Res. Asst. PhDEYÜP AL


Faculty of Communication, Radio, Television and Cinema

Department of Radio-Television


Research Areas: Mass Communications and Mass Media, Communication Sciences, Radio, Cinema and Television

Metrics

Publication

27

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

Eyüp Al, 1989 yılında Almanya’da doğdu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı sene içerisinde Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında doktora programına kabul aldı ve 2020 senesinde “Klasikten Modernliğe Zaman-Mekân Tecrübesinin Dönüşümü: Bir Kitle İletişim Formu Olarak Sinema” teziyle doktorasını tamamladı. 2014 yılından beri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır ve temel ilgi alanları arasında kitle iletişim kuramları, medya ve sinema felsefesi, görüntü ontolojisi bulunmaktadır.

Education Information

2015 - 2020

2015 - 2020

Doctorate

Marmara University, Faculty Of Communication, Radio, Television And Cinema, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Communication, Radio, Television And Cinema, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Business Administration, İşletme Bölümü (İngilizce), Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Klasikten Modernliğe Zaman-Mekan Tecrübesinin Dönüşümü: Bir Kitle İletişim Formu Olarak Sinema Creative Commons License

Marmara University, Faculty Of Communication, Radio, Television And Cinema

2015

2015

Postgraduate

Göz ve Kamera Bağlamında Görüntünün Gerçeklik, İktidar ve Bakış ile Olan İlişkisi Creative Commons License

Marmara University, Faculty Of Communication, Radio, Television And Cinema

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Mass Communications and Mass Media

Communication Sciences

Radio, Cinema and Television

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant PhD

Marmara University, Faculty Of Communication, Radio, Television And Cinema

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Auidence Analysis

Undergraduate

Undergraduate

Silent Cinema

Undergraduate

Undergraduate

Advanced Screenwriting

Undergraduate

Undergraduate

Silent Cinema

Undergraduate

Undergraduate

Advanced Screenwriting

Undergraduate

Undergraduate

Audience Analysis

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Acceleration in Communication Tools: Dromological Analysis of Telegraph and Twitter

Al E.

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, 2022 (ESCI) identifier

2022

2022

Sociological and Marxist Analysis of Surveillance in the Process Leading to Data Surveillance

Al E.

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.40, pp.323-339, 2022 (ESCI) Creative Commons License identifier

2022

2022

Covid Döneminde Radikalleşen Zaman ve Mekân: İletişim Araçları Örneği

Al E.

Erciyes İletişim Dergisi, vol.9, no.1, pp.145-164, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Physical World as a Record of the Mechanic Eye

Al E.

THE JOURNAL OF THE FACULTY OF COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY OF AKDENIZ, no.34, pp.185-207, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Görüntünün Gerçeklikle Olan İlişkisinin Kurgu ve Bağlam Açısından Tartışılması

Al E.

Kurgu, vol.27, no.2, pp.247-259, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Algı Yönetimi ve Manipülasyon: Kanmanın ve Kandırmanın Psikolojisi

Al E.

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.7, no.2, pp.206-212, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Media as a Form of Violence in the Context of Technological Determinism

Al E.

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, no.28, pp.47-59, 2017 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2014

2014

Dersu Uzala: İnsanın Yeri Neresidir

Al E.

Sinemarmara, no.3, pp.4-13, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Medyanın Olay Odaklı Doğasını Anlamak: Kronomotre Kültürü

Al E.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.147-148

2021

2021

Kim Ki Duk’un İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar Filminin Göstergebilimsel Analizi

Al E.

4th Cultural Informatics, Communicaton & Media Studies, İzmir, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.75

2019

2019

Sinemasal Mekân ile AVM Mekânının Karşılaştırmalı Analizi

Al E.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.457 Creative Commons License

2018

2018

Televizyonun İdeolojik Dili ve Haberin Dilsel Mantığı

Al E.

3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2018, pp.277 Creative Commons License

2017

2017

Kitle İletişim Araçları Bağlamında İktidarın Yeni Konumu

Al E.

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.127-130 Creative Commons License

2015

2015

Tekniğin Hükümranlığında Yeni Bir Varlık Mertebesi Olarak Görüntü

Al E.

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.5, pp.237-250 Creative Commons License

2014

2014

Görüntünün Ontolojisi

Al E.

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 18 May 2014, vol.3, pp.245-257 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2022

2022

Dijital Toplumun İnşası

Al E. (Editor)

Nobel Yayınevi, Ankara, 2022

2022

2022

Dijital Topluma Bütüncül Bir Bakış

Al E.

in: Dijital Toplumun İnşası, Eyüp Al, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-29, 2022

2022

2022

Teknoloji Gazeteciliği

Al E.

in: Dijital Çağda Uzman Gazetecilik I, Seçil Özay,Serkan Bayrakcı, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.263-275, 2022

2022

2022

Farklı Toplumsal Biçimlerin Zemini Açısından İletişimi Değerlendirmek

Al E.

in: Disiplinlerarası İletişim Çalışmaları, Müge Bekman, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.1-18, 2022

2022

2022

Surveillance Society in a Digitalized World

Al E.

in: Handbook of Research on Digital Citizenship and Management During Crises, Erdem Öngün,Nilüfer Pempecioğlu,Uğur Gündüz, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.322-338, 2022

2021

2021

Sinemada Zaman Mekan Tecrübesi

Al E.

ilem Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

Sosyal Medyada Erişim Hızı: Enformasyonun Serbest Akışı

Al E.

in: Sosyal Medya Okuryazarlığı, Gül Dilek Türk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.141-158, 2021

2021

2021

Görme Biçimlerinin Yönlendirilmesi Bağlamında Sinemada Seyircinin Manipülatif Konumu

Al E.

in: ÇARPITILMIŞ GERÇEKLİĞİN İNŞASI Cilt 1, Osman Çalışkan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.221-243, 2021

2019

2019

Muhsin Ertuğrul kimdir? Türk sinemasının gelişimine nasıl bir katkısı olmuştur? Türk sinemasında tiyatro etkisi nasıldır?

Al E.

in: 40 Soruda Türk Sineması, Mesut Bostan, Editor, Ketebe Yayınevi, İstanbul, pp.39-43, 2019

2017

2017

Sosyal Medya'nın Politik Gücü: Teknoloji, Kamusal Alan ve Politik Değişim

Al E.

in: Yeni Medya Kuramları, Filiz Aydoğan Boschele, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.157-171, 2017