Görüntünün Ontolojisi


Creative Commons License

Al E.

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014, cilt.3, ss.245-257

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 3
  • Basıldığı Şehir: Sakarya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.245-257

Özet

Öz: Bu makalenin temel odak noktası, görüntünün neliğidir. Görüntüyü hayatımızın dışında bir yerlerde tutarak ya da yok sayarak bugünün dünyasında yaşamımıza olduğu gibi devam edebilir miyiz? Görüntü bugünün dünyasını var eden/ inşa eden bir kaynak olarak acilen anlaşılmayı beklemektedir. Bu anlamaya çalışma süreci makale boyunca devam etmektedir. En temelde görüntü, Batı dünyasına ait bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. O yüzden izini süreceğimiz görüntü, aynı zamanda Batı dünyasının görüntü ile kurduğu ilişkinin tarihsel süreçteki izini sürmektir. Bu tarihsel süreçten hareketle görüntünün ontolojisi anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu sürecin başlangıç noktası olarak ikona sanatı tercih edilmiştir. Ardından resim sanatı ya da bir diğer deyişle yağlıboya tablolar gelmektedir. Bu sürecin ardından temel bir kırılma yaşanır. Bu kırılma ise tekniğin görüntüye hâkim olmasıdır. Görüntüyü teknik bir şekilde inşa eden araçlar, yani fotoğraf ve sinema ele alınacaktır. Modern çağın başat görüntü üreten/ inşa eden aracı olan sinema incelenerek görüntünün bugüne kadar gelen izi Batı dünyası özelinde takip edilmiş olacaktır.

Anahtar kelimeler: Görüntü, Ontoloji, İkona, Yağlıboya Tablo, Fotoğraf, Sinema.