Medyanın Olay Odaklı Doğasını Anlamak: Kronomotre Kültürü


Al E.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Çevrimiçi Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.81

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.81

Abstract

Özet  

Medya tarihi en başından beri her türlü içeriğin hızlanarak aktarılmasının tarihidir. İçeriği anlamlı ve değerli kılan unsur çok kısa bir dönem boyunca kendisi olmuşken, sonrasında içerik önemsizleşerek yerini ne kadar büyük bir hızla aktarıldığına bırakmıştır. Herhangi bir içeriğin ya da haberin anlamlı olması tek başına bir değer taşımamaktadır çünkü önemli olan, her şeyin olay haline getirilerek çok hızlı bir biçimde seyircilere aktarılmasıdır. Farklı mekanlar, bölgeler ya da coğrafyalar arasında iletişim kurmanın normalleşmesi ile seyirciler de hep daha fazlasını büyük bir hızla talep ettiği ve hızın norm haline geldiği bir durumla karşılaşılmaktadır. Bu çalışma, tüm medya yapılanmasını ve içeriğini etki altına alan hız olgusunu, kronometre kültürü bağlamında tartışmaktadır. Kısaca kronometre kültürü bir olaydan diğerine koşturmanın ve her şeyi olabilecek en kısa sürede sunmaktır. Medyanın her seferinde yeni bir olayı durmaksızın iletebilme yetisi, uzun uzun düşünmeyi, duraksamayı ya da yavaşlamayı kabul edilemez kılmaktadır. Hızın başat bir ilke haline gelmesi doğal olarak kronometre kültürünün bir sonucudur. Çalışma içerisinde medyanın ve iletişim süreçlerinin olaya ve hıza dayalı yapılarının keyfi bir durum ya da tercih olmadığı, aksine, kendi doğalarının kaçınılmaz bir biçimde olayı ve hızı ürettiği iddia edilmektedir. Bu iddianın çerçevesi ise “kronometre kültürü” ekseninde açıklanarak, medyanın her türlü olayı anında sunmasıyla birlikte ele alınmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Medya Olayı, Kronometre Kültürü, İletişim Süreçleri