Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK GELİŞİMİNDE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

SOBİDER (SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), cilt.6, sa.36, ss.61-75, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI KAPSAMINDA PRİM ÜRETİMİ VE GERÇEKLEŞEN HASAR ANALİZİ

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, sa.22, ss.16-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analysis of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Individual Harmony Levels of the Jobholders from Public and Private Sector

International Research Journal of Finance and Economics , sa.168, ss.7-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparative Analysis of Individual Retirement System Returns with Some Different Investment Vehicles in Turkey

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences , sa.97, ss.5-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A RESEARCH ABOUT DIRECTOR'S AND TEACHER'S APPROACH FOR SECURITY PROBLEMS AT SCHOOLS

European Journal of Social Sciences, cilt.52, ss.81-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A RESEARCH ABOUT DİFFERENT CHARASTERISTICS OF 12-14 YEAR OLD MIDDLE SCHOOL STUDENTS

EUROPEAN jOURNAL OF SCİENTİFİC RESEARCH, cilt.138, sa.3, ss.163-173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇOK AMAÇLI KULLANILAN MEDİKAL TURİZM: BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.3, ss.41-64, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

EKONOMİDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ: ÜLKELER BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, sa.40, ss.201-212, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ailelerin Anaokullarından Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.2, ss.1-15, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

AİLELERİN ANAOKULLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MARMARA SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sa.2, ss.1-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The ranking of retail companies trading in ISE

Europen Journal of Scientific Research, cilt.70, ss.29-37, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Why Turkish Students Prefer to Attend to Vocational Schools

European Journal of Scientific Research, cilt.65, ss.424-433, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRK GİRİŞİMCİLERİN İŞ VE YAŞAM DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BURSA İLİ UYGULAMASİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.155-175, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WHY TURKISH STUDENTS PREFER TO ATTEND TO VOCATİONAL SCHOOLS

European Journal of Scientific Research, cilt.65, sa.3, ss.424-433, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.21-40, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Research Concerning THE Impact of the Leader Manager Behavior on the Business

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.130-150, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MUSTAFA KEMALPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, sa.14, ss.21-40, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A RESEARCH CONCERNING THE IMPACT OF THE LEADER MANAGER BEHAVIOR IN THE BUSINESS

MUSTAFA KEMALPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, sa.13, ss.130-150, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A different view to two paired sample research and an application

Chinese Business Review, cilt.9, sa.6, ss.29-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A different view to two paired sample researches and an application

Chinese Business Review, cilt.9, sa.6, ss.29-36, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Toplam Kalite Yönetiminin Uygulamaya Dönük Boyutları

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.46, sa.532, ss.63-80, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULAMAYA DÖNÜK BOYUTLARI: TOYOTA OTOMOBİL FABRİKASINDA BİR UYGULAMA

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR, cilt.46, sa.532, ss.63-80, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLLERİN BAZI SOSYO-EKONOMİK KRİTERLER ALTINDA GELİŞMİŞLİK SINIFLAMASI

Maramara Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.209-232, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İllerin Bazı Sosyo-Ekonomik Kriterler Altında Gelişmişlik Sınıflaması

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTE DERGİSİ, cilt.19, sa.1, ss.209-232, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇARPRAZ TABLOLARIN ANALİZİ ve TİCARİ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ BİR UYGULAMA

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.4, ss.39-60, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ÇARPRAZ TABLOLALARIN ANALİZİ VETİCARİ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ BİR UYGULAMA

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.4, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜLKELERİN SANAYİLEŞMELERİNDE ETKİLİ OLAN BİLEŞENLER

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.361-380, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ülkelerin Sanayileşmelerinde Etkili Olan Bileşenler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTE DERGİSİ, cilt.18, sa.1, ss.397-408, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri