BAĞIMSIZLIKTAN GÜNÜMÜZE NAHCİVAN’IN ZİRAİ YAPISI


Creative Commons License

Kurt H. , Özkan M.

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.22, sa.38, ss.111-136, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 38
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Doğu Coğrafya Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.111-136

Özet

BAĞIMSIZLIKTAN GÜNÜMÜZE NAHCİVAN’IN ZİRAİ YAPISI

The Agrıcultural Structure of The Nakhichevan Since The Independence

Yrd. Doç. Dr. Halil KURT1

Uzman Murat ÖZKAN2

ÖZET

SSCB döneminde Nahcivan’daki tarım arazileri bütün Sovyet

Cumhuriyetlerinde olduğu gibi özel mülkiyet kaldırılarak sovhoz ve kolhoz türü

tarımsal işletmelere dönüştürüldü. Devlet merkezli eski komünist sistemin

çökmesi, yeni sistemin kurulması için gereken altyapı ve sermaye eksikliğinin yanı

sıra Ermenistan’ın ablukası nedeniyle Bağımsızlığın ilk yıllarında Nahcivan’da

tarımsal üretimde gerileme gözlendi.

Azerbaycan’ın 1991’de bağımsızlığını kazanmasından sonra tarıma

önem verilmiş, özelleştirmeler ve toprak reformu yapılarak çiftçilerin kendi

toprağına kavuşması sağlanmıştır. Türkiye’nin de desteğiyle 2000’li yılların

başında siyasi istikrarın sağlanması, Nahcivan’da zirai faaliyetlerin

canlanmasına ve üretimin artmasına sebep olmuştur

Tarım sektörü ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden

yapılandırılmış; özelleştirme sonucu sıkıntı yaşayan çiftçiler devletçe

desteklenerek, tahıl, meyve, sebze ve endüstri bitkisi ağırlıklı bir yapıya

dönüştürülmeye çalışılmıştır. Birim alandan elde edilen verim artışı sağlanmış,

modern tarım tekniklerinin uygulanmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Türkiye’nin tohum, tarım ekipmanları, zirai ilaç yardımı ve ekonomik teşvikiyle

tarımda yapısal dönüşüm ivme kazanmıştır.

Bağımsızlıktan günümüze (1991-2015) Nahcivan tarımının yapısal

değişimi ile tahıllar, endüstri bitkileri, sebze ve meyve üretimine ait veriler yıllara

göre tablolar şeklinde belirtilmiştir. Tütün gibi geleneksel zirai ürünlerin ekimi

azalırken ayçiçeği başta olmak üzere, sebze ve meyve üretiminde ise büyük

artışlar olmuştur.

1 Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, hkurt@marmara.edu.tr

2 Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Dergiye Müracaat Tarihi: 25.04.2017

ABSTRACT

    Farming fields in Nakhcevan were converted into farming facilities like sovhoz and kolkhoz by abolishing personal possessions as it happened in allUSSR. Collapsing state centred communism system, lacking infrastructure and capital as well as blockage of Armenia, caused recession in Nakhcevan’s agriculture production in the early years of independence.

    After Azerbaijan gained independence in 1991, agriculture was placed importance and farmers were suplied to own their lands with the help of privatization and land reform. Under the aegis ofTurkey, at the beginning of 2000s providing political consistency paved the way to increase production and activate agricultural activity in Nakhcevan.

    Agricultural sector was reconstructed in the manner of meeting Nation’s needs and grain, fruit and vegetables were tried to transform into a structure including cash crop. Increase of efficiency was gained in unit area and enormous strides were made in implementing modern agricultural techniques. Structural transformation of agriculture gained acceleration with the economic stimulus and agricultural pesticide support to agricultural equipments.

    Since independence (1991-2015) production data of cereals, cash crops and fruit and vegetables have been specified as statement by years with the structural alteration of Nakhcevan agriculture. Notably (particularly) sunflower, fruit and vegetable production have been increased while conventional agricultural products were decreased in cultivating such as tobacco.

    Nakhcevan has been a region where was famous with mulberry, truck and grapes throughout history. Its location and easy access to many countries provided plenty of advantages to deliver region’s agricultural productions to foreign markets. From now on, it is expected that pattern product will be varied and agricultural activities will be improved associated with expansion of the trade.

    Keywords: Nakhcevan, agriculture, agricultural structure and variation, patternproduct