Arş.Gör.Dr.

EYÜP AL


İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo-Televizyon Anabilim Dalı

Biyografi

Eyüp Al, 1989 yılında Almanya’da doğdu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı sene içerisinde Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında doktora programına kabul aldı ve 2020 senesinde “Klasikten Modernliğe Zaman-Mekân Tecrübesinin Dönüşümü: Bir Kitle İletişim Formu Olarak Sinema” teziyle doktorasını tamamladı. 2014 yılından beri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır ve temel ilgi alanları arasında kitle iletişim kuramları, medya ve sinema felsefesi, görüntü ontolojisi bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü, Türkiye

2015 - 2020

2015 - 2020

Doktora

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Türkiye

2008 - 2013

2008 - 2013

Lisans

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü (İngilizce), Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Klasikten Modernliğe Zaman-Mekan Tecrübesinin Dönüşümü: Bir Kitle İletişim Formu Olarak Sinema Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü

2015

2015

Yüksek Lisans

Göz ve Kamera Bağlamında Görüntünün Gerçeklik, İktidar ve Bakış ile Olan İlişkisi Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Kitle İletişimi ve Araçları, İletişim Bilimleri, Radyo, Sinema ve Televizyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Silent Cinema

Lisans

Lisans

Advanced Screenwriting

Lisans

Lisans

Audience Analysis

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Mekanik Gözün Kaydı Olarak Maddi Dünya

Al E.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,, sa.34, ss.185-207, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Görüntünün Gerçeklikle Olan İlişkisinin Kurgu ve Bağlam Açısından Tartışılması

Al E.

eKurgu, cilt.27, sa.2, ss.247-259, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Algı Yönetimi ve Manipülasyon: Kanmanın ve Kandırmanın Psikolojisi

Al E.

İnsan & Toplum, cilt.7, sa.2, ss.206-212, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2017

2017

Media as a Form of Violence in the Context of Technological Determinism

Al E.

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, sa.28, ss.47-59, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2014

2014

Dersu Uzala: İnsanın Yeri Neresidir

Al E.

Sinemarmara, sa.3, ss.4-13, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sinemasal Mekân ile AVM Mekânının Karşılaştırmalı Analizi

Al E.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.457 Creative Commons License

2018

2018

Televizyonun İdeolojik Dili ve Haberin Dilsel Mantığı

Al E.

3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2018, ss.277 Creative Commons License

2017

2017

Kitle İletişim Araçları Bağlamında İktidarın Yeni Konumu

Al E.

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.127-130 Creative Commons License

2015

2015

Tekniğin Hükümranlığında Yeni Bir Varlık Mertebesi Olarak Görüntü

Al E.

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015, cilt.5, ss.237-250 Creative Commons License

2014

2014

Görüntünün Ontolojisi

Al E.

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014, cilt.3, ss.245-257 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Muhsin Ertuğrul kimdir?

Al E.

40 Soruda Türk Sineması, Mesut Bostan, Editör, KETEBE, İstanbul, ss.39-43, 2019

2017

2017

Sosyal Medya'nın Politik Gücü: Teknoloji, Kamusal Alan ve Politik Değişim

Al E.

Yeni Medya Kuramları, Filiz Aydoğan Boschele, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.157-171, 2017