Prof.Dr.

FİGEN ESİN KAYHAN


Fen - Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

Biyografi

Biyoloji lisans eğitimimi; Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümünde 1982-1987 yılları arasında tamamladım. Yüksek Lisansımı Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji programında, Biyoloji bölümü öğretim üyesi olan Sayın Prof. Dr. Engin Özhatay danışmanlığında yürüttüm. Doktora eğitimimi ise yine Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya programında (Eczacılık Fak.) Sayın Prof. Dr. İsmail Peker danışmanlığında 2002 yılında tamamladım. Halen Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Evliyim.

Eğitim Bilgileri

1993 - 2002

1993 - 2002

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, Türkiye

1990 - 1993

1990 - 1993

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

1982 - 1987

1982 - 1987

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Miyokard enfarktüsü (MI) geçirmiş kişilerde angiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmi ve kan lipit peroksidasyonunun araştırılması

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

1993

1993

Yüksek Lisans

Tuzla Balık Gölü’xxnde bakteriyolojik (E.coli) ve kimyasal (Cd,Al,Fe) analizlerde kirlilik parametrelerinin tespiti

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Hidrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2013 - 2020

2013 - 2020

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2007 - 2013

2007 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2000 - 2007

2000 - 2007

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2001 - 2009

2001 - 2009

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hayvan Davranışları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Balıklarda Göç Olayı ve Balıkçılığa Etkisi

Lisans

Lisans

Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği-II (Omurgalılar)

Lisans

Lisans

Hayvan Morfolojisi ve Sistematiğ-II (Omurgalılar)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Balık Fizyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Biyolojisi

Lisans

Lisans

Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği-I (Omurgasızlar)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Toksikolojisi

Lisans

Lisans

Oseanoloji (Deniz Bilimleri)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiye'nin Deniz Balıkları

Doktora

Doktora

Deniz Ekolojisi

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

TOXIC EFFECTS OF HERBICIDE TRIBENURON-METHYL ON LIVER TISSUE OF ZEBRAFISH (DANIO RERIO)

KAYHAN F. E. , ESMER DURUEL H. E. , Kızılkaya Ş., DİNÇ S. K. , KAYMAK G., AKBULUT C., et al.

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.29, ss.11175-11179, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2020

2020

Effects of Amitriptyline on oxidative stress parameters in brain tissue of zebrafish, Danio rerio.

KARASAKAL Ö. F. , KAYHAN F. E. , AKGÜL Ö.

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.29, sa.7, ss.6022-6027, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2015

2015

EFFECTS OF POLY(2-ETHYL-2-OXAZOLINE) EXPOSURE ON OVARY HISTOLOGY OF ZEBRAFISH (Danio rerio)

YÖN ERTUĞ N. D. , AKBULUT C., Gunes S., Alsaran M., OLGUN U., KAYHAN F. E. , et al.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.24, ss.4072-4076, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Prevalence of endothelial nitric oxide synthase E298D polymorphism in Turkish patients with essential hypertension

Kayhan F. E. , Koldemir M., Çağatay P., Çiftçi P., Süsleyici Duman B.

DIABETES & METABOLIC SYNDROME-CLINICAL RESEARCH & REVIEWS, cilt.7, ss.12-16, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Heat Shock Protein Genes in Fish

KAYHAN F. E. , Duman B. S.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.10, sa.2, ss.287-293, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Genetics of Obesity

Duman B. S. , KAYHAN F. E. , Sesal C.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, sa.2, ss.520-525, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN OVARIES OF ZEBRAFISH (Danio rerio) FOLLOWING ADMINISTRATION OF DELTAMETHRIN

Koc N. D. , Muslu M. N. , KAYHAN F. E. , Colak S.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, sa.10, ss.1872-1878, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

ORGANOCHLORINE COMPOUND RESIDUES IN MUSCLE AND LIVER TISSUES OF ATLANTIC BLUEFIN TUNA (Thunnus thynnus L., 1758)

KAYHAN F. E. , Colak S. O. , Koc N. D. , Colak A.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.1367-1369, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

A biomonitoring study: Using the biomarkers in Cyprinus carpio for the evaluation of water pollution in Sapanca lake (Sakarya, Turkey).

KAYMAK G., KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, cilt.5, sa.1, ss.107-121, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İnsektisitlerin Doğadaki Döngüsü ve Sucul Çevreye Etkileri-The Cycle of Insecticides on Nature and Its Effects on the Aquatic Environment

Kayhan F. E.

selçuk üniversitesi fen fakültesi fen dergisi, cilt.46, sa.2, ss.29-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Sucul organizmalarda kurşunun (Pb) biyobirikimi ve toksisitesi.

KAYHAN F. E.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD), cilt.8, sa.3, ss.82-96, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Mikroplastiklerin (MP) Sucul Organizmalar Üzerindeki Risk Profillerinin Değerlendirilmesi.

KAYHAN F. E.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, cilt.45, sa.2, ss.126-135, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Some oxidative stress parameters in heart tissue of Zebrafish (Danio reiro) caused by mancozeb

Kayhan F. E. , Kaymak G., Esmer Duruel H. E. , Tartar Kızılkaya Ş.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.36, sa.4, ss.1-5, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Biyolojik araştırmalarda zebrabalığının (Danio rerio Hamilton, 1822) kullanılması ve önemi

KAYHAN F. E. , Kaymak G., Esmer Duruel H. E. , Tartar Kızılkaya Ş.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.38-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İstanbul İli Anadolu Yakası doğal kaynak sularının bakteriyolojik kalite parametrelerinin değerlendirilmesi.

KAYHAN F. E. , Gültekin S., SESAL N. C.

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), cilt.35, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Accumulation of cadmium and lead in commercially important fish species in the gulf of Gemlik Marmara Sea Turkey.

KAYHAN F. E. , Büyükurgancı N., Kaymak G.

Turkish Journal of Aquatic Sciences, cilt.32, ss.178-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Gemlik Körfezi (Marmara Denizi, Bursa) Balık Tür Çeşitliliği Üzerine Bir Araştırma

KAYHAN F. E. , Büyükurgancı N.

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.70-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

2,4-D nin zebra balığı solungaçlarında antioksidan enzimler ve lipid peroksidayon seviyesi üzerine akut etkilerinin belirlenmesi

KAYHAN F. E. , Kaymak G., AKBULUT C., YÖN ERTUĞ N. D.

Trakya University Journal of Natural Sciences, cilt.18, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Hayvan Hakları ve Hayvan Yaşamına Saygı

KAYHAN F. E.

Tabiat ve İnsan, cilt.51, ss.32-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İstanbul ili Anadolu yakası doğal kaynak sularının kimyasal analizlerinin değerlendirilmesi

Gültekin S., SESAL N. C. , KAYHAN F. E.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.132-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kara midyelerin Mytilus galloprovincialis gram negatif bakteri florasının tespiti

KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , Güldür S.

Marmara Fen Bilimleri Dergisi MÜFBED, cilt.28, ss.66-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Su arıtımında ultrases uygulaması Arıtma yöntemlerine farklı bir yaklaşım

Esmer H. E. , Kaymak G., Tartar Ş., KAYHAN F. E.

Çanakkale 18Mart Üni. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, cilt.2, ss.84-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Histopathological Effects of Fluoxetine on Zebrafish Danio rerio Gills

YÖN ERTUĞ N. D. , AKBULUT C., KAYHAN F. E. , Alsaran M., Öztürk B., Kaymak G., et al.

Elixir Applied Zoology, cilt.89, ss.36709-36711, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Histological Effects of Mancozeb on Intestinal Tissue of Zebrafish Danio rerio

AKBULUT C., YÖN ERTUĞ N. D. , Öztürk B., Güneş S., Alsaran M., KAYHAN F. E. , et al.

Elixir Biosciences, cilt.88, ss.36210-36212, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Küresel ısınmanın balıklar ve deniz eksistemleri üzerine etkileri

KAYHAN F. E. , Kaymak G., Tartar Ş., AKBULUT C., Esmer H. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

Erciyes Üni. Fen Bilimleri dergisi, cilt.31, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Histological Changes in the Liver of the Zebrafish Danio Rerio afterExposure to Poly 2 Ethyl 2 Oxazoline

Abar M., AKBULUT C., YÖN ERTUĞ N. D. , Kaymak G., KAYHAN F. E. , HELLİ S., et al.

Elixir Biosciences, cilt.80, ss.30891-30894, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Histopothological Effects of Fluoxetine on Zebra Fish Danino Rerio Gills

YÖN ERTUĞ N. D. , AKBULUT C., ALSARAN M., ÖZTÜRK B., KAYHAN F. E. , KAYMAK G., et al.

Elixir Applied Zoology, cilt.89, ss.36709-36711, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Sucul Organizmalarda Çevresel Şartlara Karşı Geliştirilen Oksidatif Stres Mekanizmaları ve Adaptif Yanıtlar.

Kaymak G., AKBULUT C., Esmer H. E. , KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

Marmara üni. Fen Bilimleri Dergisi., cilt.4, ss.154-169, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Insecticide Groups and Their Effects in Aquatic Environments

KAYHAN F. E. , Kaymak G., YÖN ERTUĞ N. D.

M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.167-183, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

İznik Gölü'nden (Bursa) avlanan tatlısu karideslerinin (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) kas dokusunda ağır metal birikiminin tespiti.

Kayhan F. E. , Çolak S., Yön Ertuğ N. D.

İTÜ 12.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, cilt.1, sa.1, ss.1-2, 2010 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2010

2010

The relation of FTO gene expression with drug and disease in fat tissues.

Kayhan F. E. , Süsleyici B. , Zengin A. K. , Koldemir Gündüz M.

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery. , cilt.17, sa.1, ss.8-14, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

A biological importance of heat shock proteins (HSP) in aquatic organisms and thermotolerance stress.

KAYHAN F. E. , atasayar z.

Journal of Fisheries Sciences, cilt.4, sa.3, ss.246-253, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Dose dependent effects of endosulfactan and malathion on adult Wistar albino rat ovaries

YÖN ERTUĞ N. D. , KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , MN M.

Pak. J. of Biol. Sci 12 (6): 498-503, 2009, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Dose dependent effects of endosulfan and malathion on adult wistar albino rat ovaries

YÖN ERTUĞ N. D. , KAYHAN F. E. , SESAL N. C.

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.6, ss.498-503, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2008

2008

Obezite ve tip 2 diabette FTO geni

KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , SÜSLEYİCİ DUMAN B.

Diabet Bilimi Dergisi. 6(4)158-160, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Histopathological effects of malathion and endosulfan on blood cells of Wistar albino rats Rattus norvegicus

KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D. , Kaymak G., SESAL N. C.

Journal of Applied Biological Sciences, cilt.1, ss.105-108, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

İnsülin Direnci Patofizyolojisinde Adipokinlerin Rolü

SESAL N. C. , SÜSLEYİCİ DUMAN B., KAYHAN F. E.

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi. 17(3)107-111, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Cadmium and lead Cd Pb levels of Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis from Bosphorus İstanbul Turkey

KAYHAN F. E. , Yüce R., BALKIS N., GÜLSOY N.

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.6, ss.915-919, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2006

2006

Su Ürünlerinde Kadmiyumun Biyobirikimi ve Toksisitesi

Kayhan F. E.

Su Ürünleri Dergisi, cilt.1, ss.227-233, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Miyokard enfarktüsünde suçlu angiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmi olabilir mi?

Kayhan F. E. , Sesal N. C. , Peker İ.

Sendrom, cilt.17, sa.7, ss.63-69, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

The biochemical fundamentals of angiotensin converting enzyme (ACE) gene polymorphism in myocardial infarction.

Kayhan F. E. , Sesal N. C.

Journal of Cell and Molecular Biology, cilt.4, sa.4, ss.1-8, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2005

2005

Obez bayanlarda egzersiz ve diyetin vücut ağırlığı ve kan parametreleri üzerine etkisi.

Kayhan F. E. , Buruk Ş., Peker İ., Çiloğlu F., Karacabey K.

Sendrom IV Spor ve Tıp Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.23-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

The determination of some chemical pollution parameters (Cd, Al and Fe) in Tuzla Balık Lake.

Kayhan F. E. , Özhatay E.

Dumlupınar Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.7, ss.61-70, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

İstanbul Ömerli Baraj Gölü doğal su kalitesinin fiziksel ve kimyasal parametrelerinin incelenmesi ve biyoverimliliğe etkisi.

Kayhan F. E.

Kırsal Çevre Yıllığı, cilt.1, sa.1, ss.110-124, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Investigation of ACE gene polymorphism and blood lipid peroxidation with MI patients in Turkish populations.

Kayhan F. E. , Peker İ.

Biotechnology and Biotechnological Equipment, cilt.18, sa.2, ss.161-165, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

The determination of monthly temperature and pH changes and bacteriological pollution in Tuzla Balık Lake of Istanbul.

Kayhan F. E. , Özhatay E.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.23-32, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Biogenic synthesis and structural characterization of selenium nanoparticles from halophilic bacteria,

Dinç S. K. , San Keskin N. O. , Kayhan F. E.

European Biotechnology Congress 2020, Praha, Çek Cumhuriyeti, 24 - 26 Eylül 2020, cilt.35, ss.52-53

2019

2019

The effects of fluoxetine-HCl on oxidative stress parameters of Xiphophorus hellerii

Kaymak G., Esmer Duruel H. E. , Tartar Kızılkaya Ş., Dinç S. K. , KAYHAN F. E.

2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019

2019

2019

Sapanca Gölü’nde ağır metal kirliliğinin kadife balığı (Tinca tinca) dokularında biyokimyasal vehistopatolojik izlenmesi

Kaymak G., YÖN ERTUĞ N. D. , KAYHAN F. E.

2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019), 28 - 29 Haziran 2019

2019

2019

Sucul ortamda ultrases uygulamasının Carassius auratus'un oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi.

Kayhan F. E. , Esmer Duruel H. E.

Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, sa.1, ss.1-5

2018

2018

Ultrasonic irridation effects of horntype sonicator on gill tissue of goldfish (Carassius auratus).

Esmer Duruel H. E. , SESAL N. C. , KAYHAN F. E.

International Ecology2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, cilt.1, ss.987

2018

2018

The sublethal effects of fluoxetine-HCl on stress parameters of Danio rerio.

Kaymak G., Tartar Kızılkaya Ş., Esmer Duruel H. E. , KAYHAN F. E.

International Ecology2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, cilt.1, ss.984

2018

2018

The oxidative stress parameters of the zebrafish liver and gill tissues exposed to thiazolidine.

Kaymak G., Tartar Ş., AKBULUT C., Esmer Duruel H. E. , GENÇ H., ZENGİN M., et al.

International Ecology2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, cilt.1, ss.1016

2018

2018

Histopathological effects of fluoxetine on zebrafish heart tissue.

AKBULUT C., KAYHAN F. E. , Öztürk B., Kaymak G., Uzun E., YÖN ERTUĞ N. D.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.1137

2017

2017

The Effects of Tribenuron-methyl Exposure on the Oxidative Stress Parameters of Zebrafish (Danio rerio) gills.

Esmer H. E. , Kaymak G., Tartar Ş., Kılıçkaya H. İ. , Kayhan F. E.

XIII. Congress of Ecology and Environment with International ParticipationUKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

2016

2016

Effects of Thiazoline on catalase enzyme activity in adult zebrafish Danio rerio tissues

Kaymak G., Tartar Ş., Esmer H. E. , Akbulut C., Genç H., Zengin M., et al.

International Conference on Biological Sciences (ICBS), Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.76

2016

2016

Biochemical changes on muscle tissue of common carp C carpio in the natural conditions of Sapanca lake Turkey

Kaymak G., Tartar Ş., Kayhan F. E. , Yön Ertuğ N. D.

Venice 2016:Int'l Academic Conference-Italy, Venice, İtalya, 27 - 30 Haziran 2016, cilt.1, sa.1

2016

2016

Oxidative Stress Parameters in Zebrafish Heart Tissue After Exposed to Fluoxetine

Kaymak G., Koldemir M., Tartar Ş., Esmer H. E. , Çevik M., Süsleyici Duman B., et al.

6th World Congress of Oxidative Stress, Calsium Signaling and TRP Channells 24-27 May 2016 / Isparta - Turkey, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

2016

2016

Lipid Peroxidation in The Liver Tissue of Common Carp Cyprinus carpio Linnaeus 1758 in Sapanca Lake Natural Condition

Kaymak G., KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D.

6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016

2016

2016

Determination of AChE Enzyme Activity on Brain Tissue of Goldfish Carassius auratus Exposed to Ultrasonic Irridation

Esmer H. E. , Kaymak G., Tartar Ş., Sesal N. C. , Kayhan F. E.

6th World Congress of Oxidative Stress, Calsium Signaling and TRP Channells 24-27 May 2016 / Isparta - Turkey, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

2015

2015

Effects of Fluoxetine HCl on AML 12 Hepatocytes Proliferation by iCELLigence System

KOLDEMİR GÜNDÜZ M., ÇEVİK M., KAYMAK G., TARTAR Ş., ESMER H. E. , KAYHAN F. E. , et al.

2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, Istanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015

2015

2015

How Mancozeb Effects Heart Tissue of A Model Organism Zebrafish Danio rerio Evaluation ofthe Oxidative Stress Parameters

Kaymak G., Tartar Ş., Esmer H. E. , KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D. , AKBULUT C.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES (ICABS-2015), Üsküp, Makedonya, 16 - 20 Eylül 2015, cilt.1, ss.24

2015

2015

The Biochemical Toxicities of TiO2 Nanoparticles on Adult Zebrafish Danio rerio

Kayhan F. E. , Yön Ertuğ N. D. , Akbulut C., Kaymak G., Esmer H. E. , Tartar Ş.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Skopje, Makedonya, 16 - 20 Eylül 2015, cilt.1, sa.1

2015

2015

The Effects of Ultrasound Application on Green Algae Chlorella variabilis

Esmer H. E. , Kayhan F. E. , Sesal N. C. , Çakmak T., Gökalsın B.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Skopje, Makedonya, 16 - 20 Eylül 2015, cilt.1, sa.1, ss.1-5

2015

2015

Histological effects of fluoxetine on intestinal tissue of zebrafish Danio rerio

Öztürk B., Güneş S., Alsaran M., Kaymak G., Kayhan F. E. , Akbulut C., et al.

International Conference on Science Ecology and Technology, Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015, cilt.9, sa.1, ss.187

2015

2015

Histopathological effects of linear alkyl benzene sulphonic acid LABSA on testis tissue of zebrafish

Güneş S., Uysal H., Müge A., Öztürk B., Uzun E., Koç S., et al.

International Conference on Science Ecology and Technology, Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015, cilt.1, sa.1

2014

2014

EFFECTS OF POLY 2 ETHYL 2OXAZOLINE ON TESTIS TISSUE OF ZEBRAFISH

Müge A., Güneş S., Akbulut C., Yön Ertuğ N. D. , Kayhan F. E. , Güllü K.

IESSV 2014 (International Environmental Science Symposium of Van)., Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, cilt.1, sa.1, ss.1-5

2012

2012

Effects of Resistin Gene Expression Over Adiposity

Duman B. S. , Dagistanli F. K. , Koldemir M., Zengin K., KAYHAN F. E. , Cagatay P., et al.

17th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), New Delhi, Hindistan, 11 - 15 Eylül 2012, cilt.22, ss.1410 identifier

2007

2007

Investigation of organochlorine pesticide residues in liver and muscle tissues of atlantic bluefin tuna (thunnus thynnus L. 1758) from gulf of Antalya Mediterranean, Turkey.

Kayhan F. E. , Özesen Çolak H. S. , Yön Ertuğ N. D. , Çolak A.

CIESM38. Commission Internationale pour l Exploration Scientifique de la mer Mediterraneanee., İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2007, ss.54

2006

2006

İstanbul Boğazı'ndaki Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) civa (Hg) düzeyleri.

Kayhan F. E. , Gülsoy N., Yüce R.

18.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006, cilt.1, sa.2, ss.151

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Toksikoloji Analizlerinde In Vitro Yaklaşımlar

KAYMAK G., ESMER DURUEL H. E. , DİNÇ S. K. , TARTAR KIZILKAYA Ş., KAYHAN F. E.

Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER, Doç. Dr. Sadık ÇOĞAL, Doç. Dr. Seçkin KÖROĞLU, Editör, Gece Akademi, İstanbul, ss.89-154, 2018

2018

2018

Toksikoloji Analizlerinde İnvitro Yaklaşımlar

Kaymak G., Esmer Duruel H. E. , Dinç S. K. , Tartar Kızılkaya Ş., Kayhan F. E.

Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Hüsniye Aka Sağlıker, Editör, Yedigece Kitapları, İstanbul, ss.4-89, 2018

2016

2016

Triploblastik hayvanlar (10.Bölüm)

Kayhan F. E. , Aktümsek A.

Zooloji, Abdurrahman Aktümsek, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.163-180, 2016

2013

2013

Besinlerden Biyoakümülasyon ve Besin Zinciri ile Taşınma

Kayhan F. E. , Turgut C. (Editör)

Ekotoksikolojinin Temel İlkeleri, Prof. Dr. Cafer TURGUT, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.135-156, 2013

2005

2005

Soru-Cevap Biyokimya

Kayhan F. E.

Yüce Yayınları, İstanbul, 2005

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2019

Haziran 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2019

Haziran 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, İskenderun Teknik Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2019

Haziran 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2017

Kasım 2017

BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

MİCROSCOPY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Biologia

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2015

Temmuz 2015

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

TÜBİTAK Projesi

1002 - Hızlı Destek Programı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2015

Mayıs 2015

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

Aquatic Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2014

Nisan 2014

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Ocak 2013

Ocak 2013

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2016

Ekim 2016

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS) , 2016

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kayhan F. E.
Konya, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2010

2010

Mikrodünya

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2007

2007

Anadolu'da Nesli Tükenen Hayvanlar

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2007

2007

Green Days - Green Cities

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2005

2005

Sularda Ağır Metal Kirliliği

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Şubat 2020

Şubat 2020

Su'dan Meseleler

Konferans

Sabancı Üniversitesi-Türkiye

Haziran 2015

Haziran 2015

Biyolojik Çeşitliliğe Saygı

Konferans

Biyolojik Çeşitliliğe Saygı-Türkiye

Ekim 2010

Ekim 2010

Mikrodünya

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Ekim 2007

Ekim 2007

Anadolu'da Nesli Tükenen Hayvanlar

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Ekim 2007

Ekim 2007

Küresel Isınmanın Soğuk Yüzü

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Green Days Green Cities

Konferans

Green Days Green Cities-Türkiye

Eylül 2005

Eylül 2005

Sularda Ağır Metal Kirliliği

Konferans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 96

h-indeksi (WOS): 5

Jüri Üyelikleri

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Sakarya Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Nisan-2016

Nisan 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2015

Kasım 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2013

Aralık 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2013

Kasım 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi