ABD’DE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ


Creative Commons License

Kurt H. , Açıkgöz M. A.

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.107-127, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.107-127

Özet

Öz

Ahıska Türkleri, 15 Kasım 1944’te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a zorunlu göçe tabi tutuldu. Özbekistan’daki Ahıskalılar, 1989 yılında patlak veren Fergana Olayları neticesinde ikinci bir sürgünle Kuzey Kafkasya’da Krasnodar Krayı’na iskân edildiler. Krasnodar’daki Ahıska Türkleri yaklaşık 15 yıl süren çile dolu yılların ardından ABD’nin göçmen statüsü vermesiyle Yeni Dünyaya göç ettiler. ABD, 2004 yılında Krasnodar Bölgesi’nden 12 bin civarında Ahıska Türkü’ne vatandaşlık vererek onları ülkesine kabul etti. Siyasi, ekonomik ve stratejik birçok amaçla götürülen Ahıska Türkleri, ABD’de nüfus yoğunluğunun düşük ve iş gücüne ihtiyacın olduğu, 30 civarında eyalette yer alan şehirlere iskân edildi. Mevcut şartlara hızla uyum sağlayan Ahıska Türkleri yeni geldikleri bölgeleri çalışkanlıkları ile kısa sürede canlandırıp kalkındırarak civar komşuların takdirini kazanmıştır.

ABD’ye göç eden Ahıska Türkleri arasında işsizlik yok denecek kadar azdır. İş ayrımı yapmayan ve çalışmanın ibadet olduğuna inanan Ahıskalılar kolaylıkla iş bulabilmektedir. Erkekler daha çok tır şoförlüğü, oto tamirciliği, oto alım satımı ve inşaat işleri yaparken kadınlar ise yoğun olarak gıda sektöründe çalışmaktadır.

Ahıska Türkleri ABD’de karşılaştıkları problemleri grup dayanışması ve geniş aile bağları sayesinde aşmaya çalışırken bulundukları şehirlerdeki Türk Kültür Merkezleri’yle de yakın ilişkiler kurarak konferanslar, eğitim çalışmaları, eğlenceler, sosyal faaliyetler vb. etkinlikleri birlikte gerçekleştirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD nezdinde gelecekte yapacağı lobi faaliyetlerinde Ahıska Türklerinin etkin rol alması muhtemeldir. Bunda Ahıska Türklerinin örgütlenme becerisi ve Türkiye sevgisi önemli yer tutar.

Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, ABD, göç, aile bağları

    Abstract

    Meskhetian Turks forced to immigration to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan on 15 th November 1944. Because of the Fergana incident which erupted in 1989, Meskhetians migrated to Krasnodar Kray in North Caucasus. After suffering 15 years, having the right of migration from the government of USA, Meskhetian Turks in Krasnodar migrated to the new World. USA granted the right of being USA citizenship to about 12 thousand of Meskhetian Turks and accepted them to USA. Meskhetian Turks who were migrated for political, economical and strategic purposes, were settled to low population and labor requirement zone, including 30 provinces in USA. Meskhetian Turks reconstructed the area in a short time, adapting the current conditions by their diligence and they were appreciated by nearby neighbors’.

    Unemployment is scarcely any among Meskhetian Turks zone in USA. Meskhetians believe that working, without exception, is worship and thus, they can get a job easily. Mostly, men are working as truckie, auto mechanic, auto purchase and sale and builder’s laborer while women are working in food sector. As Meskhetian Turks are trying to overcome their problems encountered in USA by the help of their solidarity and extended family bonds, they conduct conferences, education activities, entertainments, social activities together, forging close ties with Turkish Culture Centre in their current cities.

    It is probably that Turkish Republic is going to conduct the predominant lobby activities before USA on Meskhetian Turks in the future. At this point, organization ability and love of Turkey of Meskhetian Turks take an important place.

    Keywords: Meskhetian Turks, USA, immigration, family bonds (ties)