Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 "Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler"

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 İNTERNATIONAL CONFERANCE 0N: Waqf Management: Turkish Experience

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Balkan Savaşlarının 100.yılı ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 ULUSAL COĞRAFYA KONGRESİ (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına)

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1