SUCUL ORTAMDA ULTRASES UYGULANMASININ Carassius auratus’un OKSİDATİFSTRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ


Esmer Duruel H. E. , Kaymak G., Tartar Kızılkaya Ş., SESAL N. C. , KAYHAN F. E.

ISPEC- ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 3 - 04 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri