Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlamaya Yönelik Tutum ve Davranışlarının Satınalma EğilimiÜzerindeki Etkilerinin Ölçümlenmesine İlişkin Bir Araştırma


KELEMCİ G. , CERİTOĞLU A. B.

16. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye