Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

YATIRIMCI ODAKLI MARKA DENKLİĞİ ALGISI, YATIRIM YAPMA EĞİLİMİ VE FİNANSAL RİSK TOLERANSI İLİŞKİSİNDE BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

International Journal of Management Economics and Business, vol.17, no.3, pp.918-943, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

VOLKSWAGEN EMISSIONS SCANDAL: AN EMPIRICAL STUDY ABOUT CUSTOMERS REACTION

Pressacademia, vol.4, pp.423-437, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNLÜLERİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİNİN İNCELENMESİ: KIVANÇ TATLITUĞ ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.16, pp.793-814, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sinsi (Tuzak) Pazarlamanın Marka Farkındalığı ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: 2010 Dünya Şampiyonası Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.185-203, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Tüketicilerde Marka Kişiliği Algısı ile Marka Tercihine İlişkin Bir Analiz: Hijyenik Ürünler Sektöründe Bir Uygulama

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, pp.121-139, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tüketici Açlık Hissinin Perakendeci Satış Noktasında Gıda Ürünleri Satınalma Davranışına Etkisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.199-220, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Hesaplama Modelleri ve Model Değiskenlerine Genel Bir Bakış

Pazarlama Dünyası, vol.21, pp.32-38, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Perakendeci Markası

Türkiye Private Label Perakende Dergisi, vol.1, pp.14-23, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Perakendecilikte Marka Yönetimi

”, Türkiye Private Label Perakende Dergisi, vol.1, pp.16-25, 2004 (National Non-Refereed Journal)

perakendeci Markalarında Satınalma Davranışı-Tüketicinin Bu Markaları Satınalmasına Etki Eden Belli Başlı Faktörler

Türkiye Private Label Perakende Dergisi, vol.1, pp.16-25, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Euro Brands

Türkiye Private Label Perakende Dergisi, vol.1, pp.18-27, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.1, pp.189-221, 2002 (Other Refereed National Journals)

Aracı Markalarının Markalama Kararlarındaki Yeri ve Bu Markaların Toptancı, Perakendeci ve Üretici Bazındaki Avantaj ve Dezavantajları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.13, pp.9-13, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN ANALYSIS OF THE RELATIONS BETWEEN INDIVIDUAL RISK TOLERANCE, BRAND EQUITY AND INTENTION TO INVEST IN BORSA ISTANBUL

International Congress on Political, Economic and Management Sciences (ICPEMS), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 November 2019

CONTENT ANALYSIS OF ADVERTISINGS IN TURKISH BANKING INDUSTRY

4th Annual InternationalConference on Turkey andTurkish Studies, Atina, Greece, 19 - 22 June 2017

VOLKSWAGEN EMİSYON KRİZİNE KARŞI TÜKETİCİ TEPKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Global Business Research Congress (GBRC-2017), İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017

POLİTİK PAZARLAMADA MARKA KİŞİLİĞİ BOYUTLARININ ANALİZİ: TÜRKİYE’DEKI SİYASAL PARTİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

International Congress on Political, Economic and Social Studies_Sarajevo, Bosna_2017, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

Özel Alışveriş Siteleri Markanın Algılanan Faydası Üzerinde Nasıl Bir Etki Yaratıyor? Lüks Marka Temelinde Bir Analiz

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

The Impact of Overall Store Price Image on Price Perceptions – an Experimental Analysis in Due Consideration of the Moderating Role of Price Knowledge

Retail Pricing in a Global Marketplace, Joint Conference of Clarkson University and Babson College, 11 - 13 August 2010

Tüketicilerde Marka Kişiliği Algısı: Hijyenik Ped Sektöründe Bir Uygulama

1. International Marketing Communications Symposium MARCOM 2009, Turkey, 28 June 2009

Perakendecilikte Yeni Açılımlar: Private Labeling - Özel Markalar

T.M.M.O.B. Marka Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 14 - 15 April 2005

Books & Book Chapters

Vertrauen, Unternehmensreputation und wahrgenommene Preisfairnessder neuen elektronischen Handelsmodelle: Empirische Erkenntnisseaus Sicht der Konsumenten

in: Digitalisierung in der Betriebswirtschaft, Pernsteiner, Helmut, Schöning, Stephan, Sümer Gögüs, Handan, Editor, Linde Verlag, Viyana, pp.241-272, 2020

Wie sich die digitalen Private Shopping Clubs auf die wahrgenommenen Markennutzen auswirken – eine empirische Analyse für Luxusmarken

in: Digitalisierung in der Betriebswirtschaft, Pernsteiner,Helmut Schöning,Stephan,Sümer Gögüs,Handan, Editor, Linde Verlag, Linz, pp.101-138, 2020

Conceptualizing and Measuring the Intention to Invest in Borsa Istanbul: Empirical Evidence from the Perspective of Foreign Investors

in: Behavioral Finance, Pernsteiner Helmut, Sumer Haluk, Ulusan Polat Meltem, Editor, Linde Verlag, Viyana, pp.283-321, 2019 identifier

Pricing Strategies

in: Principles of Marketing, A. Ercan Gegez, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.322-349, 2018

Buying Intentions and Attitudes of Turkish Students towardsPrivate Shopping Sites: A Pilot Study in Istanbul

in: Turkish Studies from Different Perspectives, Uydacı, Mert, Editor, Athens Institute for Education and Research., pp.297-314, 2017

Kült Film Içerikleri ve Karakterlerinin Twitter Üzerinden Marka Iletisimde Kullanılması: Star Wars Üzerine Bir Inceleme

in: İletisim Çalışmaları, Aydın Ziya Özgür,Aytekin İşman, Editor, Sakarya Kitabevi, İstanbul, pp.207-225, 2016

Markalamada Gerilla Pazarlama

in: Masamızda Marka Sohbetleri, Fatma Müge Arslan, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.5-25, 2015

Günümüzün Etkili Medyası: Tüketicilerin Yarattıgı Medya Ortamı ve Satınalma Davranısına Etkisi

in: Pazarlama, Isletme Yönetimi ve Egitiminde Seçilmis Yazılar, Nimet Uyar,Şebnem Burnaz,Elif Karaosmanoğlu,Banu Elmadağ baş,Gonca Ulubaşoğlu,Canan aktan,Melek Demiralay, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.141-163, 2011

Müşteri Değeri Yönetimi: Değer Odaklı Yönetim Anlayışında Müşteri Değerini Arttırmaya Yönelik Temel Stratejiler

in: Benim Maaşımı Kim Ödüyor? Müşteri, Sahavet Gürdal, Editor, Yaprak Yayınları, İstanbul, pp.207-230, 2009

Kriz Dönemlerinde Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Müşteri Değer Analizi

in: Kriz Yönetimi, Haluk sumer,Helmut Pernsteiner, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.583-612, 2009

Impulse für die Markenforschung und Markenführung,

in: Impulse für die Markenforschung und Markenführung, Carsten Baumgarth,Gülpınar Kelemci,A. Bahar Ceritoğlu, Editor, Gabler Verlag, Wiesbaden, pp.1-60, 2008