Mikroplastiklerin (MP) Sucul Organizmalar Üzerindeki Risk Profillerinin Değerlendirilmesi.


KAYHAN F. E.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, cilt.45, sa.2, ss.126-135, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 45 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.126-135

Özet

Öz: Bu derlemenin amacı, sucul çevredeki mikroplastiklerin (MP) bazı deniz organizmaları ve insan sağlığı üzerine sebep olduğu sağlık risklerinin değerlendirilmesidir. Mikroplastikler deniz ortamlarında bulunan küçük plastik parçacıklardır. Ayrıca ağır metaller, pestisitler ve çevresel kirleticiler de dahil olmak üzere ortamdan çeşitli kimyasal kalıntıları absorbe edebilirler. Bu derleme çalışmasında plastik ve mikroplastiklerin bazı sucul organizmalar ve sucul ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri özetlenmiştir.


Abstract:The aim of this review is to investigation of the health risks caused by microplastics on humans and some aquatic organisms in aquatic environment. Microplastics are small plastic particles present in marine environments. Besides they can absorb various chemical residues from the surrounding environment, including heavy metals, pesticides and environmental pollutants. In this review summarizes the negative effects of plastic and microplastics on some aquatic organisms and aquatic ecosystems.