısı

Uluslar Arası Balkan Sempozyumu , Balkan Savaşlarının 100. Yılı Bildiriler, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2012, cilt.1, ss.492-517 Creative Commons License

ABD’de Coğrafi Gözlemler

Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 3. Bilim ve Kültür Günleri, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2011

Demographical Propertiesof West Turkistan

GEOMED 2010 The 2nd International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.381-388 Creative Commons License identifier identifier

Contribution of Concrete Cultural Constituents to the Tourism Potentiel of Safranbolu

GEOMED The 2 nd International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.174 Creative Commons License identifier identifier

Avrupa Birliği Ülkelerinde Nüfusun Yaş Yapısı

Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2005, ss.277-287 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

SLOVENYA

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.516-517, 2016 Creative Commons License

YUNANİSTAN

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.583-586, 2013 Creative Commons License

YEMEN

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.400-401, 2013 Creative Commons License

TÜRKMENİSTAN

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.599-601, 2012 Creative Commons License

UKRAYNA

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.72-73, 2010 Creative Commons License

TANZANYA

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.581-582, 2010 Creative Commons License

TACİKİSTAN

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ss.345-346, 2010 Creative Commons License

SUUDİ ARABİSTAN

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.580-581, 2009 Creative Commons License

SİNGAPUR

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.249-250, 2009 Creative Commons License

SURİNAM

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.542-543, 2009 Creative Commons License

SIRBİSTAN

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.120-121, 2009 Creative Commons License