Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Consumer Price Knowledge in Turkey – Before and After The Changeover of the National Currency

Journal of Product Brand Management, cilt.15, ss.450-457, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VOLKSWAGEN EMISSIONS SCANDAL: AN EMPIRICAL STUDY ABOUT CUSTOMERS REACTION

Pressacademia, cilt.4, ss.423-437, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNLÜLERİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİNİN İNCELENMESİ: KIVANÇ TATLITUĞ ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, sa.16, ss.793-814, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sinsi (Tuzak) Pazarlamanın Marka Farkındalığı ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: 2010 Dünya Şampiyonası Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.185-203, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerde Marka Kişiliği Algısı ile Marka Tercihine İlişkin Bir Analiz: Hijyenik Ürünler Sektöründe Bir Uygulama

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.121-139, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lüks Markalar Gerçekten Güçlü Markalar mı? Türkiye’deki Temel, Premium ve Lüks Markaların Faydaları ve Marka Güçlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, cilt.25, ss.535-564, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Açlık Hissinin Perakendeci Satış Noktasında Gıda Ürünleri Satınalma Davranışına Etkisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.199-220, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Euro Brands

Türkiye Private Label Perakende Dergisi, cilt.1, ss.18-27, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Perakendeci Markası

Türkiye Private Label Perakende Dergisi, cilt.1, ss.14-23, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Perakendecilikte Marka Yönetimi

”, Türkiye Private Label Perakende Dergisi, cilt.1, ss.16-25, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, cilt.1, ss.189-221, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aracı Markalarının Markalama Kararlarındaki Yeri ve Bu Markaların Toptancı, Perakendeci ve Üretici Bazındaki Avantaj ve Dezavantajları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.13, ss.9-13, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AN ANALYSIS OF THE RELATIONS BETWEEN INDIVIDUAL RISK TOLERANCE, BRAND EQUITY AND INTENTION TO INVEST IN BORSA ISTANBUL

International Congress on Political, Economic and Management Sciences (ICPEMS), Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 10 Kasım 2019

CONTENT ANALYSIS OF ADVERTISINGS IN TURKISH BANKING INDUSTRY

4th Annual InternationalConference on Turkey andTurkish Studies, Atina, Yunanistan, 19 - 22 Haziran 2017

VOLKSWAGEN EMİSYON KRİZİNE KARŞI TÜKETİCİ TEPKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Global Business Research Congress (GBRC-2017), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017

POLİTİK PAZARLAMADA MARKA KİŞİLİĞİ BOYUTLARININ ANALİZİ: TÜRKİYE’DEKI SİYASAL PARTİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

International Congress on Political, Economic and Social Studies_Sarajevo, Bosna_2017, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

Özel Alışveriş Siteleri Markanın Algılanan Faydası Üzerinde Nasıl Bir Etki Yaratıyor? Lüks Marka Temelinde Bir Analiz

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 Eylül 2016

The Impact of Overall Store Price Image on Price Perceptions – an Experimental Analysis in Due Consideration of the Moderating Role of Price Knowledge

Retail Pricing in a Global Marketplace, Joint Conference of Clarkson University and Babson College, 11 - 13 Ağustos 2010

Tüketicilerde Marka Kişiliği Algısı: Hijyenik Ped Sektöründe Bir Uygulama

1. International Marketing Communications Symposium MARCOM 2009, Türkiye, 28 Haziran 2009

Perakendecilikte Yeni Açılımlar: Private Labeling - Özel Markalar

T.M.M.O.B. Marka Yönetimi Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Vertrauen, Unternehmensreputation und wahrgenommene Preisfairnessder neuen elektronischen Handelsmodelle: Empirische Erkenntnisseaus Sicht der Konsumenten

Digitalisierung in der Betriebswirtschaft, Pernsteiner, Helmut, Schöning, Stephan, Sümer Gögüs, Handan, Editör, Linde Verlag, Viyana, ss.241-272, 2020

Wie sich die digitalen Private Shopping Clubs auf die wahrgenommenen Markennutzen auswirken – eine empirische Analyse für Luxusmarken

Digitalisierung in der Betriebswirtschaft, Pernsteiner,Helmut Schöning,Stephan,Sümer Gögüs,Handan, Editör, Linde Verlag, Linz, ss.101-138, 2020

Conceptualizing and Measuring the Intention to Invest in Borsa Istanbul: Empirical Evidence from the Perspective of Foreign Investors

Behavioral Finance, Pernsteiner Helmut, Sumer Haluk, Ulusan Polat Meltem, Editör, Linde Verlag, Viyana, ss.283-321, 2019 identifier

Fiyatlandırma Stratejileri

Principles of Marketing, A. Ercan Gegez, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.322-349, 2018

Buying Intentions and Attitudes of Turkish Students towardsPrivate Shopping Sites: A Pilot Study in Istanbul

Turkish Studies from Different Perspectives, Uydacı, Mert, Editör, Athens Institute for Education and Research., ss.297-314, 2017

Kült Film Içerikleri ve Karakterlerinin Twitter Üzerinden Marka Iletisimde Kullanılması: Star Wars Üzerine Bir Inceleme

İletisim Çalışmaları, Aydın Ziya Özgür,Aytekin İşman, Editör, Sakarya Kitabevi, İstanbul, ss.207-225, 2016

Markalamada Gerilla Pazarlama

Masamızda Marka Sohbetleri, Fatma Müge Arslan, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.5-25, 2015

Günümüzün Etkili Medyası: Tüketicilerin Yarattıgı Medya Ortamı ve Satınalma Davranısına Etkisi

Pazarlama, Isletme Yönetimi ve Egitiminde Seçilmis Yazılar, Nimet Uyar,Şebnem Burnaz,Elif Karaosmanoğlu,Banu Elmadağ baş,Gonca Ulubaşoğlu,Canan aktan,Melek Demiralay, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.141-163, 2011

Müşteri Değeri Yönetimi: Değer Odaklı Yönetim Anlayışında Müşteri Değerini Arttırmaya Yönelik Temel Stratejiler

Benim Maaşımı Kim Ödüyor? Müşteri, Sahavet Gürdal, Editör, Yaprak Yayınları, İstanbul, ss.207-230, 2009

Kriz Dönemlerinde Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Müşteri Değer Analizi

Kriz Yönetimi, Haluk sumer,Helmut Pernsteiner, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.583-612, 2009

Impulse für die Markenforschung und Markenführung,

Impulse für die Markenforschung und Markenführung, Carsten Baumgarth,Gülpınar Kelemci,A. Bahar Ceritoğlu, Editör, Gabler Verlag, Wiesbaden, ss.1-60, 2008