Prof.

FİGEN ESİN KAYHAN


Faculty of Arts and Sciences

Biology

Department of Hydrobiology

Biography

Biyoloji lisans eğitimimi; Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümünde 1982-1987 yılları arasında tamamladım. Yüksek Lisansımı Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji programında, Biyoloji bölümü öğretim üyesi olan Sayın Prof. Dr. Engin Özhatay danışmanlığında yürüttüm. Doktora eğitimimi ise yine Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya programında (Eczacılık Fak.) Sayın Prof. Dr. İsmail Peker danışmanlığında 2002 yılında tamamladım. Halen Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Evliyim.

Education Information

2019 - 2021

2019 - 2021

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Dıstance Educatıon, Turkey

1993 - 2002

1993 - 2002

Doctorate

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Biochemistry, Turkey

1990 - 1993

1990 - 1993

Postgraduate

Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

1982 - 1987

1982 - 1987

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Miyokard enfarktüsü (MI) geçirmiş kişilerde angiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmi ve kan lipit peroksidasyonunun araştırılması

Marmara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

1993

1993

Postgraduate

Tuzla Balık Gölü’xxnde bakteriyolojik (E.coli) ve kimyasal (Cd,Al,Fe) analizlerde kirlilik parametrelerinin tespiti

Marmara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

Research Areas

Marine Biology, Life Sciences, Environmental Pollution, Ecotoxicology, Animal Biology, Hydrobiology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Biology

2013 - 2020

2013 - 2020

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Biology

2007 - 2013

2007 - 2013

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Biology

2000 - 2007

2000 - 2007

Lecturer

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Biology

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Manager of Research and Application Center

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Biology

2001 - 2009

2001 - 2009

Head of Department

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Biology

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Hayvan Davranışları

Postgraduate

Postgraduate

Balıklarda Göç Olayı ve Balıkçılığa Etkisi

Undergraduate

Undergraduate

Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği-II (Omurgalılar)

Undergraduate

Undergraduate

Hayvan Morfolojisi ve Sistematiğ-II (Omurgalılar)

Postgraduate

Postgraduate

Balık Fizyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Marine Biology

Undergraduate

Undergraduate

Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği-I (Omurgasızlar)

Postgraduate

Postgraduate

Environmental Toxicology

Undergraduate

Undergraduate

Oseanoloji (Deniz Bilimleri)

Postgraduate

Postgraduate

Marine Fish of Turkey

Doctorate

Doctorate

Marine Ecology

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Evaluating the biochemical effects of sublethal exposure to glufosinateammonium on model organism Zebrafish (Danio rerio) tissues.

ESMER DURUEL H. E. , KAYHAN F. E.

Fresenius Environmental Bulletin, vol.30, no.11, pp.12558-12564, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Effects of Amitriptyline on oxidative stress parameters in brain tissue of zebrafish, Danio rerio.

KARASAKAL Ö. F. , KAYHAN F. E. , AKGÜL Ö.

Fresenius Environmental Bulletin, vol.29, no.7, pp.6022-6027, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

2015

2015

EFFECTS OF POLY(2-ETHYL-2-OXAZOLINE) EXPOSURE ON OVARY HISTOLOGY OF ZEBRAFISH (Danio rerio)

YÖN ERTUĞ N. D. , AKBULUT C., Gunes S., Alsaran M., OLGUN U., KAYHAN F. E. , et al.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.4072-4076, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

Prevalence of endothelial nitric oxide synthase E298D polymorphism in Turkish patients with essential hypertension

Kayhan F. E. , Koldemir M., Çağatay P., Çiftçi P., Süsleyici Duman B.

DIABETES & METABOLIC SYNDROME-CLINICAL RESEARCH & REVIEWS, vol.7, pp.12-16, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Heat Shock Protein Genes in Fish

KAYHAN F. E. , Duman B. S.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.10, no.2, pp.287-293, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2009

2009

Genetics of Obesity

Duman B. S. , KAYHAN F. E. , Sesal C.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.29, no.2, pp.520-525, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

2009

2009

HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN OVARIES OF ZEBRAFISH (Danio rerio) FOLLOWING ADMINISTRATION OF DELTAMETHRIN

Koc N. D. , Muslu M. N. , KAYHAN F. E. , Colak S.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, no.10, pp.1872-1878, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

Histological and biochemical effects of endosulfan and malathion on rat testis

Yön Ertuğ N. D. , Kayhan F. E. , Sesal N. C. , Contuk G.

Fresenius Environmental Bulletin, vol.17, no.12, pp.2271-2274, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

2022

2022

MÜSİLAJ SORUNU VE KARAKTERİZASYONU

KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

Doğanın Sesi, 2022 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

TÜRKİYE KIYILARINDA İSTİLACI ZEHİRLİ BALON BALIĞI (Lagocephalus sceleratus Gmelin, 1789)

KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

Doğanın Sesi, vol.4, no.8, pp.35-40, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Hücre Kültürlerine Genel Bakış

ESMER DURUEL H. E. , KAYHAN F. E.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, vol.47, no.2, pp.136-149, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

A biomonitoring study: Using the biomarkers in Cyprinus carpio for the evaluation of water pollution in Sapanca lake (Sakarya, Turkey).

KAYMAK G., KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, vol.5, no.1, pp.107-121, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

İnsektisitlerin Doğadaki Döngüsü ve Sucul Çevreye Etkileri-The Cycle of Insecticides on Nature and Its Effects on the Aquatic Environment

Kayhan F. E.

selçuk üniversitesi fen fakültesi fen dergisi, vol.46, no.2, pp.29-40, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Sucul organizmalarda kurşunun (Pb) biyobirikimi ve toksisitesi.

KAYHAN F. E.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD), vol.8, no.3, pp.82-96, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Mikroplastiklerin (MP) Sucul Organizmalar Üzerindeki Risk Profillerinin Değerlendirilmesi.

KAYHAN F. E.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, vol.45, no.2, pp.126-135, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2019

2019

Some oxidative stress parameters in heart tissue of Zebrafish (Danio reiro) caused by mancozeb

Kayhan F. E. , Kaymak G., Esmer Duruel H. E. , Tartar Kızılkaya Ş.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.36, no.4, pp.1-5, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

SUCUL ORTAMDA ULTRASES UYGULANMASININ Carassius auratus’un OKSİDATİFSTRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Esmer Duruel H. E. , Kaymak G., Tartar Kızılkaya Ş., Sesal N. C. , Kayhan F. E.

ISPEC ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, vol.6, no.6, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Biyolojik araştırmalarda zebrabalığının (Danio rerio Hamilton, 1822) kullanılması ve önemi

KAYHAN F. E. , Kaymak G., Esmer Duruel H. E. , Tartar Kızılkaya Ş.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, vol.7, pp.38-45, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

İstanbul İli Anadolu Yakası doğal kaynak sularının bakteriyolojik kalite parametrelerinin değerlendirilmesi.

KAYHAN F. E. , Gültekin S., SESAL N. C.

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), vol.35, pp.1-5, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Gemlik Körfezi (Marmara Denizi, Bursa) Balık Tür Çeşitliliği Üzerine Bir Araştırma

KAYHAN F. E. , Büyükurgancı N.

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.70-76, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Accumulation of cadmium and lead in commercially important fish species in the gulf of Gemlik Marmara Sea Turkey.

KAYHAN F. E. , Büyükurgancı N., Kaymak G.

Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.32, pp.178-183, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Hayvan Hakları ve Hayvan Yaşamına Saygı

KAYHAN F. E.

Tabiat ve İnsan, vol.51, pp.32-38, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

İstanbul ili Anadolu yakası doğal kaynak sularının kimyasal analizlerinin değerlendirilmesi

Gültekin S., SESAL N. C. , KAYHAN F. E.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.132-140, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Kara midyelerin Mytilus galloprovincialis gram negatif bakteri florasının tespiti

KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , Güldür S.

Marmara Fen Bilimleri Dergisi MÜFBED, vol.28, pp.66-69, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Su arıtımında ultrases uygulaması Arıtma yöntemlerine farklı bir yaklaşım

Esmer H. E. , Kaymak G., Tartar Ş., KAYHAN F. E.

Çanakkale 18Mart Üni. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, vol.2, pp.84-110, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Histopathological Effects of Fluoxetine on Zebrafish Danio rerio Gills

YÖN ERTUĞ N. D. , AKBULUT C., KAYHAN F. E. , Alsaran M., Öztürk B., Kaymak G., et al.

Elixir Applied Zoology, vol.89, pp.36709-36711, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Histological Effects of Mancozeb on Intestinal Tissue of Zebrafish Danio rerio

AKBULUT C., YÖN ERTUĞ N. D. , Öztürk B., Güneş S., Alsaran M., KAYHAN F. E. , et al.

Elixir Biosciences, vol.88, pp.36210-36212, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Küresel ısınmanın balıklar ve deniz eksistemleri üzerine etkileri

KAYHAN F. E. , Kaymak G., Tartar Ş., AKBULUT C., Esmer H. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

Erciyes Üni. Fen Bilimleri dergisi, vol.31, pp.1-7, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Histological Changes in the Liver of the Zebrafish Danio Rerio afterExposure to Poly 2 Ethyl 2 Oxazoline

Abar M., AKBULUT C., YÖN ERTUĞ N. D. , Kaymak G., KAYHAN F. E. , HELLİ S., et al.

Elixir Biosciences, vol.80, pp.30891-30894, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Histopothological Effects of Fluoxetine on Zebra Fish Danino Rerio Gills

YÖN ERTUĞ N. D. , AKBULUT C., ALSARAN M., ÖZTÜRK B., KAYHAN F. E. , KAYMAK G., et al.

Elixir Applied Zoology, vol.89, pp.36709-36711, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Effects of heavy metal induction on oxidative stress parameters in zebrafish (Danio rerio).

Kayhan F. E. , Atasayar Ünver Z., Koldemir Gündüz M., Süsleyici B. , Sesal N. C.

Journal of Fisheries Sciences, vol.8, no.3, pp.199-207, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2013

2013

Insecticide Groups and Their Effects in Aquatic Environments

KAYHAN F. E. , Kaymak G., YÖN ERTUĞ N. D.

M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.167-183, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2010

2010

The relation of FTO gene expression with drug and disease in fat tissues.

Kayhan F. E. , Süsleyici B. , Zengin A. K. , Koldemir Gündüz M.

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery. , vol.17, no.1, pp.8-14, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

A biological importance of heat shock proteins (HSP) in aquatic organisms and thermotolerance stress.

KAYHAN F. E. , atasayar z.

Journal of Fisheries Sciences, vol.4, no.3, pp.246-253, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Dose dependent effects of endosulfan and malathion on adult wistar albino rat ovaries

YÖN ERTUĞ N. D. , KAYHAN F. E. , SESAL N. C.

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.6, pp.498-503, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

Dose dependent effects of endosulfactan and malathion on adult Wistar albino rat ovaries

YÖN ERTUĞ N. D. , KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , MN M.

Pak. J. of Biol. Sci 12 (6): 498-503, 2009, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Obezite ve tip 2 diabette FTO geni

KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , SÜSLEYİCİ DUMAN B.

Diabet Bilimi Dergisi. 6(4)158-160, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2008

2008

Histopathological effects of malathion and endosulfan on blood cells of Wistar albino rats Rattus norvegicus

KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D. , Kaymak G., SESAL N. C.

Journal of Applied Biological Sciences, vol.1, pp.105-108, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

İnsülin Direnci Patofizyolojisinde Adipokinlerin Rolü

SESAL N. C. , SÜSLEYİCİ DUMAN B., KAYHAN F. E.

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi. 17(3)107-111, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Cadmium and lead Cd Pb levels of Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis from Bosphorus İstanbul Turkey

KAYHAN F. E. , Yüce R., BALKIS N., GÜLSOY N.

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.6, pp.915-919, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2006

2006

Su Ürünlerinde Kadmiyumun Biyobirikimi ve Toksisitesi

Kayhan F. E.

Su Ürünleri Dergisi, vol.1, pp.227-233, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

The biochemical fundamentals of angiotensin converting enzyme (ACE) gene polymorphism in myocardial infarction.

Kayhan F. E. , Sesal N. C.

Journal of Cell and Molecular Biology, vol.4, no.4, pp.1-8, 2005 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2005

2005

Obez bayanlarda egzersiz ve diyetin vücut ağırlığı ve kan parametreleri üzerine etkisi.

Kayhan F. E. , Buruk Ş., Peker İ., Çiloğlu F., Karacabey K.

Sendrom IV Spor ve Tıp Dergisi, vol.13, no.3, pp.23-28, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

The determination of some chemical pollution parameters (Cd, Al and Fe) in Tuzla Balık Lake.

Kayhan F. E. , Özhatay E.

Dumlupınar Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.7, pp.61-70, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2004

2004

Analysis of the physical and chemical parameters of natural water quality in Istanbul Omerli Dam and the effects on bioefficiency.

Kayhan F. E.

Kırsal Çevre Yıllığı, vol.1, no.1, pp.110-124, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Investigation of ACE gene polymorphism and blood lipid peroxidation with MI patients in Turkish populations.

Kayhan F. E. , Peker İ.

Biotechnology and Biotechnological Equipment, vol.18, no.2, pp.161-165, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

2002

2002

The determination of monthly temperature and pH changes and bacteriological pollution in Tuzla Balık Lake of Istanbul.

Kayhan F. E. , Özhatay E.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.23-32, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

The effects of fluoxetine-HCl on oxidative stress parameters of Xiphophorus hellerii

Kaymak G., Esmer Duruel H. E. , Tartar Kızılkaya Ş., Dinç S. K. , KAYHAN F. E.

2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019

2019

2019

Sapanca Gölü’nde ağır metal kirliliğinin kadife balığı (Tinca tinca) dokularında biyokimyasal vehistopatolojik izlenmesi

Kaymak G., YÖN ERTUĞ N. D. , KAYHAN F. E.

2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019), 28 - 29 June 2019

2019

2019

Sucul ortamda ultrases uygulamasının Carassius auratus'un oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi.

Kayhan F. E. , Esmer Duruel H. E.

Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, vol.1, no.1, pp.1-5

2018

2018

Ultrasonic irridation effects of horntype sonicator on gill tissue of goldfish (Carassius auratus).

Esmer Duruel H. E. , SESAL N. C. , KAYHAN F. E.

International Ecology2018 Symposium, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, vol.1, pp.987

2018

2018

The sublethal effects of fluoxetine-HCl on stress parameters of Danio rerio.

Kaymak G., Tartar Kızılkaya Ş., Esmer Duruel H. E. , KAYHAN F. E.

International Ecology2018 Symposium, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, vol.1, pp.984

2018

2018

The oxidative stress parameters of the zebrafish liver and gill tissues exposed to thiazolidine.

Kaymak G., Tartar Ş., AKBULUT C., Esmer Duruel H. E. , GENÇ H., ZENGİN M., et al.

International Ecology2018 Symposium, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, vol.1, pp.1016

2018

2018

Histopathological effects of fluoxetine on zebrafish heart tissue.

AKBULUT C., KAYHAN F. E. , Öztürk B., Kaymak G., Uzun E., YÖN ERTUĞ N. D.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, vol.1, pp.1137

2017

2017

The Effects of Tribenuron-methyl Exposure on the Oxidative Stress Parameters of Zebrafish (Danio rerio) gills.

Esmer H. E. , Kaymak G., Tartar Ş., Kılıçkaya H. İ. , Kayhan F. E.

XIII. Congress of Ecology and Environment with International ParticipationUKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017

2016

2016

Effects of Thiazoline on catalase enzyme activity in adult zebrafish Danio rerio tissues

Kaymak G., Tartar Ş., Esmer H. E. , Akbulut C., Genç H., Zengin M., et al.

International Conference on Biological Sciences (ICBS), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, vol.1, no.1, pp.76

2016

2016

Oxidative Stress Parameters in Zebrafish Heart Tissue After Exposed to Fluoxetine

Kaymak G., Koldemir M., Tartar Ş., Esmer H. E. , Çevik M., Süsleyici Duman B., et al.

6th World Congress of Oxidative Stress, Calsium Signaling and TRP Channells 24-27 May 2016 / Isparta - Turkey, Isparta, Turkey, 24 - 27 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Lipid Peroxidation in The Liver Tissue of Common Carp Cyprinus carpio Linnaeus 1758 in Sapanca Lake Natural Condition

Kaymak G., KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Turkey, 24 - 27 May 2016

2016

2016

Determination of AChE Enzyme Activity on Brain Tissue of Goldfish Carassius auratus Exposed to Ultrasonic Irridation

Esmer H. E. , Kaymak G., Tartar Ş., Sesal N. C. , Kayhan F. E.

6th World Congress of Oxidative Stress, Calsium Signaling and TRP Channells 24-27 May 2016 / Isparta - Turkey, Isparta, Turkey, 24 - 27 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

2015

2015

Effects of Fluoxetine HCl on AML 12 Hepatocytes Proliferation by iCELLigence System

KOLDEMİR GÜNDÜZ M., ÇEVİK M., KAYMAK G., TARTAR Ş., ESMER H. E. , KAYHAN F. E. , et al.

2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, Istanbul, Turkey, 27 - 29 November 2015

2015

2015

How Mancozeb Effects Heart Tissue of A Model Organism Zebrafish Danio rerio Evaluation ofthe Oxidative Stress Parameters

Kaymak G., Tartar Ş., Esmer H. E. , KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D. , AKBULUT C.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES (ICABS-2015), Üsküp, Macedonia, 16 - 20 September 2015, vol.1, pp.24

2015

2015

The Biochemical Toxicities of TiO2 Nanoparticles on Adult Zebrafish Danio rerio

Kayhan F. E. , Yön Ertuğ N. D. , Akbulut C., Kaymak G., Esmer H. E. , Tartar Ş.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Skopje, Macedonia, 16 - 20 September 2015, vol.1, no.1

2015

2015

The Effects of Ultrasound Application on Green Algae Chlorella variabilis

Esmer H. E. , Kayhan F. E. , Sesal N. C. , Çakmak T., Gökalsın B.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Skopje, Macedonia, 16 - 20 September 2015, vol.1, no.1, pp.1-5

2015

2015

Histological effects of fluoxetine on intestinal tissue of zebrafish Danio rerio

Öztürk B., Güneş S., Alsaran M., Kaymak G., Kayhan F. E. , Akbulut C., et al.

International Conference on Science Ecology and Technology, Vienna, Austria, 25 - 28 August 2015, vol.9, no.1, pp.187

2015

2015

Histopathological effects of linear alkyl benzene sulphonic acid LABSA on testis tissue of zebrafish

Güneş S., Uysal H., Müge A., Öztürk B., Uzun E., Koç S., et al.

International Conference on Science Ecology and Technology, Vienna, Austria, 25 - 28 August 2015, vol.1, no.1

2014

2014

EFFECTS OF POLY 2 ETHYL 2OXAZOLINE ON TESTIS TISSUE OF ZEBRAFISH

Müge A., Güneş S., Akbulut C., Yön Ertuğ N. D. , Kayhan F. E. , Güllü K.

IESSV 2014 (International Environmental Science Symposium of Van)., Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, vol.1, no.1, pp.1-5

2012

2012

Effects of Resistin Gene Expression Over Adiposity

Duman B. S. , Dagistanli F. K. , Koldemir M., Zengin K., KAYHAN F. E. , Cagatay P., et al.

17th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), New Delhi, India, 11 - 15 September 2012, vol.22, pp.1410 identifier

2006

2006

İstanbul Boğazı'ndaki Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) civa (Hg) düzeyleri.

Kayhan F. E. , Gülsoy N., Yüce R.

18.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 30 June 2006, vol.1, no.2, pp.151

Books & Book Chapters

2018

2018

Toksikoloji Analizlerinde In Vitro Yaklaşımlar

KAYMAK G., ESMER DURUEL H. E. , DİNÇ S. K. , TARTAR KIZILKAYA Ş., KAYHAN F. E.

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER, Doç. Dr. Sadık ÇOĞAL, Doç. Dr. Seçkin KÖROĞLU, Editor, Gece Akademi, İstanbul, pp.89-154, 2018

2016

2016

Zooloji

Kayhan F. E. , Aktümsek A. (Editor)

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2016

2016

2016

Triploblastik hayvanlar (10.Bölüm)

Kayhan F. E. , Aktümsek A.

in: Zooloji, Abdurrahman Aktümsek, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.163-180, 2016

2013

2013

Ekotoksikoloji'nin Temel İlkeleri

Kayhan F. E. , Turgut C. (Editor)

Palme Yayın Dağıtım, Ankara, 2013

2013

2013

Besinlerden Biyoakümülasyon ve Besin Zinciri ile Taşınma

Kayhan F. E. , Turgut C. (Editor)

in: Ekotoksikolojinin Temel İlkeleri, Prof. Dr. Cafer TURGUT, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.135-156, 2013

2005

2005

Soru-Cevap Biyokimya

Kayhan F. E. (Editor)

Yüce Yayınları, İstanbul, 2005 Sustainable Development

Scientific Refereeing

June 2019

June 2019

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Akdeniz University, Turkey

June 2019

June 2019

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Iskenderun Technical University, Turkey

June 2019

June 2019

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Mugla Sitki Kocman University, Turkey

June 2019

June 2019

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Karadeniz Technical University, Turkey

November 2017

November 2017

BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY

SCI Journal

October 2017

October 2017

MİCROSCOPY

SCI Journal

May 2017

May 2017

Biologia

SCI Journal

September 2016

September 2016

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH

National Scientific Refreed Journal

July 2015

July 2015

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH

National Scientific Refreed Journal

June 2015

June 2015

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2015

June 2015

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Cukurova University, Turkey

May 2015

May 2015

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2014

November 2014

Aquatic Research

Other Indexed Journal

July 2014

July 2014

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE

National Scientific Refreed Journal

June 2014

June 2014

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Firat University, Turkey

June 2014

June 2014

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

June 2014

June 2014

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ege University, Turkey

June 2014

June 2014

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Balikesir University, Turkey

June 2014

June 2014

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ege University, Turkey

April 2014

April 2014

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE

National Scientific Refreed Journal

February 2014

February 2014

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

SCI Journal

August 2013

August 2013

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2013

June 2013

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

June 2013

June 2013

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ege University, Turkey

June 2013

June 2013

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Cukurova University, Turkey

June 2013

June 2013

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Dokuz Eylul University, Turkey

January 2013

January 2013

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2016

Ekim 2016

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS) , 2016

Scientific Congress

Kayhan F. E.
Konya, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2010

2010

Mikrodünya

Working Group

İstanbul-Turkey

2007

2007

Anadolu'da Nesli Tükenen HayvanlarSustainable Development

Working Group

İstanbul-Turkey

2007

2007

Green Days - Green Cities

Working Group

İstanbul-Turkey

2005

2005

Sularda Ağır Metal Kirliliği

Working Group

Muğla-Turkey

Invited Talks

February 2020

February 2020

Su'dan Meseleler

Conference

Sabancı Üniversitesi-Turkey

June 2015

June 2015

Biyolojik Çeşitliliğe Saygı

Conference

Biyolojik Çeşitliliğe Saygı-Turkey

October 2010

October 2010

Microworld

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

October 2007

October 2007

Küresel Isınmanın Soğuk Yüzü

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

October 2007

October 2007

Anadolu'da Nesli Tükenen Hayvanlar

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

May 2007

May 2007

Green Days Green Cities

Conference

Green Days Green Cities-Turkey

September 2005

September 2005

Heavy Metal Pollution in Waters

Conference

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 114

h-index (WOS): 6

Jury Memberships

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sakarya Üniversitesi

April-2018

April 2018

Doctorate

Doctorate - Sakarya Üniversitesi

June-2017

June 2017

Doctorate

Doctorate - Sakarya Üniversitesi

May-2017

May 2017

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

May-2017

May 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2016

June 2016

Post Graduate

Post Graduate - Sakarya Üniversitesi

April-2016

April 2016

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

November-2015

November 2015

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

May-2015

May 2015

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

May-2014

May 2014

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

December-2013

December 2013

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

November-2013

November 2013

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

October-2013

October 2013

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

October-2013

October 2013

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

September-2013

September 2013

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

July-2013

July 2013

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

July-2013

July 2013

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi